Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!


Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 1 

“Sve što znamo o budućnosti jeste da će biti drugačija.”

- Peter Drucker

Bez obzira da li želite da štedite ili da koristite kredit, pri uspostavljanju poslovnog odnosa sa bankom interesirati će Vas da li je kamatna stopa, koja se ugovara za kraći ili duži vremenski period, fiksna ili varijabilna.

Fiksna kamatna stopa označava stopu koja je nepromjenjiva kroz ugovorno razdoblje trajanja kredita ili depozita. Kamatna stopa, čija je visina određena prilikom potpisivanja ugovora, ne može da se mijenja tokom otplate kredita, odnosno ostaje ista od početka do kraja otplate. Kredit sa fiksnom kamatnom stopom predstavlja najmanji rizik za korisnika, jer će iznos svake rate kredita do kraja otplate biti identičan.

Varijabilna (promjenjiva) kamatna stopa je kamatna stopa čija je visina podložna izmjenama tokom trajanja kredita ili depozita, što znači da banka ima pravo da promijeni kamatu u skladu sa ugovorom. Visina rate može da se povećava, ali i da se smanji, što zavisi od kretanja kamatnih stopa tokom perioda otplate kredita. Varijabilna kamatna stopa uglavnom se ugovara kod dugoročnih kredita.

   

Ukoliko poznajemo osnovnu razliku između fiksne (nepromjenjive) i varijabilne (promjenjive) kamatne stope, tada svi klijenti koji žele da unaprijed znaju iznos kamate na depozit ili kredit će se opredjeliti za fiksnu kamatnu stopu, pri ugovaranju uslova oročenja odnosno kreditiranja. Suprotno tome, izborom varijabilne kamatne stope štediša ili dužnik po kreditu unaprijed prihvaća mogućnost da će kamatna stopa biti manja ili veća, tokom ugovorenog trajanja oročenja ili kreditiranja.

Međutim, nije sve tako jednostavno kao što izgleda.
Ukoliko ste oročili depozit na duži vremenski period sa fiksnom kamatnom stopom, koja je u trenutku oročenja na tržištu bila „niža“ kamatna stopa nego je to trenutna kamatna stopa, tada može izgledati da ste na „gubitku“. Ako ste dugoročni kredit ugovorili sa fiksnom kamatnom stopom, u trenutku kada je na tržištu bila „viša“ kamatna stopa nego je to trenutna kamatna stopa i u ovoj situaciji može izgledati da ste na „gubitku“. Sa druge strane, svi koji su zaključili ugovor na depozit odnosno kredit sa varijabilnom kamatnom stopom, u ovakvim okolnostima, mogu biti na „dobitku“. Dakle, osim što je neophodno izabrati fiksnu ili varijabilnu kamatnu stopu, pri zaključivanju dugoročnog ugovora, neophodno je posmatrati i aktuelne tržišne trendove tj. poznavati da li kamatne stope u narednom periodu imaju tendenciju rasta ili pada.

Rizik kamatne stope (Interest Rate Risk)2 predstavlja rizik da će se vrijednost ulaganja promjeniti zbog promjene u apsolutnom nivou kamatnih stopa, u razlici između dvije stope, u obliku krivulje prinosa ili u bilo kojem drugom odnosu kamatne stope. Takođe se naziva i kamatni rizik.
Primjer: pad neto prihoda od kamata će proizaći iz promjena u odnosima između kamatnih prihoda i kamatnih rashoda.

Ukoliko ste „prosječni“ poznavalac finansijskih pojmova, neophodno je da dugoročne finansijske odluke donosite na osnovu vlastite procjene trenutne situacije, ali da se pri tome informišete i o mogućnostima rješavanja nastale situacije koja nije u Vašem interesu.
Vjerovatno bi ste kao štediša željeli da Vaša kamatna stopa bude fiksna, ali da je ugovorena kamata tokom cjelokupnog perioda oročenja uvijek veća od trenutne kamatne stope za oročenu štednju. Sa druge strane, kao dužnik po kreditu vjerovatno bi ste željeli da je Vaša kamatna stopa na kredit promjenjiva, ali da je tokom cjelokupnog perioda otplate kredita rata „manja“.
Ovakvu situaciju nećete moći postići u realnim, a to znači tržišnim (promjenjivim) okolnostima. Zato je neophodno, prije donošenja konačne odluke, znati da svaka od kamatnih stopa (fiksna ili varijabilna) ima svoje prednosti i mane.

Osnovna prednost fiksne kamatne stope je nepromjenjivost, ali to je u promjenjivim tržišnim okolnostima ujedno i najveća mana ove kamatne stope.
Osnovna mana varijabilne kamatne stope je promjenjivost, ali to može u određenim tržišnim uslovima (npr. pad kamatnih stopa na dugoročne kredite ili rast kamatnih stopa na dugoročno oročene depozite) biti i najveća prednost ove kamatne stope.

„Idealna“ situacija u uslovima kada je ugovorena kamatna stopa (fiksna ili varijabilna) na depozit/kredit, pri dugoročnom ugovaranju, trebala bi da ima i mogućnost izmjene trenutnih ugovornih odnosa ukoliko dođe do značajnijih oscilacija na finansijskom tržištu odnosno značajnijeg pada/rasta kamatnih stopa na depozite/kredite u odnosu na ugovorenu visinu kamatne stope. U nedostatku ovakvih ugovornih rješenja npr. klauzula o mogućnosti usklađivanja ugovorenih kamata, na tržištu se mogu pojaviti novi kreditni (npr. zamjenski krediti) ili štedni prozvodi (npr. rentna ili drugi oblici štednje).

Klijenti imaju pravo na adekvatnu informaciju o prednostima i manama zaključivanja dugoročnog ugovora sa fiksnom ili varijabilnom kamatnom stopom na depozit/kredit. Banke imaju obavezu da klijente pravovremeno informiraju o aktuelnima tržišnim kretanjima i dugoročnim projekcijama kretanja kamatnih stopa.

(Kamatni) rizik će uvijek postojati na tržištu

Klijenti treba da budu svjesni da su izloženi određenom kamatnom riziku, a banke treba da obezbjede sve neophodnoe alate za upravljanje kreditnim rizikom kako na tržištu ne bi nastale „značajnije“ tržišne oscilacije, koje dugoročno mogu narušiti stepen povjerenja u finansijski i bankarski sektor.

U uslovima kada su banakama i klijentima na raspolaganju digitalni alati za komunikaciju, razmjena informacija i povećanje nivoa svijesti o potrebi upravljanja kamatnim rizikom ne bi trebalo da bude „veći“ problem niti za jednu od ugovornih strana. Konačna odluka o izboru vrste kamatne stope i periodu zaključivanja ugovora o oročenju ili kreditu, zavisi od svakog pojedinog klijenta i banke koja nastoji zadovoljiti potrebe klijenata na profitabilan, ali istovremeno i društveno odgovoran način.


[1] SoftConsulting s.p. Tuzla,Trg slobode 16 ( BIT Centar), 750000 Tuzla, e-mail: [email protected]
[2] Izvor: http://upravljanjerizicima.com/pojmovnik/rizik-kamatne-stope/98   

 

Oznake:
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!