Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 

Iako su banke pioniri digitalizacije na domicilnom tržištu, brojni digitalni trendovi na globalnom tržištu utiču na potrebu njihovog kontinuiranog praćenja, sa ciljem unapređenje bankarskih usluga. Jedan od aktualnih digitalnih trendova je i video bankarstvo, koje još uvijek nije u cijelosti zaživilo na BH tržištu.
U narednom periodu, na BH tržištu će sve više korisnika bankarskih usluga koristiti prednosti video bankarstva. Stoga ovaj oblik bankarskih usluga treba dodatno promovirati, kako bi korisnici bankarskih usluga bili pravovremeno informirani o prednostima video bankarstva.

Šta je video bankarstvo?

Video bankarstvo (engl. Video banking) je izraz koji se koristi za obavljanje bankarskih usluga ili stručnih bankarskih konsultacija putem udaljene video veze. Može se obavljati putem namjenski izgrađenog automata za bankarske usluge tzv. video kiosk koji je sličan bankomatu ili putem specijaliziranog softvera za video konferenciju.
Ovaj način pružanja bankarskih usluga podrazumijeva da se komunikacija između korisnika bankarskih usluga i zaposlenika banke obavlja putem video konferencijske tehnologije.
Postoje različite vrste video bankarstva, a instaliranje video kioska je jedan od načina pružanja bankarskih usluga na daljinu. Video kiosci se razlikuju ovisno broju značajki, a obično su opremljeni sa video kamerom, slušalicama ili mikrofonom i zvučnikom, ekranom za prikaz video prozora i aplikacijom za video konferencije.

Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

Značaj video bankarstva za suvremeno poslovanje

Tokom pandemije, kada je bila otežana komunikacija 'licem u lice', banke na domicilnom tržištu su korisnicima omogućavale da svoje finansijske transakcije nesmetano obavljaju primjenom usluga digitalnog bankarstva. Pandemija i druge slične situacije samo su jedan od povoda da banke primjenom video konferencijske tehnologije unaprijede vlastito poslovanje.
Na taj način banke će svojim pozitivnim primjerom omogućiti pravnim (i fizičkim) licima da koriste prednosti suvremenih tehnologija, te ih istovremeno potaknuti da započnu digitalizaciju vlastitog poslovanja.

 

Prednosti virtualnog poslovanja nisu novost, ali su još uvijek novitet na BH tržištu. Virtualno poslovanje je, u 21. stoljeću, postalo nezaobilazni poslovni standard. Tržišni akteri koji prvi poduzmu potrebne promjene postaju tržišni lideri u digitalnoj transformaciji poslovanja.
Video bankarstvo, kao oblik virtualnog poslovanja, veoma je važno za unapređenje bankarskih usluga i cjelokupne BH ekonomije jer se na taj način podiže nivo digitalne pismenosti i kvalitet pružanja (bankarskih) usluga.

 

Banke budućnosti i video bankarstvo

Banke budućnosti postaju polako, ali sigurno, sastavni dio BH stvarnosti. Digitalni trendovi sa globalnog tržišta, o kojima je autorica ovih redova pisala prije 6 godina, sada su dio naše svakodnevice. Banke budućnosti nisu više pitanje potrebe, nego pitanje izbora trenutka.
O pozitivnim trendovima u ovoj oblasti svjedoči i činjenica da je za BH regulatore, konačno, došao trenutak da prepoznaju značaj video bankarstva i u skladu sa tim formalno regulišu ovakav način suvremenog poslovanja.

Kreirajući poslovni ambijent za banke budućnosti i implementacijom video bankarstva na domicilnom tržištu kreira se pozitivno ozračje za novu generaciju korisnika bankarskih usluga, koja želi koristiti sve prednosti digitalnih tehnologija koje su dostupne na globalnom tržištu. Banke koje pravovremeno ne uoče potrebe nove generacije korisnika bankarskih usluga, biće na gubitku.
Ne samo u smislu gubitka potencijalno novih klijenata, nego i u smislu troškova koji nastaju korištenjem konvencionalnog načina pružanja bankarskih usluga.
Video bankarstvo je samo jedan od načina na koji banke na domicilnom tržištu mogu unaprijediti svoje poslovanje i postati istinske banke budućnosti.

Načini pružanja usluga video bankarstva

U zavisnosti od toga da li se banka opredjeljuje da koristi video kiosk i/ili specijalizirani softver za pružanje usluga video bankarstva zavisiti će i način na koji će suvremenim korisnicima bankarskih usluga biti dostupni ovi servisi. Iako je korištenje video tehnologije u obliku softvera nešto praktičnije rješenje, ne smije se zanemariti niti značaj primjene kioska za pružanje usluga video bankarstva, kao:

  • video bankarstvo koje se može obaviti u poslovnici banke sa ciljem zamjene konvencionalnih bankovnih šaltera
  • video bankarstvo koje može pružiti profesionalne finansijske usluge klijentima banke izvan konvencionalnog radnog vremena
  • video bankarstvo koje može pružiti profesionalne bankarske usluge na nekonvencionalnim bankarskim lokacijama kao što su: trgovački i poslovni centri, obrazovni kampusi i sl.

Ovo su samo neki od načina pružanja usluga video bankarstva. Sa razvojem video konferencijske tehnologije, u narednom periodu, mogu se očekivati i novi načini pružanja usluga video bankarstva.

Zaključak

Dani kada su korisnici bankarskih usluga morali ići u lokalnu poslovnicu banke kako bi obavili finansijske transakcije odavno su iza nas. Prednosti digitalnog bankarstva su brojne, a razni softveri i alati za samoposluživanje omogućavaju korisnicima bankarskih usluga da u bilo kojem trenutku mogu komunicirati sa zaposlenicima banke.
Video bankarstvo je samo još jedan u nizu modernih alternativa koji se koristi kao oblik osobnog kontakta, ali koji korisnike bankarskih usluga oslobađa potrebe za odlaskom u poslovnicu banke.

Iako je video bankarstvo još jedan digitalni alat koji svakodnevni život čini lakšim i ugodnijim, pri tome je neophodno zadovoljiti i određene tehničke zahtjeve. Budući da je riječ o usluzi okrenutoj klijentu, rješenje mora olakšati komunikaciju između banke i korisnika bankarskih usluga. Da bi video bankarstvo bilo u funkciji zadovoljnih korisnika bankarskih usluga, tehnička infrastruktura treba biti dostupna posvuda i na različitim uređajima.

Ukoliko još uvijek postoje nedoumice o brojnim prednostima video bankarstva, u zaključku ovog teksta želim navesti najznačajnije, a to su: brzina i povoljnost pružanja bankarskih usluga, personalizirana interakcija korisnika bankarskih usluga i zaposlenika banke, mogućnost razgovora na daljinu (videokonferencija) sa finansijskim ekspertima, viši nivo i kvalitet bankarskih usluga.


 

 

1 SoftConsulting s.p. Tuzla,Trg slobode 16 ( BIT Centar), 750000 Tuzla, e-mail: [email protected]

Oznake:
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!