Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 

 

„Ne prodaje se nadahnuće, ali se rukopis može prodati.“

– Aleksandar Puškin

Ulaganje u fintech industriju izuzetno je aktraktivno na globalnom tržištu. Informacija da je u 2019. godini postavljen 'novi' rekord, i da je 24,6 milijardi dolara prikupljeno do kraja trećeg kvartala, nagovještava da će se i u budućnosti ova ulaganja povećavati.

FinTech industrija direktno utiče na disrupcije u bankarskoj industriji. Finansijske usluge koje se izvršavaju prvenstveno primjenom digitalnih alata omogućavaju velikom broju korisnika da svoje potrebe zadovolje na kvalitetniji način, istovremeno inovirajući trenutne načine pružanja finansijskih usluga.
Iako je fintech industrija primarno usmjerena na razvoj finansijskih usluga, ne treba zanemariti prednosti razvoja novih usluga u telekomunikacijskoj industriji i mogućnosti njihovog strateškog partnerstva sa fintech industrijom.

Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

Šta je FinTech?

FinTech (engl. Financial technology) je izraz koji se koristi za opisivanje uticaja digitalnih tehnologija na industriju finansijskih usluga. Odnosi se na različite proizvode, aplikacije, procese i poslovne modele koji su transformirali tradicionalni način pružanja bankarskih i finansijskih usluga.

Iako tehnološka inovacija u finansijama nije novitet, posljednjih godina se ulaganje u 'nove' tehnologije znatno povećalo, a tempo inovacija eksponencijalno raste. FinTech je najveća europska investicijska kategorija (koja predstavlja 20% svih globalnih ulaganja), a sektor je aktivniji u Europi nego u Aziji i SAD-u.

Fintech: novi način pružanja finansijskih usluga

Tehnologija koju primjenjuju fintech preduzeća duži niz godina je sastavni dio finansijskog tržišta, ali se inovacije u primjeni ovih tehnologija veoma brzo razvijaju, a usluge koje se pružaju velikom broju korisnika postaju svakim danom sve brojnije. Za fintech ne možemo reći da je to 'nova' industrija, nego je to industrija koja je vrlo brzo evoluirala.

Fintech industrija se obično posmatra kroz prizmu start-up preduzeća i digitalnih tehnologija, ali pri tome ne treba zanemariti da banke, kartične organizacije i drugi tržišni akteri neprestano usavršavaju svoje poslovanje primjenom fintech usluga. Sinergijski efekti suradnje fintech preduzeća sa partnerima i način na koji se inovacije iz ove industrije koriste na finansijskom tržištu najbolje se mogu spoznati kroz primjere brojnih akceleratorskih programa koje organiziraju banke, kartične organizacije i drugi investitori, sa ciljem podrške razvoju inovacija pri pružanju finansijskih usluga.

Fintech industrija: prednosti

Primjena finansijske tehnologije promijenila je trenutne poslovne modele u finansijskoj industriji. Promjene poslovnih modela u finansijskoj industriji rezultat su inovativne primjene digitalnih tehnologija. Brojni digitalni alati koji se koriste na finansijskom tržištu kontinuirano se inoviraju, što fintech industriju čini izuzetno interesantnom kada je u pitanju zainteresiranost investitora (ulagača).

Na globalnom tržištu sve više je fintech preduzeća koja se nadmeću u inovativnim rešenjima koja će omogućiti različite prednosti krajnjim korisnicima finansijskih usluga. Korisnici finansijskih usluga imaju brojne koristi od primjene inovativnih tehnologija iz fintech industrije. Finansijske institucije koje mogu relativno 'brzo' prihvatiti primjenu inovativnih rješenja uživati će i trajnu lojalnost korisnika svojih usluga. Finansijske institucije u suradnji sa fintech industrijom, u narednom periodu, treba da na kvalitetnijem nivou zadovolje potrebe svojih korisnika, ukoliko žele zadržati njihovo ranije stečeno povjerenje.

Fintech industrija: izazovi

Fintech industrija, na žalost, nije imuna na izazove sa kojima se suočavaju i konvencionalna preduzeća. Aktualna pandemija imala je uticaja i na fintech industriju koja se suočila sa poteškoćama u finansiranju i padom prometa, a neka od preduzeća i sa padom poverenja klijenata, jer se u kriznim vremenima većina ljudi opredjeljuje za 'sigurnije' opcije. Iako se moglo očekivati da će sa promjenom potrošačkih navika, uslijed pandemije, fintech industrija imati koristi istraživanjem tržišta utvrđeno je da je obim finansiranja fitech kompanija u I kvartalu 2020. godine pao u odnosu na prethodni kvartal za 45 %.

Jedan u nizu izazova sa kojima se suočava fintech industrija su sigurnosni aspekti poslovanja. Sigurnosni aspekti poslovanja najveći su izazov za fintech industriju. Pronalazak tržišne niše, kreiranje konkurentska prednost na tržištu i drugi izazovi sa kojima se suočavaju konvencionalna preduzeća podjednako su izazovna i za fintech industriju. Pri savladavanju izazova sa kojima se suočava fintech industrija posebno važno je partnersko povezivanje sa konvencionalnim finansijskim institucijama.

Zaključak

Iako fintech industrija ima za cilj prvenstveno da na inovativan način zadovolji potrebe suvremenih korisnika finansijskih usluga, istovremeno postoje i brojni izazovi koje je potrebno savladati pri implementaciji novih poslovnih modela na finansijskom tržištu.

Pri razvoju fintech industrije, u narednom periodu, potrebno je razmotriti i slijedeća pitanja:

  • Da li će usluge u fintech industriji moći u cijelosti zamijeniti konvencionalne finansijske usluge?

  • Da li su koristi za krajnje korisnike veće od mogućnosti koje pružaju inovativne tehnologije?

  • Kojim promjenama je potrebno posvetiti pažnju pri razvoju i strateškom planiranju?

  • U kojim poslovnim područjima je potrebno vršiti fintech ulaganja?

 Bez obzira na trenutne izazove sa kojima se suočava fintech industrija, finansijsko tržište će i u narednom periodu biti sve inovativnije i dinamičnije, sa ciljem unapređenja pojedinih segmenata finansijskog poslovanja primjenom 'novih' poslovnih modela i inovativnih tehnologija.

Optimizam o rastu ulaganja u fintech industriju, bez obzira na trenutne izazove nastale uslijed pandemije, treba zadržati i u zaključku ovog teksta. Brojne su mogućnosti primjene inovacija u fintech industriji, sa posebnim naglaskom na: alternativnom kreditiranju, vlasništvu nad nekretninama - digitalnim hipotekama i digitalizaciji tržišta kapitala. Koje od razvojnih mogućnosti će u svom poslovanju iskoristiti fintech preduzeća na domicilnom tržištu, ostaje da saznamo u godinama koje su pred nama.


 

1 SoftConsulting s.p. Tuzla,Trg slobode 16 ( BIT Centar), 750000 Tuzla, e-mail: [email protected]Oznake: