Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

 

Devetomjesečni rezultati Grupe Triglav i ponovno imenovanje članova Uprave Društva

 

U prvih devet mjeseci ove godine Grupa Triglav je realizovala 69,9 miliona eura dobiti prije oporezivanja, što je za 8% više nego u istom periodu prošle godine. Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine potvrđuje prognozu planiranog godišnjeg rezultata. S obzirom na isti period prošle godine u djelatnosti osiguranja ostvaren je porast premija na svim tržištima i svim segmentima osiguranja (imovina, životna i zdravstvena osiguranja), a povećan je i obim sredstava klijenata kojim se upravlja. U 2018. godini Grupa nastavlja sa sprovođenjem svoje strategije rasta i razvoja, sa čime su povezane i njezine aktivnosti preuzete ove godine. Nadzorni odbor Društva je predsjedniku Uprave Andreju Slaparu povjerio naredni petogodišnji mandat i prihvatio njegov prijedlog, te potvrdio mandate članovima Uprave Urošu Ivancu i Tadeju Čoroliju. Triglav Osiguranje Sarajevo, koje je dio Grupe Triglav, je u prvih devet mjeseci tekuće godine zabilježilo rast premije za 3 % u odnosu na isti period 2017. godine.

 

Profitabilno poslovanje. Devetomjesečna dobit prije oporezivanja Grupe Triglav iznosi 69,9 miliona eura, što je za 8% više nego u istom periodu prošle godine. Na taj rezultat prvenstveno je utjecalo dobro poslovanje u djelatnosti osiguranja, dok su prinosi od investicija u skladu sa očekivanjima bili niži nego u istom periodu prošle godine.

 

Rast premija na svim tržištima i segmentima. Grupa je fakturisala 820,2 miliona eura konsolidovane bruto premije, što je za 6% više nego u istom periodu prošle godine. Porast premije je realizovan na svim tržištima Grupe. U Sloveniji je u prosjeku iznosio 5%, a van Slovenije 8%. Udio premije fakturisane na tržištima izvan Slovenije i dalje je jačao za 0,5 postotnih bodova i iznosi 18,3 %. Gledano sa aspekta pojedinih segmenata osiguranja premije osiguranja imovine povećale su se za 6%, premije životnih osiguranja za 1%, a kod zdravstvenih osiguranja je rast premija iznosio 10 %.

 

Povoljan kombinovani količnik. S obzirom na isti period prošle godine neto iznosi za štete su se ove godine povećali (indeks 101), ali njihov rast vidljivo zaostaje za porastom neto prihoda od premija (indeks 106). To se odrazilo u poboljšanom kombinovanom količniku Grupe, koji je nakon trećeg tromjesečja iznosio povoljnih 92,4 % (prošle godine 94,5 %).

 

Niži prinosi od finansijskih investicija. Krajem septembra 2018. Grupa je raspolagala s 3,1 milijardom eura finansijskih investicija, koje su u skladu s investicijskom politikom dobro raspoređene i uglavnom usmjerene na područje eura. Prinosi od njih (bez prinosa investicija osiguranika životnih osiguranja koji preuzimaju investicijski rizik) su se u poređenju s istim periodom prošle godine smanjili za 19 %, što je zbog prošlogodišnjih jednokratnih događaja i nastavka niskih kamatnih stopa očekivano.

 

Aktivnosti preuzimanja u okviru strategije rasta i razvoja. Grupa Triglav se razvija i raste organski, a u slučaju odgovarajućih prilika ne isključuje se aktivnosti preuzimanja. Ove godine je potpisala ugovore o kupovini društva Raiffeisen Mirovinsko osiguravajuće društvo na hrvatskom tržištu penzijskih osiguranja, o kupovini slovenačkog društva za upravljanje ALTA Skladi te o kupovini preostalog udjela od 28,1 % društva Skupna pokojninska družba, koje djeluje na slovenačkom tržištu dobrovoljnih dodatnih penzijskih osiguranja.

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav, Andrej Slapar, je izjavio: »S poslovanjem u devet mjeseci ove godine smo zadovoljni, a uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine, potvrđujemo svoju prognozu planiranog godišnjeg rezultata. Grupa Triglav je finansijski čvrsta, posluje profitabilno i bezbjedno te s timom od preko 5100 saradnica i saradnika dosljedno sprovodimo razvojne aktivnosti koje smo zacrtali. Kao potvrda navedenog je i ovogodišnji visok rejting »A« sa stabilnom srednjoročnom prognozom od strane rejting agencije S&P Global Ratings.«

 

Na svojoj sjednici 14. 11. 2018. godine Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav imenovao je Andreja Slapara za predsjednika Uprave u narednom petogodišnjem mandatu. Andrej Slapar obavlja funkciju predsjednika Uprave od maja 2013. godine. Njegov naredni petogodišnji mandat počinje 12. 11. 2019. Dalje, Nadzorni je odbor prihvatio prijedlog predsjednika Uprave i ponovo za članove Uprave Zavarovalnice Triglav imenovao Uroša Ivanca i Tadeja Čorolija. Na funkciju članova Uprave stupili su u julu 2014. godine, s time da naredni mandat Urošu Ivancu počinje 15. 7. 2019., a mandat Tadeja Čorolija stupa na snagu 30. 7. 2019. godine. Igor Stebernak, predsjednik Nadzornog odbora Zavarovalnice Triglav, rekao je: »Nadzorni odbor pozitivno ocjenjuje rad Uprave društva. Saradnja i međusobno povjerenje Uprave i Nadzornog odbora su dobri. U ime Nadzornog odbora želim Upravi Društva mnogo uspjeha kod postizanja strateških ciljeva Grupe Triglav.«

 

Triglav Osiguranje Sarajevo bilježi dobro poslovanje u prvih devet mjeseci 2018. godine

U prvih devet mjeseci ove godine Triglav Osiguranje Sarajevo je fakturisalo 17,4 miliona eura (34,0 miliona KM) premije osiguranja, što je za 3 % više u odnosu na isti period godinu ranije. Premija životnih osiguranja je u odnosu na prošlu godinu rasla za 6%, što je veoma dobar rezultat kada se u obzir uzme činjenica da je na tržištu FBiH zabilježeno smanjenje premije životnih osiguranja. Od neživotnih osiguranja, ističe se osiguranje od posljedica nezgode, gdje je realizovana premija u odnosu na isti period prošle godine veća za 33,4%.

Direktor Triglav Osiguranja Sarajevo, Edib Galijatović, je ovim povodom izjavio: „Prvih devet mjeseci je završeno kvalitetnim rastom premije kao posljedice intenziviranja aktivnosti u segmentu prodaje. Fokusirani smo na potrebe klijenata za što boljom ponudom i efikasnom isplatom šteta, te u narednom periodu planiramo proširiti naš portfolio proizvoda i usluga, kao i  raznovrsnost prodajnih kanala.“

 Oznake: Triglav osiguranje,