Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 

 

“Investicija u znanje plaća najbolje kamate.”

Bendžamin Frenklin

U svojim promotivnim aktivnostima, banke na BH tržištu koriste raznovrsne suvremene marketing alate. Način na koji će banke na BH tržištu, u narednom periodu, koristiti alate influencer marketinga za promociju usluga beskontaktnog plaćanja, uticati će i na razvoj poslovanja u pojedinim branšama npr. maloprodaji i/ili ugostiteljstvu itd., ali i na potrošačke navike pojedinog tipa klijenata npr. generaciju 'Z' ili druge generacije. Stoga će pojedine banke, iako promoviraju korištenje istovjetne usluge na BH tržištu, svaka na svoj način, primjenom alata influencer marketinga, dodatno uticati na evoluciju beskontaktnog plaćanja, sa ciljem: bržeg, ugodnijeg i efikasnijeg plaćanje roba i usluga.

Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

 

Šta je influencer marketing?

Postoje različite definicije pojma influencer marketing, a jedna od njih je i slijedeća: To je marketing strategija koja identificira ljude koji imaju snažan utjecaj na industrijsku marku ili ciljanu publiku. U marketinškoj strategiji influencera, brend (marka) formira partnerstvo sa influencerom, pri čemu influencer pristaje izložiti svoju publiku porukama ili sadržajima marke (brenda). Oglašavanje putem influencera omogućava da se marke (brendovi) promoviraju putem osobe sa kojom konkretna 'nišna zajednica' svakodnevno komunicira i u koga ima povjerenja. 

 

 

Beskontaktno plaćanje i pozitivni primjeri iz prakse

Brojni su primjeri iz prakse kako se alati beskontaktnog plaćanja mogu koristiti i/ili promovirati putem influencer marketinga. Informacija da je na Ultra Europe 2019, festivalu elektroničke glazbe koji se održava u Splitu, isporučeno 78.000 narukvica koje su na festivalu služile kao preferirano sredstvo beskontaktnog plaćanja, samo je jedan u nizu pozitivnih primjera iz prakse u susjednoj Republici Hrvatskoj. U narednom periodu, banke na BH tržištu na sličan način mogu koristiti prednosti beskontaktnog plaćanja pri organizaciji promotivnih i drugih kulturnih događaja, kao što je to npr. Sarajevo film festival itd. Festivali su samo jedan od oblika angažiranja influencera za promociju beskontaktnog plaćanja, a pri tome se može koristiti i suradnja sa tzv. poznatim ličnostima, kao što su to glumci, nogometaši i drugi tzv. makro influenceri, ali ne treba zanemariti i značaj tzv. mikro influencera za promociju beskontaktnog plaćanja, kao i ostalih aktera na ovim događajima.

Banke koje djeluju na BH tržištu nedovoljno proaktivno promoviraju prednosti primjene beskontaktnog plaćanja upotrebom alata influencer marketinga, kako bi prednosti primjene ovog načina plaćanja bile prakticirane od strane većeg broja korisnika bankarskih usluga. Tek kada pozitivni primjeri iz prakse u okruženju postanu i dio BH stvarnosti moći će se konstatovati da su banke, koje djeluju na domicilnom tržištu, usmjerene na proaktivno i kvalitetno zadovoljavanje potreba svojih klijenata.

 

Zašto je potrebno koristiti influencere za promociju beskontaktnog plaćanja?

Beskontaktno plaćanje je relativno 'novi' način plaćanja na BH tržištu i razumljivo je da su pojedini korisnici bankarskih usluga nedovoljno upoznati sa prednostima primjene, iako za primjenu NFC tehnologije nije potrebno 'značajnije' znanje krajnjih korisnika. Kako se radi o finansijskim transakcijama, korisnici bankarskih usluga mogu biti (ne)opravdano 'zabrinuti' za potencijalne rizike koje sa sobom nosi primjena 'novih' tehnologija, pri plaćanju roba i usluga.

