Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 

Banke budućnosti vlastito poslovanje zasnivaju na kontinuiranoj primjeni disruptivnih digitalnih trendova. Jedan od aktualnih digitalnih trendova na BH tržištu je i primjena prednosti video bankarstva, a promjene se očekuju i kada je u pitanju značaj e-potpisa za digitalno bankarstvo.

Šta je digitalna banka?

Digitalna banka je dostupnost svih bankarskih aktivnosti putem digitalnih tehnologija. Predstavljaju konkurenciju konvencionalnim bankama, od kojih se razlikuju po tome što postoje samo u digitalnom obliku.

Nazivaju se još i neobanke ili virtualne banke. Zahvaljujući svom digitalnom obliku dostupne su svima koji su u posjedu 'pametnog' telefona, te omogućavaju planiranje i mikro upravljanje finansijama, a mnoge nude i razne opcije povezane s kriptovalutama. Glavna značajka svih digitalnih ili virtualnih banaka je njihova snažna usredotočenost na tehnologiju.

Osim veće učinkovitosti i dostupnosti, digitalne banke osvajaju tržište jer mogu ponuditi iste usluge kao i konvencionalne banke ali po nižoj cijeni. Najpopularnije digitalne banake su: Monzo -Ujedinjeno kraljevstvo, Square -SAD, Ubank- Australija, a nedavno dostupna digitalna banka u susjednoj Hrvatskoj je Revolut.

Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

Izazovi pružanja bankarskih usluga u digitalno doba

Digitalna transformacija bankarske industrije ima sve veći značaj, jer bankarske usluge sve više pružaju različita FinTech preduzeća. Osim internet bankarstva, digitalna transformacija bankarske industrije podrazumijeva i visoku razinu automatizacije svih bankarskih procesa. U digitalnim uvjetima poslovanja korisnici bankarskih usluga imaju mogućnost da pristupe finansijskim podacima putem: računara, mobilnih uređaja, bankomata i drugih samouslužnih uređaja.

Ključni aspekti digitalne transformacije bankarskih usluga postaju mašinsko učenje i umjetna inteligencija (AI). Imajući to u vidu, jedan od najznačajnijih izazova sa kojim se suočavaju konvencionalne banke je kako na efikasan i isplativ način integrisati raznovrsne digitalne alate i platforme koje se koriste za pružanje bankarskih usluga u jedinstven informacioni sistem.

Suvremeni korisnici bankarskih usluga sve više koriste digitalne tehnologije. Internet bankarstvo je postalo standard u Europi (EU), dok je upotreba fizičke gotovine u opadanju. Istraživanje SeeNewsa, jugoistočne europske (JIE) tržišne obavještajne agencije, pokazalo je da svake godine više od pola milijuna novih klijenata počne tražiti nove digitalne ponude svoje banke.
U 2021. godini, 87 najvećih banaka JIE potrošilo je približno 700 milijuna EUR na IT, sa sve većim udjelom ulaganja u nove digitalne usluge.

Značaj umjetne inteligencije za razvoj BaaS

Bankarstvo kao usluga (engl. Banking as service - BaaS) je pružanje bankarskih proizvoda putem usluga 'treće strane' odnosno primjenom API-ja. Ovaj oblik pružanja bankarskih usluga, kroz integraciju nebankarskih preduzeća s reguliranom finansijskom infrastrukturom, omogućava kreiranje specijaliziranih ponuda finansijskih usluga i njihov brži plasman na tržište.

Imajući u vidu slijedeće:

-         30% korisnika razmišlja o promjeni banke

-         42% korisnika je primjenjivalo uslugu kupi sada, plati kasnije

nije posebno iznenađenje što BaaS ponuda kontinuirano raste i sve brže osvaja pažnju suvremenih korisnika na globalnom tržištu.

Bankarska industrija će sve više vršiti eksternalizaciju finansijskih usluga, sa ciljem korištenja usluga 'treće strane' i upotrebe alata umjetne inteligencije. Razvoj bankarske industrije je sve više u pravcu suradnje sa BaaS platformama i ekosistemima koji podržavaju zadovoljavanje potreba suvremenih korisnika finansijskih usluga, koji su sve više u pokretu.
Banke diljem svijeta će, do 2025. godine, potrošiti dodatnih 31 milijardu USD na umjetnu inteligenciju ugrađenu u postojeće sisteme.

Prednosti primjene digitalnih trendova u bankarstvu

Bankarski sektor u suradnji sa FinTech preduzećima kontinuirano nastoji poboljšati operativnu učinkovitost, smanjiti troškove, unaprijediti korisničko iskustvo i povećati privlačnost svojih usluga.

Digitalne tehnologije omogućavaju stvaranje personaliziranih proizvoda i usluga temeljenih na korisničkim podacima. Jedan od načina na koji se digitalne tehnologije sve više koriste u bankarstvu je pružanje potpuno prilagođenih finansijskih savjeta koji su kreirani pomoću robotiziranih sistema i alata preditkivne analitike.
Banke koje na najbolji mogući način primijene suvremene digitalne trendove zauzeti /zadržati će lidersku poziciju na tržištu odnosno prije će zadobiti povjerenje i zadržati lojalnost suvremenih korisnika bankarskih usluga.

Zaključak

Značajne promjene sa ciljem korištenja prednosti digitalnih trendova u BH bankarstvu trebaju se provesti odozgo prema dolje odnosno trebaju biti strateški vođene. Strateški menadžment u bankarskom sektoru treba biti 'duboko' uključen u proces upravljanja promjenama i kontinuirano pratiti aktualne digitalne trendove na globalnom tržištu, kako bi se što kvalitetnije zadovoljile sve dinamičnije potrebe i zahtjevi suvremenih korisnika bankarskih usluga.
Pri tome banke koje djeluju na BH tržištu ne smiju zanemariti da će digitane banke, poput npr. Revoult-a u susjednoj Hrvatskoj, postepeno zauzimati određeni tržištni udio i na BH tržištu.

Za potrebe donošenja pravovremenih odluka u BH bankarstvu izdvojeni su slijedeći podaci:

  • 80% preduzeća u sektoru tehnologija, medija i telekomunikacija i 75 % u sektoru finansijskih usluga stvaraju radna mjesta povezana s FinTech-om

  • 42 % preduzeća u sektoru tehnologija, medija i telekomunikacija i finansijskih usluga ima poteškoća u ispunjavanju ovog zadatka

  • 73 % preduzeća u sektoru finansijskih usluga zapošljava stručnjake iz tehnološkog sektora, a samo 52% preduzeća iz sektora tehnologija, medija i telekomunikacija traži zaposlenike u sektoru finansijskih usluga.

Iako primjena digitalnih trendova u BH bankarstvu podrazumijeva korištenje mogućnosti suvremene tehničko-tehnološke infrastrukture, značaj ljudskih potencijala, njihovih znanja vještina i iskustava ne smije biti zanemareno od strane strateškog menadžmenta.
Ljudi su nosioci razvoja i kreatori inovacija, a njegovanje inovativne organizacijske kulture u BH bankarstvu je osnovni preduvjet za primjenu digitalnih trendova na domicilnom tržištu.


 

 

1 SoftConsulting s.p. Tuzla,Trg slobode 16 ( BIT Centar), 750000 Tuzla, e-mail: [email protected]

Oznake:
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!