← Nazad Ponuda: Stambeni krediti

Stambeni kredit bez hipoteke - Sparkasse Bank dd


0 na osnovu 0 kometara
Pošalji upit za ponudu.

Namjena

Kupovina, izgradnja, dovršavanje stambenog objekta, kupovina grañevinskog zemljišta, izgradnja dodatnog sprata, dogradnja, renoviranje i adaptacija stambenog objekta, refinansiranje stambenog kredita u drugoj banci

Preduslov za kredit -

Iznos kredita: Do 60.000 KM

Rok otplate kredita: Do 10 godina

Kamatna stopa

Već od 6,45% promjenjiva, već od 5,85% fiksna

EKS (efektivna kamatna stopa) 7,86%

EKS izračunata na maksimalan iznos i rok otplate kredita uz sve pripadajuće naknade

Naknada za obradu kredita: 1,00%, min. 70 KM

Naknada za održavanje kreditnog računa: 2,00 KM mjesečno

Instrumenti osiguranja:

  • Polica osiguranja rizika smrti, gubitka posla i bolovanja (do 12 anuiteta) ili 10% garantnog depozita ili polica sa štednom komponentom ili sudužnik/jemac.
  • Jedna (1) bianco mjenica koje izdaje tražitelj kredita.
  • Saglasnost o zapljeni plaće za sve sudionike u kreditnom odnosu.

Potrebna dokumentacija:

  • Uredno popunjen i ovjeren zahtjev za kredit.
  • Ovjerena kopija CIPS lične karte.
  • Original ili kopija PBA-3 obrasca (CIPS prijava o mjestu boravka).
  • Platne liste ovjerene i potpisane kod poslodavca (za posljednja 3 mjeseca).
  • Izvod iz Banke po tekućem računu (za posljednja 3 mjeseca).
  • Kupoprodajni predugovor/ugovor (obrañen od strane notara).
  • Predračuni od strane izvoñača radova ukoliko je riječ o adaptaciji stambene jedinice
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!