Finansije

KREDITI KREDITNE
KARTICE
ŠTEDNJA
GOTOVINSKI KREDITI STAMBENI KREDITI KREDITI ZA VOZILA ZAMJENSKI KREDITI
SHOPPING KARTICE DEBITNE KARTICE REVOLVING KARTICE
OROČENA ŠTEDNJA SLOBODNA ŠTEDNJA DJEČIJA ŠTEDNJA
MIKROKREDITI

U kategoriji finanskijskih usluga kliker.ba je sakupio sve aktuelne i zanimljive ponude lokalnih institucija na jedno mjesto. Ukoliko tražite sebi finansiranje ili razmatrate ili dodatnu platnu karticu na već korištene, surfajte i pretražite pojedine sekcije portala.

Uporedite više ponuđača, njihove uslove i karakteristike prije nego se odlučite za slanje upita. Razmotrite ocjene i komentare registrovanih korisnika ili postavite pitanje.

Danas ne možemo ni jedan veći projekat započeti bez finansiranja iz kredita. Kredit je postao svakidašnjica u današnjem vremenu, i većina ljudi danas vraća čak i više od jednog kredita. Želimo kupiti stan, kuću, novi automobil, započeti mali biznis, prvo što radimo jeste traženje sredstava za finansiranje, a njih većinom nalazimo u bankama uzimajući kredit, koji kasnije uz naknadu ( kamatu ) vraćamou jednakim mjesečnim ratama. 

Termin „platna kartica“ često se pogrešno koristi kao sinonim za debitnu karticu. U platne kartice spadaju i debitne i kreditne kartice. 

Rubrika Štednje će Vam omogućiti uvid u različite vrste i uslove štednih paketa banka kako bi brzo i lako zakoračili u svijet depozita.

Dvije osnovne vrste štednje su štednja po viđenju tzv. a vista štednja, te oročena štednja, odnosno štednja na određeni rok. Kada štedite svoj novac kod banke, banka Vas nagrađuje dodajući iznos novca povrh iznosa koji ste položili i taj se dodatni iznos naziva kamata. U širem smislu, štednja znači smanjenje troškova. Za razliku od investicije koja je takođe ulaganje novca, štednja nema elemente rizika.

Na kliker.ba potražite i uporedite uslove domaćih banaka kada su u pitanju ponude raznih oblika štednje.


Vezani članci...
Značaj beskontaktnog plaćanja za maloprodaju Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 1      " Kompjuteri sami po sebi, kao i softver koji ćemo tek...
Aktualni trendovi na tržištu digitalnih valuta Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 1    "Razmišljajte kao čovjek od akcije, djelujte kao čovjek od misli. " -...
Atraktivni programi nagrađivanja Raiffeisen Banke „Pored toga što našim klijentima nudimo inovativne i prilagođene proizvode i usluge kontinuirano...
Kratkoročni kredit vs. Revolving kreditna kartica  Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 1   “Novac troši na stvari koje novac može kupiti. Vrijeme troši na...
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!