Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 

 

„Priroda ne žuri, a opet sve postigne.“

– Lao Tzu

Jedan od suvremenih trendova je i primjena 'zelenih' tehnologija. 'Zelene' tehnologije mogu se učinkovito koristiti u svim djelatnostima, pa tako i u bankarstvu. Primjena 'zelenih' tehnologija podrazumijeva promjenu poslovne strategije i zaokret u poslovanju. Sa ciljem promocije značaja 'zelenog' marketinga za e-bakarstvo ranije je kreiran autorski tekst, a cilj ovog teksta je prezentirati kako se 'zelene' tehnologije, čije se prednosti primjene najčešće odnose na proizvodne djelatnosti, mogu efikasno koristiti i u bankarstvu kao uslužnoj djelatnosti.

Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

Šta je 'zelena' banka?

'Zelena' banka (engl. Green bank) je finansijska institucija, obično javna ili kvazijavna, koja koristi inovativne tehnike finansiranja i alate za razvoj tržišta, u partnerstvu sa privatnim sektorom, kako bi se ubrzala primjena tehnologije 'čiste energije'. 'Zeleno' bankarstvo slično je konceptu etičkog bankarstva, sa ciljem zaštite okoliša, promicanja ekološke i društvene odgovornosti uz pružanje izvrsnih bankarskih usluga. 'Zeleno' bankarstvo može se nazvati i društvenim ili odgovornim bankarstvom, jer podrazumijeva društvenu odgovornost banaka prema zaštiti okoliša. 'Zelene' finansije osiguravaju poveznicu između finansijske industrije, zaštite okoliša i ekonomskog rasta.

 

Primjena 'zelenih' trendova u finansijskom sektoru

Konvencionalne banke postaju 'zelene' banke na način da usmjeravaju poslovne aktivnosti prema zaštiti okoliša, a razvoj inkluzivnih bankarskih strategija osigurava značajan ekonomski razvoj i promicanje ekološke prakse. Primjena 'zelenih' trendova u finansijskom sektoru za rezultat ima poboljšanje učinkovitosti upotrebe resursa i donosi uštede za kapitalne izdatke, a poboljšanje energetske učinkovitosti smanjuje emisiju ugljika i stvara mogućnosti za povećanje konkurentnosti.

Informacija o aktivnostima na pripremi 'Strategije i Akcionog plana zaštite okoliša/životne sredine BiH', za period do 2030. i dalje (ESAP BiH 2030+), može biti povod bankama koje djeluju na domicilnom tržištu da inoviraju vlastitu ponudu produkata/usluga kako bi potaknule pozitivne promjene u ovoj oblasti. Bankarski sektor u BiH također ima važnu ulogu u aktivnostima zaštite okoliša, gdje banke mogu pomoći pri smanjenju rizika koji su povezani sa klimatskim promjenama odnosno agilnije pristupiti finansiranju projekata u sektorima koji primjenjuju 'zelene' tehnologije i trendove.

'Zeleni' bankarski produkti

Jedan od načina na koji banke mogu 'aktivnije' doprinijeti zaštiti okoliša je kreiranje 'zelenih' produkata. Banke imaju jedinstvenu tržišnu poziciju, značajno tržišno znanje i iskustvo u svim privrednim sektorima, a kreiranjem 'zelenih' produkata mogu bitno uticati na ponašanje potrošača i tako izvršiti preusmjeravanje protoka finansiranja prema projektima koji ne utiču štetno na okoliš.

Neki od primjera kreiranja inovativnih 'zelenih' produkata su npr. 'zeleni' stambeni krediti, 'zeleni' krediti za automobile, 'zelena' štednja i slično. Na koji način će banke koristiti 'zelene' trendove da promoviraju vlastite produkte, za ekološki osvještene klijente, zavisi od toga da li je njihovo strateško opredjeljenje implementacija koncepta 'zelenog' marketinga odnosno 'zelenih' tehnologija/trendova.

Primjeri dobre prakse iz EU

Europska  investicijska banka (EIB) znatno je povećala ulaganja u 2019. godini, usmjerivši gotovo 1/3 iznosa u finansiranje projekata zaštite klime. Do 2025. godine ‘zelena ulaganja’ trebala bi činiti ½ EIB-ovih ukupnih ulaganja, a do 2030. banka želi potaknuti ulaganja u 'zelene' projekte ukupne vrijednosti 1.000 milijardi eura. U EIB-u podsjećaju i da prema novoj kreditnoj politici, od kraja iduće godine, više neće prihvaćati zahtjeve za finansiranje upotrebe konvencionalnih (fosilnih) goriva.

EU je, u saradnji sa EIB i Evropskom centralnom bankom, ustanovila "Zelenu banku" za finansiranje prelaska na norme, metode, nove tehnologije i održivu ekonomiju, koja će obezbediti privredni rast. Ova banka će pružiti podršku Poljskoj, Češkoj i Mađarskoj - članicama Unije koje se opiru novoj ekološkoj politici odnosno nemaju novca da pređu na proizvodnju struje bez korišćenja uglja.

Zaključak

Banke mogu koristiti 'zelene' trendove kao priliku za sticanje konkurentske prednosti na tržištu, pri čemu je potrebno da proaktivno komuniciraju koncept 'zelenog' bankarstva, kojeg primjenjuju u vlastitoj praksi, kako bi uspješnije promovirale ekološke trendove i pozitivne prakse u ovoj oblasti.

Iako se banke ne tretiraju kao primarni 'zagađivači' okoliša, to ne znači da istovremeno nemaju i poslovni odnos sa preduzećima, investicijama ili projektima koji zagađuju okoliš. Banke koje djeluju na domicilnom tržištu više pažnje mogu posvetiti 'zelenim' aspektima poslovanja, kao jednom od suvremenih tržišnih trendova. Za provedbu ekološki prihvatljivog poslovanja, banke mogu usvojiti odgovarajuće ekološke standarde poslovanja kao što je to npr. Pravilnik o društvenoj i ekološkoj politici i slično.

Brojne su prednosti primjene koncepta 'zelenog' bankarstva, a najznačajnije su:

  • Zaštita prirodnih resursa i okoliša, jer se pridaje veća važnost ekološkim aspektima poslovanja.

  • 'Zelene' banke primjenjuju ekološke standarde i tako imaju direktan uticaj na povećanje nivoa svijesti o značaju zaštite okoliša.

  • Mogućnost kreiranja inovativnih finansijskih produkata koji će sadržavati perspektivu zaštite okoliša. Banke mogu kreirati npr. 'zelenu' štednju (i druge 'zelene' produkte)za klijente koji žele da se njihova štednja koristi isključivo za finansiranje projekata koji nisu štetni za okoliš.

  • Uključivanje 'zelenih' pozitivnih praksi u sistem godišnjih izvještaja o zaštiti okoliša može biti sastavni dio društveno odgovornog poslovanja banaka.

Primjena koncepta 'zelenog' bankarstva zavisi od definirane poslovne strategije. Banke čija poslovna strategija sadrži i 'zelene' aspekte poslovanja kvalitetnije mogu zadovoljiti potrebe ekološki osvještenih klijenata, imaju pozitivan imidž i konkurentnije su na tržištu.


 

1 SoftConsulting s.p. Tuzla,Trg slobode 16 ( BIT Centar), 750000 Tuzla, e-mail: [email protected]Oznake: