← Nazad Ponuda:

Autoodgovornost - Aura Osiguranje ad


0 na osnovu 0 kometara
Pošalji upit za ponudu.

Da bi zaštitili vlastiti ekonomski interes, vlasnici, odnosno korisnici motornih vozila, dužni su po zakonu da sklope ugovor o osiguranju automobilske odgovornosti za štetu koju upotrebom motornog vozila nanesu trećim osobama zbog smrti, tjelesne povrede, narušenja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari. 

Ukoliko vozilom putujete u inostranstvo, osim saobraćajne i međunarodne dozvole, neophodno je da posjedujete i međunarodnu kartu osiguranja tzv. zelenu kartu, kao dokaz da ste zaključili osiguranje od

autoodgovornosti i da imate validno osiguravajuće pokriće i u inostranstvu. Može se pribaviti kod društava za osiguranja i traje koliko i polisa osiguranja od autoodgovornosti. 

Ukoliko sklopite osiguranje od automobilske odgovornosti u našoj kući, mi ćemo umjesto Vas platiti štetu koju pretrpe treće osobe ako je do saobraćejne nezgode došlo Vašom krivicom. 

Pravo na naknadu štete imaju sve osobe koje se nalaze u vozilu koje je skrivilo saobraćajnu nezgodu i sve osobe koje se nalaze u drugom vozilu koje učestvuje u saobraćajnoj nezgodi. 

Uz polisu autoodgovornosti moguće je zaključiti i dodatno pokriće osiguranja vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja. 

Bonusi: 

Dobre i savjesne vozače nagrađujemo popustom na premiju osiguranja (bonus). 
Odobravamo i dodatne popuste. 

Za svaku godinu bez prijavljene štete nagrađujemo vas: 

nakon 1. godine - 10% 
nakon 2. godine - 20% 
nakon 3. godine - 30% 
nakon 4. godine - 40% 
nakon 5. godine - 50% popusta na premiju osiguranja !!! 

Osobe kojima je utvrđen stepen invaliditeta 80% ili više, imaju pravo na popust od 10%. 

Pravo na određeni premijski stepen (bonus/malus) vezano je za vlasnika odnosno korisnika vozila i ne prenosi se na novog vlasnika. Osiguranici mogu navedene popuste koristiti samo za jedan automobil. Izuzetno kod sticanja prava vlasništva vozila nasljeđivanjem unutar članova uže porodice, prava i obaveze iz odredaba o premijskim stepenima (bonus/malus) prenose se na nasljednika. 

POVRAT NEISKORIŠTENOG DIJELA PREMIJE

U slučaju uništenja ili odjave vozila, osiguravajuće društvo je u obavezi, a na zahtjev osiguranika, vratiti neiskorišteni dio premije od dana prijema otkaza osiguranja. Društvo će vratiti neiskorišteni dio premije osiguranja pod uslovom da se do tada nije dogodio osigurani slučaj. Prilikom obračuna neiskorištenog dijela premije primjenjuje se premijski sistem koji je važio na dan ugovoranja osiguranja.

Ako se za vrijeme trajanja osiguranja promijeni vlasnik, odnosno korisnik motornog vozila, prava i obaveze iz ugovora o osiguranju od automobilske odogvornosti prenose se na novog vlasnika, odnosno korisnika. Prava i obaveze koje se prenesu na novog vlasnika traju do isteka tekućeg perioda osiguranja.

Da biste izvršili povrat premije potrebno je da u osiguravajućem društvu podnesete zahtjev za povrat neikorištenog dijela premijeTakođe, uz zahtjev je potrebno priložiti:

· Original polisu osiguranja,

· Original zeleni karton,

· Fotokopiju vlasničkog lista,

· Fotokopiju saobraćajne dozvole,

· Fotokopiju lične karte i

· Fotokopija kartice tekućeg/žiro-računa.

   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!