← Nazad Ponuda:

Životno osiguranje - Bosna-Sunce osiguranje dd


0 na osnovu 0 kometara
Pošalji upit za ponudu.

ZAŠTO ŽIVOTNO OSIGURANJE?

Životno osiguranje pruža zaštitu od financijskih gubitaka koji mogu nastati kao posljedica neizvjesnih događaja vezanih za život osigurane osobe. Pored osiguranja, jedan je od najisplativijih dugoročnih oblika štednje koji omogućuje korisniku kumuliranje značajnih financijskih sredstava u budućnosti. Novac uplaćen u životno osiguranje maximalno je zaštićen zakonskim instrumentima.

ŠTA JE ŽIVOTNO OSIGURANJE?

Osiguranje života omogućuje nam da se na vrijeme pobrinemo za svoju budućnost i budućnost svoje obitelji, odnosno drugih posebno bliskih osoba. Pored rizika smrti, starenjem se povećava rizik smanjenja sposobnosti zarađivanja, a osiguranje života pomoći će nam otkloniti štetne posljedice navedenih rizika. Osiguranje za slučaj smrti omogućava nasljednicima nastavak normalnog života, bez financijskih stresova koji se u takvim slučajevima obično javljaju, dok osiguranje za slučaj doživljenja omogućuje korisniku da planskom štednjom otkloni rizik smanjenja mogućnosti prihodovanja zbog starosti.

KOME TREBA ŽIVOTNO OSIGURANJE?

Svakome kome je cilj osigurati sredstva za pristojan standard u penziji, štedjeti da bi mogao raspolagati značajnim sredstvima za kasniju potrošnju, akumulirati sredstva za školovanje djece ili financijski olakšati djeci početak samostalnog života, zbrinuti djecu, partnera, roditelje,... osigurati otplatu kredita u slučaju najgoreg, zaštititi poslovanje svoje kompanije ili povećati nasljedstvo za svoje nasljednike.

Životno osiguranje sa sudjelovanjem u dobiti s priključnim osiguranjem od posljedica nesretnog slučaja

Vaš život i životi Vaših najbližih vrijednosti su koje se ničim ne mogu nadoknaditi.
U tom smjeru idu i naša nastojanja, u razvijanju najšire i najkompletnije usluge na području životnih osiguranja, koja će Vam uz štednu komponentu omogućiti spokojnu i mirnu treću životnu dob.
Osiguranje se može ugovoriti u trajanju od 10-25 godina, a pristupna dob osoba kreće se u rasponu od 14 do 65 godina. Za osobe do navršenih 18 godina života potrebna je pisana suglasnost njihova zakonskog zastupnika.
Prednosti osiguranja života za slučaj smrti i za slučaj doživljenja sa uključenim osiguranjem od posljedica nesretnog slučaja su:

  • Za slučaj doživljenja nakon isteka ugovorenog trajanja osiguranja korisniku se isplaćuje ugovorena svota uvećana za udio u dobiti.
  • Ako se ostvari osigurani slučaj smrti od nezgode isplaćuje se dvostruka osigurana svota korisniku osiguranja.
  • Ukoliko nastupi osigurani slučaj smrti od bolesti, korisniku osiguranja isplaćuje se osigurana svota, ako je smrt nastupila nakon 3 godine trajanja osiguranja uz osiguranu svotu isplaćuje se i udio u dobiti obračunati do nastanka osiguranog slučaja.
  • Korisniku osiguranja, u slučaju smrti osiguranika zbog bolesti, isplaćuje se 50% ugovorene osigurane svote, ako je smrt nastupila u prvoj godini trajanja osiguranja, a osiguranje je sklopljeno bez liječničkog pregleda.U slučajevima kada je smrt nastupila u prvoj godini trajanja osiguranja isplaćuje se ugovorena osigurana svota ako je smrt osiguranika nastupila u trudnoći, pri porodu, odnosno ako je osiguranje sklopljeno sa liječničkim pregledom.
  • U slučaju nastanka trajnog invaliditeta, ako stupanj invaliditeta premašuje 50%, tada dio stupnja invaliditeta koji premašuje 50% donosi osiguraniku dvostruku naknadu.
  • Isplata dnevne naknade za boravak u bolnici, od posljedica nesretnog slučaja.
  • Kada zaposleniku prestane radni odnos poduzeće može prepustiti policu osiguranja zaposleniku da sam nastavi plaćanje premije osiguranja, ili može prenijeti na novog radnika.
  • Sva naša dugoročna osiguranja zaštićena su valutnom klauzulom.
 
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!