Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

Na nivou bankarskog sistema u FBiH u prvom kvartalu 2015. godine ostvaren je pozitivan finansijski rezultat, dobit od 62 miliona KM, saopćeno je danas iz Agencije za bankarstvo FBiH u izvještaju za prvi kvartal 2015. godine.

Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

Pozitivan finansijski rezultat od 63 miliona KM ostvarilo je 16 banaka, a jedna gubitak od 0,5 miliona KM, saopćila je Agencija za bankarstvo. Ukupan bankarski sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine je stabilan i siguran, dodaje se. Na osnovu izvještaja banaka, kako se ističe, u prvom kvartalu su likvidnost, profitabilnost i kapitaliziranost sektora zadovoljavajući. 

Stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sistema, kao jedan od najvažnijih pokazatelja snage i adekvatnosti kapitala banaka, s 31.03.2015. godine iznosila je 15,9% i dalje je znatno viša od zakonskog minimuma od 12%

Na dan 31.03.2015. godine, u Federaciji BiH je bankarsku dozvolu imalo 17 banaka, kao i na kraju 2014. godine.

- "Bilansna suma bankarskog sektora na kraju prvog kvartala je 15,9 milijardi KM, što je manje za 1,3% ili 213 miliona KM nego na kraju 2014. godine." - navodi Agencija za bankarstvo FBiH.

Dodaje se da je struktura aktive imala manje promjene vezane za dvije ključne imovinske stavke: povećanje učešća kredita sa 69,1% na 70,5% i smanjenje učešća novca sa 28,2% na 26,5%. Novčana suma je u prvom kvartalu ove godine bila 4,2 milijardi KMKrediti, kao najveća stavka aktive banaka, u prvom kvartalu bilježe rast od 0,7% ili 73 miliona KM, tako da su s 31.03.2015. godine iznosili 11,2 milijardi KM. Ukupni nekvalitetni krediti iznose 1,6 milijardi KM i u prvom kvartalu 2015. godine bilježe rast od 0,8% ili 12 miliona KM.U strukturi izvora finansiranja banaka, depoziti od 11,9 milijardi KM i učešćem od 74,7% i dalje su najznačajniji izvor finansiranja banaka u FBiH. Ukupni depoziti u prvom kvartalu tekuće godine smanjeni su za 2% ili 227 miliona KMŠtedni depoziti, kao najznačajniji segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, u prvom kvartalu 2015. godine rasli su 3,3% ili 220 miliona KM i iznosili 6,9 milijardi KM

Drugi po visini izvor su kreditna sredstva u iznosu od 958 miliona KM, koje su banke dobile najvećim dijelom zaduživanjem kod stranih finansijskih institucija. 

U prvom kvartalu 2015. godine, ukupan kapital povećan je za 3,2% ili za 77 miliona KM, najvećim dijelom po osnovu dobiti tekućeg perioda te dokapitalizacije kod jedne banke (15 miliona KM) i s 31.03.2015. godine iznosio je 2,5 milijardi KM, navodi se u saopćenju.

Oznake: Krediti,
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!