Najjednostavniji način da se korisnici bankarskih usluga educiraju, sa ciljem sprečavanja potencijalnih rizika (zlo)upotrebe, pri beskontaktnom plaćanju, jeste da se iskustva i dobre prakse promoviraju putem influencera. Suvremeni korisnici ne samo bankarskih usluga, nego i suvremeni potrošači općenito, ugodnije se osjećaju da svoje nedoumice komuniciraju sa influencerima, ali i da se kao pratioci poistovjete sa trendovima koje promoviraju influenceri, čije aktivnosti putem društvenih medija redovno prate, jer im vjeruju i stoga što influenceri javno prezentiraju vlastita praktična iskustva i nedoumice. Banke, iako imaju kvalitetne odnose sa svojim klijentima i/ili ciljnim tržišnim segmentom korisnika, na ovaj način mogu efikasnije doprijeti i do potencijalno novih korisnika svojih usluga, ali i izgraditi personalnije odnose sa potencijalno novim korisnicima bankarskih usluga.  

 

Prednosti primjene influencer marketinga za razvoj beskontaktnog plaćanja

Brojne su prednosti primjene influencer marketinga za razvoj beskontaktnog plaćanja, a primjena alata influencer marketinga ne razlikuje se u bankarstvu i/ili pri beskontaktnom plaćanju značajnije u odnosu na druge branše i/ili promociju drugih bankarskih usluga. Specifičnost beskontaktnog plaćanja jeste njegova rasprostranjena primjena. Korištenjem alata influencer marketinga može se potaknuti brže i značajnije korištenje beskontaktnog plaćanja za razne potrebe krajnjih korisnika: od kulturnih i sportskih manifestacija, do posjete turističkim atrakcijama, a ne samo na uobičajeni način tj. u maloprodajnim i ugostiteljskim objektima, te trgovačkim centrima i slično.

Primjenom alata influencer marketinga za promociju beskontaktnog plaćanja, kampanje banaka biti će kreativnije, jer svaki od influencera unosi svoju osobnost u promotivnu kampanju, ali i mnogo 'realnije' u odnosu na konvencionalno oglašavanje, jer sadrže životna i personalna iskustva influencera, pa čak i ona koja su povezana sa njihovim eventualnim nedoumicama i/ili strahom uspješnosti beskontaktnog plaćanja, pri izvršavanju prve finansijske transakcije primjenom 'nove' tehnologije.

 

Zaključak

Ukoliko žele biti u trendu u svim oblastima, a ne samo u oblasti primjene suvremenih tehnologija pri izvršavanju finansijskih transakcija, banke koje djeluju na domicilnom tržištu, u narednom periodu, trebaju biti: kreativnije, agilnije i proaktivnije u svojim promotivnim aktivnostima. Činjenica da se banke prije opredjeljuju za konvencionalno, vanjsko (outdoor) oglašavanje, koje je usmjereno na proizvod tj. uslugu, a ne na edukativno-iskustvene sadržaje primjenom influencer marketinga jedan je od pokazatelja da banke koje djeluju na domicilnom tržištu trebaju napraviti promjene u vlastitoj komunikacijskoj strategiji, a u narednom periodu više koristiti prednosti tzv. iskustvenog marketinga.

Više je različitih načina na koji banke mogu, u narednom periodu, koristiti prednosti influencer marketinga: od sponzoriranja sadržaja na specijaliziranom portalu kliker.ba, kao oblik sadržajnog marketinga, do organiziranja kreativnih radionica za klijente i poslovne partnere, kao oblik iskustvenog marketinga. Kombinacijom više različitih alata suvremenog marketinga, banke mogu postići širi doseg upotrebe beskontaktnog plaćanja na BH tržištu, primjenom različitih oblika influencer marketinga.


 

1 SoftConsulting s.p. Tuzla,Trg slobode 16 ( BIT Centar), 750000 Tuzla, e-mail: [email protected]Oznake: Kartice,