Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 

 

E-commerce poslovanje, ukoliko se izvršava na adekvatan način, može imati veliki uticaj na razvoj 'zelene' ekonomije u BiH. Suvremeni kupci sve više kupuju primjenom digitalnih alata, ali su i ekološki osvješteni odnosno žele da njihova kupovina ima i 'širi' društveni značaj. To je jedan od razloga zašto je potrebno koristiti prednosti e-commerce poslovanja za razvoj 'zelene' ekonomije u BiH. Na taj način kvalitetnije se zadovoljavaju kupovne potrebe suvremenih kupaca, uz istovremeno stvaranje dodatne društvene koristi, kroz ekološki odgovorno poslovanje domicilnih preduzeća.

Šta je 'zelena' ekonomija?

Program Ujedinjenih naroda za okoliš (United Nations Environment Programme - UNEP) definira 'zelenu' ekonomiju kao ekonomiju koja rezultira poboljšanom ljudskom dobrobiti i društvenom jednakošću, uz značajno smanjenje rizika za okoliš i daljnje okolišne degradacije. 'Zelena' ekonomija ne podrazumijeva samo aktivnosti na očuvanju okoliša, nego je to prije svega promjena načina promišljanja o tome kakvo društvo želimo kada je u pitanju primjena temeljnih principa 'zelene' ekonomije u BiH i šire.Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

Da li je e-commerce ekološki održivo poslovanje?

Poslovne koncepte e-commerce i ekološke održivosti moguće je međusobno izbalansirati, što treba biti predmet strateškog promišljanja u suvremenim preduzećima. Iako koncepti e-commerce poslovanja i ekološka održivost mogu izgledati kao da su međusobno isključivi. Konačan cilj e-commerce poslovanja je ostvariti što je moguće veću prodaju i prihode preduzeća. To može dovesti do pretjeranog potrošačkog konzumerizma, koje se može negativno odraziti i na okoliš. Ekološka održivost se prvenstveno bavi pitanjima zaštite okoliša i izgradnje ekološke svijesti kod krajnjih potrošača, sa ciljem savjesnijeg obavljanja kupovina pri zadovoljavanju potrošačkih potreba. Ukoliko se ova dva poslovna koncepta kombiniraju zajedno, na adekvatan način, može se kreirati novi model poslovanja suvremenih preduzeća u 21. stoljeću.

Pozitivan primjer je globalni brend Amazon i njihov npr. način dostave robe krajnjim potrošačima. Amazon vrši odgađanje isporuke kupcima, što ima direktan uticaj na način funkcionisanja opskrbnog lanca, a iz perspektive ekološke održivosti to direktno utiče na smanjenje emisije ugljika i ograničavanje otpada u ambalaži. Većina potrošača obično ne želi čekati na isporuku, ali Amazon nudi digitalni kredit od 1$ ako kupac odgodi isporuku. U početku su kupci prvenstveno finansijski motivirani ovim poticajem, ali im to kasnije postaje potrošačka navika i pri tome bolje razumiju vrijednost odgode isporuke odnosno više ne očekuju dodatni finansijski poticaj pri donošenju održivih odluka o kupovini.

Uticaj rastućeg trenda u e-commerce poslovanju na okoliš

Prema godišnjem Izvještaju o održivosti, kojeg je izradila agencija SustainAbility, utvrđeno je da je e-commerce poslovanje posljednjih godina postiglo 'brz' rast, što je imalo neviđen uticaj i na okoliš. 'Zeleni' tržišni trendovi, iz posljednjih nekoliko godina, ukazuju na činjenicu da su mnoga preduzeća već ekološki promijenila svoje proizvodeili su započeli sa procesom implementacije 'zelenih' tehnologija u svom poslovanju. To ima direktan uticaj i na ekološku prihvatljivost njihovih proizvoda, a pojedine e- commerce platforme su se na digitalnom tržištu etablirale sa vlastitim konceptom održivog poslovanja.

Poseban značaj za razvoj e- commerce poslovana ima način kreiranja održivih modela dostave robe krajnjim potrošačima. U jednom od istraživanja u ovoj oblasti utvrđeno je da, ukoliko imaju izbor, 86% Nijemaca bi radije odabralo ekološki prihvatljivu dostavu. Međutim, za 2/3 ispitanika cijena dostave je i dalje veoma važan faktor pri odabiru. Potrošači smatraju da su dodatni troškovi za ekološki prihvatljivu dostavu nepovoljni i zato se radije odlučuju za standardnu opciju 'besplatne dostave'. Nadalje, 1-5 Nijemaca je spremno platiti više ako to pomaže u zaštiti okoliša.
U konačnici, odluka je na preduzećima i njihovim modelima dostave. Potrošači su sretni zbog održivih i dugotrajnih proizvoda odnosno spremni su platiti i više za ekološki prihvatljive proizvode, u situacijama kada je kupovna moć i ekološka svijest potrošača na odgovarajućem nivou.

Zaključak

Započeti sa primjenom 'zelenih' trendova u e-commerce poslovanju ne mora uvijek značiti i velika finansijska ulaganja za preduzeće, naročito kada se posmatraju dugoročni aspekti finansijskog ulaganja u ekološki održivo poslovanje. Suvremena preduzeća bi trebala više koristiti prednosti e-commerce poslovanja i alata 'zelenog' marketinga za sticanje pozitivnog imidža njihovog brenda na domicilnom tržištu, kao oblik ekološki (društveno) odgovornog poslovanja.

E-commerce poslovanje postaje sve popularnije u svijetu. U 2020. godini je samo u Sjedinjenim Državama bilo 256 miliona digitalnih kupaca, a taj bi se broj trebao povećati za gotovo 22 miliona do 2024. godine. Suvremeni potrošači kupuju putem interneta iz različitih razloga. Neki kupuju radi praktičnosti, dok drugi kupuju radi boljeg uvida u ekološki prihvatljive proizvode i preduzeća. Većina potrošača je spremna promijeniti svoje potrošačke navike kako bi se smanjio negativan uticaj na okoliš.

Kod većine suvremenih poznavalaca 'zelene' ekonomije postoji percepcija da je e-commerce poslovanje održiva praksa. Najznačajnije prednosti primjene e-commerce poslovanja, koje imaju za cilj pružiti uvid na pozitivan uticaj ovog načina suvremenog poslovanja na okoliš, su:

  • održivo pakiranje
  • održiva dostava
  • integracija lanca opskrbe
  • smanjenje gubitka energije (odnosno energetska učinkovitost).

Mogućnost prelaska na 'zeleno' e-commerce poslovanje veoma brzo će postati neophodno ukoliko domicilna preduzeća želi napredovati u svom poslovanju. Činjenica da 50% potrošača koji kupuju putem e -trgovine na globalnom tržištu brine o ambalaži koja je osjetljiva na okoliš, jedan je od pokazatelja zašto je odabir i korištenja recikliranih materijala ispravna poslovna odluka, kada je u pitanju unapređenje prodajnih aktivnosti primjenom 'zelenih' tehnologija u e-commerce poslovanju.
U narednom periodu, veliku važnost treba posvetiti primjeni principa zaštite okoliša i održivog poslovanja u e-commerce poslovanju,pri čemu će biti potrebno insistirati i na održivom dizajnu i što većoj trajnosti proizvoda koji se prodaju na ovaj način.


  

1 SoftConsulting s.p. Tuzla,Trg slobode 16 ( BIT Centar), 750000 Tuzla, e-mail: [email protected]Oznake: