Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 

 

E-commerce platforme imaju poseban značaj za razvoj socijalnog preduzetništva, jer je broj potencijalnih online kupaca na ovim platformama svakim danom sve veći. Suvremeni kupci sve više žele kupovati primjenom digitalnih alata, ali su istovremeno i društveno odgovorni odnosno žele da njihova kupovina ima i 'širi' društveni značaj.
To je jedan od razloga zašto socijalna preduzeća trebaju koristiti prednosti e-commerca. Na taj način kvalitetnije se zadovoljavaju kupovne i socijalne potrebe suvremenih kupaca, uz istovremeno stvaranje dodatne društvene koristi, kroz veću zapošljivost i održivost poslovanja socijalnih preduzeća.

Šta je žensko preduzetništvo?

Preduzetništvo je proces u kojem se gradi nešto skoro ni iz čega. Preduzetnica je osoba koja u tom procesu prepoznavanja prilike, skupljanja sredstava za njenu realizaciju i stvaranju (kao i raspodjeli) nove vrijednosti preuzima rizik u novcu, vremenu i ugledu.
Žene su tokom cijele povijesti bile preduzetnice, samo se to nije posebno naglašavalo. Sektor socijalnog preduzetništva pokazao se jedinstveno sposobnim osnažiti žene lidere u svom području.

  

Preduzetnice mogu značajno pridonijeti ekonomsko rastu i smanjenju siromaštva u društvu. Da bi se oblikovao održiv i uključiv oporavak od COVID-19, potreban je i veći angažman ženskih socijalnih preduzeća. Prema izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma o rodnom jazu, potrebno je 95 godina da se premosti rodna razlika u zastupljenosti ovog spola u preduzetništvu. Također je dobro dokumentirana činjenica da je pandemija COVID-19 više pogodila žene. Žene su pogođene ne samo zbog same bolesti, već i zato što rade na poslovima koji su manje sigurni.

Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

Izazovi pri razvoju (ženskog) socijalnog preduzetništva

Brojni su izazovi u razvoju (ženskog) socijalnog preduzetništva, a najčešće su nastali kao rezultat rodne podjele rada i održavanja rodnih stereotipa u društvu. Rodna podjela rada postala je posebno izražena tokom industrijske revolucije, kada je kombinacija teškog rada i brige za porodicu, dovela do razdvajanja javnog i privatnog života. Pri tome su žene postajale sve odgovornije za porodične aspekte života odnosno bile su predane privatnoj sferi života, dok su muškarci dominirali ekonomskom proizvodnjom i kontrolirali kapital u javnoj sferi života. Generalno, sve vrste poslova koji su povezani sa zdravljem, društvenim zadaćama i zaštitom okoliša smatraju se ženskim zadatkom, i obično su obezvrijeđeni ili im nedostaje pravična novčana naknada od strane kreatora ekonomske moći u društvu.

Ove nejednakosti u društvu relativno brže se uklanjaju u digitalnoj ekonomiji, najviše zahvaljujući primjeni digitalnih alata koji omogućavaju da i žene obavljaju razne poslove i tako kreiraju novu vrijednost na tržištu, na istovjetan način kao i muškarci, jer više nije potrebna fizička (radna) snaga, nego su prije svega potrebne intelektualne i digitalne vještine za poslovanje u suvremenoj, digitalnoj, ekonomiji. Ove aktivnosti i promjene u društvu uspješno se realiziraju primjenom principa feminističke ekonomije koja nadopunjuje konvencionalne ekonomske principe i uvjete (života i rada) u društvu.

Uklanjanjem trenutnih prepreka i pružanjem veće podrške ženama u vođenju poslova u suvremenoj, digitalnoj, ekonomiji istovremeno se obezbjeđuje i rast socijalnog preduzetništva, što dovodi do povećanja mogućnosti zapošljavanja žena, upravo u onim privrednim granama i djelatnostima koje su im 'nametnute' tokom industrijske revolucije. Stoga je digitalna revolucija i digitalna transformacija poslovanja jedan od načina na koji se mogu uspješno ukloniti neke od barijera pri razvoju (ženskog) socijalnog preduzetništva.

Kombiniranje e-commerca i socijalnog preduzetništva

Socijalno preduzetništvo je fokusirano na društvene promjene i inovacije u društvu, koje su najčešće neprofitnog karaktera, iako se pri tome poštuju svi ekonomski principi poslovanja. S obzirom da su društveni napredak i promjene primarni cilj socijalnog preduzetništva, primjena e-commerca ima veoma važnu ulogu u njegovom razvoju, kada većina suvremenih kupaca svoje potrošačke i socijalne potrebe zadovoljava putem interneta odnosno primjenom digitalnih alata.

Odabir odgovarajuće e-commerce platforme koja treba da osigura kvalitetno predstavljanje i prodaju proizvoda socijalnih preduzeća je veoma važno. Na globalnom tržištu postoje brojne e-commerce platforme, kao što su: Storenvy, Big Cartel, Etsy, Shopify i druge, a tržišni lider na domicilnom tržištu je olx.ba. Za socijalno preduzeće je od posebnog značaja da izabere onu platformu koja će biti odgovarajuća i u skladu sa njihovim potrebama (npr. prodaja na domicilnom ili globalnom tržištu). Globalni brendovi poput Amazona i Ebaya mogu se koristiti i u poslovanju socijalnih preduzeća, iako su ove platforme specijalizirane za profitno (komercijalno) poslovanje preduzeća, ali se mogu koristiti i za promociju ( i prodaju) proizvoda socijalnih preduzeća, ukoliko ne postoje eventualna ograničenja za to.

Kada je u pitanju primjena e-commerce platformi za razvoj socijalnog preduzetništva onda je potrebno naglasiti da dobre prakse postoje i u BiH. Jedno od socijalnih preduzeća koja djeluju na BH tržištu svoje proizvode prodaje i na ovaj način. Očekuje se da će u narednom periodu biti više sličnih primjera u BH praksi.

Zaključak

Suvremeni kupci sve više transakcija obavljaju putem e-commerce platformi, stoga i socijalna preduzeća trebaju za svoje prodajne i promotivne aktivnosti više koristiti ovaj način poslovanja. Učinkovito komuniciranje sa potencijalnim kupcima putem e-commerce platformi istovremeno je i isplativo i korisno za poslovanje socijalnih preduzeća.

Neke od prednosti prodaje putem e-commerce platforme su: proširivanje baze potencijalnih kupaca i izgradnja lojalnosti kod dugogodišnjih korisnika usluga e-commerce platforme odnosno kupaca proizvoda socijalnog preduzeća.

Sa druge strane i socijalna preduzeća imaju uticaj na razvoj e-commerce platformi. Osim što se na taj način povećava obim transakcija na e-commerce platformi, kao slijedeća razvojna faza može se očekivati i kreiranje specijalizovanih e-commerce platformi isključivo za prodaju proizvoda socijalnih preduzeća odnosno za tržišnu komunikaciju sa društveno angažiranim kupcima, koji svoje potrošačke potrebe zadovoljavaju prvenstveno kupovinom proizvoda iz ponude socijalnih preduzeća.


 

 

1 SoftConsulting s.p. Tuzla,Trg slobode 16 ( BIT Centar), 750000 Tuzla, e-mail: [email protected]Oznake: