Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 

Cijena svih kriptovaluta trenutno je u padu. Bitcoin je zabilježio vrhunac u novembru 2021. premašivši 68.000 dolara, a od onda je izgubio više od 45% svoje vrijednosti.Ovo je samo jedan od ciklusa pada, a zatim kasnijeg ponovnog rasta cijena koji se periodično dešava na tržištu kriptovaluta. Pojedini ulagači nastoje da smanje svoje udjele u ovom obliku spekulativne imovine.
Za neke ulagače volatilnost kriptovaluta predstavlja rizik, dok za druge ulagače predstavlja šansu da zarade, upravo u trenutku kada je cijena pojedinih kriptovaluta u padu.

Šta je (elastičnost) cijena?

Cijena je novčani izraz mjere vrijednosti robe ili uslugâ, koja se izražava brojem novčanih jedinica za standardnu ili pojedinačnu robu ili uslugu. Formira se uzajamnim djelovanjem potražnje i ponude neke robe ili usluge, na određenom tržištu, u određeno vrijeme. Različitost u reakciji cijena na promjene količine ponude i potražnje naziva se elastičnost cijena i pokazuje koju promjenu cijena možemo očekivati ako se za danu količinu promijeni ponuda ili potražnja. Poznavanje elastičnosti cijena za različite proizvode i usluge važno je i za razumijevanje formiranja cijena na tržištu.

 

Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

Analiza kretanja cijena pojedinih kriptovaluta u 2021. godini

Analizom cijena pojedinih kriptovaluta u 2021. godini, na početku i na kraju godine, može se konstatovati da bez obzira na trenutne naslove u medijima o drastičnom padu cijena, kontinuirano se bilježi trend rasta cijena kriptovaluta.

Cijene pojedinih kriptovaluta posmatrane na početku (01.01.2021.) i na kraju godine (28.12.2021.) za nekoliko najznačajnijih kriptovaluta bile su slijedeće:

  • Bitcoin je sa 29.290 dolara, narastao na na 47.795,40 dolara
  • Ether je sa 730,30 dolara, narastao na 3.816,67 dolara
  • Solana je sa 1,53 dolara, narastao na 181,18 dolara
  • Dogecoin je sa 0,0056 dolara, narastao na 0,18 dolara.

Iz podataka o kretanju cijena pojedinih kriptovaluta može se zaključiti da su ulagači koji su na početku 2021. godine izvršili ulaganje u kriptovalute, bez obzira na trenutni pad cijena na tržištu, ostvarili značajan povrat ulaganja odnosno zaradu na tržištu kriptovaluta. U turbulentnim uvjetima poslovanja na tržištu kriptovaluta, može postaviti pitanje: Da li su ulagači mogli ostvariti i veći povrat od ulaganja u kriptovalute?

Aktualni globalni tendovi na tržištu kriptovaluta

Sve veći zamah na tržištu kriptovaluta nastaje kao rezultat činjenice da mnogi ulagači kriptovalute percipiraju kao 'novu' tržišnu priliku. Da bi ulagači u kriptovalute imali i povrat ulaganja potrebno je poznavati aktualne tržišne trendove.

Najznačajniji trendovi na tržištu kriptovaluta su:

-         povećana prihvaćenost kriptovaluta unutar tradicionalnog finansijskog sistema

-         blockchain tahnologija pomaže u stvaranju 'novih' digitalnih aplikacija i poboljšanju postojećih procesa u širokom rasponu industrija

-         povećana aktivnost trgovanja, gdje sve veći broj platformi za online trgovanje sada nudi i pristup kripto imovini

-         povećano prihvaćanje bitcoin plaćanja odnosno plaćanja kriptovalutama

-         povećanje stepena kripto obrazovanja.

Kao i u proteklom periodu, 2021. godina je bila još jedna od prekretnica na tržištu kriptovaluta. Postavljeni su 'novi' rekordi u broju korisnika, transakcija, volumenu trgovanja i drugim pokazateljima. Bez obzira na trenutne pokazatelje o padu vrijednosti kriptovaluta, za 2022. godinu se očekuje da će biti premašeni pokazatelji i da će kriptovalute dosegnuti 'nove' razine prihvaćenosti i popularnosti.

Trenutno stanje na BH tržištu

Ulaganje ili trgovanje kriptovalutama, u posljednjih nekoliko godina, ne bilježi značajnije promjene na BH tržištu. Jedan od razloga je nepostojanje zakonskih propisa u ovoj oblasti. Za trgovanje kriptovalutama primjenjuju se trenutni propisi iz Zakona o deviznom poslovanju, kojim je potrebno dodatno regulisati i trgovanje kriptovalutama. Finansijski sektor nema posebnog interesa za promjene trenutnog konvencionalnog načina ulaganja i trgovanja, i to je jedan od razloga izostanka promjena u ovoj oblasti kada je u pitanju izmjena zakonskih propisa.

Izostanak zakonskih propisa ne znači da na BH tržištu ne postoji zainteresiranost za rudarenje i trgovinu kriptovalutama. Pored zaljubljenika u IT, rudarenjem i trgovinom kriptovalutama sve češće se bave i drugi pojedinci kod kojih vijesti o mogućnostima zarade stvaraju i dodatni interes za ove aktivnosti. Pozitivna vijest sa BH tržišta je kreiranje i prve kriptovaluta u BiH pod nazivom RXC (RuXCrypto), koja je nastala u cilju edukacije mladih. Iako osnivač ove kriptovalute navodi da nije kreirana prvenstveno sa ciljem sticanja profitira, već da za potrebe širenja i učenja o kriptovalutama, ova kriptovaluta je u opticaju i može se kupiti.
Ovo je samo još jedan primjer kako preduzetni pojedinci mogu kreirati potrebne promjene na BH tržištu, kada je u pitanju ulaganje u kriptovalute.

Zaključak

Medijski natpisi o drastičnom padu cijena kriptovaluta jedan su od načina na koji se kreiraju određeni tržišni trendovi. Pri tome nedovoljno iskusni ulagači mogu ishitreno donijeti odluke i doživjeti neželjene gubitke pri ulaganju u kriptovalute. Ulagači u kriptovalute koji očekuju da će isključivo i uvijek zarađivati ekstra profit trebaju da se dodatno edukuju.
Takva očekivanja su nerealna i to ne samo na tržištu kriptovaluta, nego i pri bilo kojem ulaganju. Rizici pri ulaganju uvijek postoje i na njih ulagači trebaju biti spremni, naročito ukoliko se očekuju iznadprosječni povrati ulaganja, kao što su to na tržištu kriptovaluta.

Sve dok se na BH tržištu ne stvore potrebni (zakonski) preduvjeti za primjenu kriptovaluta, ova digitalna imovina će se tretirati kao visoko rizično i špekulativno ulaganje. Pozitivne promjene u državama u susjedstvu, koje su u oblasti ulaganja u kriptovalute prepoznale tržišnu šansu, trenutno su način na koji se možemo nadati da će trendovi u ovoj oblasti uskoro postati aktuelni i na BH tržištu.  


 

 

1 SoftConsulting s.p. Tuzla,Trg slobode 16 ( BIT Centar), 750000 Tuzla, e-mail: [email protected]Oznake: