← Nazad Ponuda: Stambeni krediti

Stambeni kredit s hipotekom - UniCredit Bank dd


0 na osnovu 0 kometara
Pošalji upit za ponudu.

MAKSIMALAN IZNOS KREDITA

 • 300.000,00 KM

(Banka će izvršiti procjenu kreditne sposobnosti i mogućnosti odobrenja maksimalno navedenog iznosa kredita za svakog pojedinog klijenta u skladu s internim politikama i procedurama).

MAKSIMALAN ROK OTPLATE

 • 300 mjeseci

(Banka će izvršiti procjenu mogućnosti odobrenja maksimalnog roka otplate za svakog pojedinog klijenta u skladu s internim politikama i procedurama)

NOMINALNA KAMATNA STOPA

 • 6,20%

Nominalna kamatna stopa je godišnja, fiksna za rok otplate do 5 godina, a promjenjiva za rok otplate preko 5 godina. Promjenjiva kamatna stopa sastoji se od fiksnog dijela (marže) i promjenjivog dijela (12M EURIBOR). Vrijednost 12MEURIBOR-a za nove plasmane utvrđuje se 4 puta godišnje (15.2., 15.5., 15.8. i 15.11.). Vrijednost utvrđena na dan 15.08.2014. iznosi 0,479.

Usklađivanje kamatne stope na postojeći portfelj kredita vrši se na godišnjem nivou, i to samo ako je vrijednost 12MEURIBOR-a na dan usklađivanja veća ili manja za 0,5 postotnih poena u odnosu na referentnu vrijednost iz konkretnog ugovora, tj u odnosu na aktualno korištenu vrijednost 12M EURIBOR-a u trenutku usklađivanja.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

 • 6,47%

Efektivna kamatna stopa - EKS je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu obračunatu na ukupan iznos kredita i maksimalan rok otplate.

U izračun EKS ulaze troškovi naknade za obradu kredita, naknade za vođenje kreditnog računa i troškovi osiguranja nekretnine.

METODA OBRAČUNA KAMATE 

Redovna kamata obračunava se primjenom linearne metode obračuna kamate uz primjenu 360 dana za godinu.

NAKNADA ZA OBRADU KREDITA

 • 1% (min. 50 KM, max. 1.000 KM) od iznosa kredita

Za korisnike Optimum modela JES! Paket računa naknada se umanjuje za 0,3 p.p., a za korisnike Ekspert modela JES! Paket računa za 0,5 p.p.

INSTRUMENTI OSIGURANJA / KOLATERALI

 • hipoteka na nekretnini (omjer kredita i hipoteke od 1:1 do 1:1,5)
 • polica osiguranja nekretnine
 • 2 bianco mjenice s pripadajućim mjeničnim ovlaštenjem
 • 2 suglasnosti o zapljeni primanja
 • sudužnik (ako korisnik kredita nema potrebnu kreditnu sposobnost)

Tražitelji kredita koji obavljaju djelatnost u svoje ime i za svoj račun svojim vlastitim sredstvima i koji su za obavljanje te djelatnosti registrirane u skladu sa Zakonom o obrtu Federacije BiH i Republike Srpske (npr. zaposleni kod STR, SZR, SUR i sl). kao i zaposlenici istih moraju osigurati samostalnog kreditno sposobnog sudužnika koji ne može biti vlasnik i uposlenik obrta.

VALUTA KREDITA 

Dugoročni kredit se odobrava u KM s valutnom klauzulom u EUR (obračun po srednjem tečaju Centralne banke).

UKUPNI TROŠKOVI KREDITA

Ukupni troškovi su izračunati na maksimalan iznos kredita (300.000,00 KM) i maksimalan rok otplate (300 mjeseci). U ukupne troškove ulaze svi troškovi koji se uključuju u izračun efektivne kamatne stope:

 • troškovi kamate: 290.923,89 KM
 • troškovi naknade za obradu kredita:
  • 1.000 KM bez korištenja JES! Paket računa,
  • 1.000 KM uz korištenje Optimum modela JES! Paket računa,
  • 1.000 KM uz korištenje Ekspert modela JES! Paket računa
 • troškovi osiguranja nekretnine: oko 1.250 KM (troškovi ovise o tarifi osiguravajuće kuće, prosječno 50KM za godinu dana)

Ukupni troškovi (maksimalni): 293.173,89 KM

Dodatni troškovi koje snosi korisnik kredita, a koji ne ulaze u izračun efektivne kamatne stope:

 • troškovi realizacije hipoteke (troškovi ovise o tarifama ovlaštenih institucija, a prosječno iznose): jednokratni trošak neophodne dokumentacije za nekretninu koja se stavlja pod hipoteku (ZK izvadak, posjedovni list, kopija katastarskog plana i sl.) ovisi o propisima Kantona/Županije/Distrikta koji reguliraju troškove upravnih i sudskih pristojbi/taksi -50 KM
 • troškovi notarskih usluga: prosječno od 300 - 500 KM
 • upis hipoteke: prosječno od 80 – 130 KM, ovisi o propisima Kantona/Županije/Distrikta koji reguliraju troškove sudskih pristojbi/taksi za upis hipoteke
 • troškovi za 2 mjenice: 10 KM
 • troškovi za 2 suglasnosti o zapljeni: 4 KM

UKUPAN IZNOS KOJI KLIJENT TREBA PLATITI

Ukupan iznos kredita predstavlja zbroj glavnice kredita (300.000,00 KM) i ukupnih maksimalnih troškova kredita i iznosi: 593.173,89 KM

   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!