← Nazad Ponuda:

Osiguranje od autoodgovornosti - Dunav osiguranje a.d.


0 na osnovu 0 kometara
Pošalji upit za ponudu.

U domenu osiguranja motornih vozila Kompanija "Dunav osiguranje" predstavlja jednog od najvećih garanata sigurnosti na našim drumovima. Mi pružamo i uspješno obavljamo usluge obaveznog osiguranja odgovornosti vlasnika i ovlašćenih korisnika motornih i priključnih vozila, za štete koje pričine trećim licima, tj. osiguranje autoodgovornosti.

Kombinovanim osiguranjem pružamo osiguravajuću zaštitu za vozila od djelimičnih, potpunih i dopunskih kasko rizika, kao i od rizika oštećenja vozila u cjelini ili radnih uređaja na vozilu. Povećanje standarda građana, izuzetno prihvatljiva ponuda "Dunav osiguranja", kao i niz drugih okolnosti, učinili su da zastupljenost kasko osiguranja bude sve veća.

Osiguranje od autoodgovornosti – obavezno

Da bi zaštitili treća lica i njihovu imovinu od posljedica saobraćajne nezgode, vlasnici, odnosno korisnici, motornih vozila dužni su, po zakonu, sklopiti ugovor o osiguranju automobilske odgovornosti, čime je osigurana naknada za štete koje nastanu kao posljedica saobraćajnih nezgoda.

U slučaju da ugovorite osiguranje od automobilske odgovornosti u našoj kući, mi ćemo umesto Vas platiti štetu koju pretrpe treća lica (zbog smrti, tjelesne povrede, narušenog zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari), ako do saobraćajne nesreće dođe Vašom krivicom.

Važno!

Treća lica su sva lica osim vozača, vlasnika, suvlasnika i korisnika motornog vozila koji je kriv za saobraćajni udes. Pravo na naknadu štete imaju sva lica koja se nalaze u vozilu koje je uzrokovalo saobraćajnu nesreću i sva lica koja se nalaze u drugim vozilima koja su učestvovala u nesreći.

Kupovinom polise AO osigurali ste Vašu odgovornost prema drugim učesnicima nesreće. Sve materijalne i nematerijalne štete koje su posljedica saobraćajne nesreće neće biti Vaša obaveza, već obaveza osiguravajućeg društva koje Vam je prodalo polisu 
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!