Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

Samo promišljena odluka o tome koliko možete da opteretite svoj budžet može vas sačuvati od eventualnih problema u otplati kredita, do kojih može doći u slučaju povećanja promjenljive kamatne stope ili nepovoljnog kretanja kursa valute u kojoj je indeksiran stambeni kredit.

Ako ste riješili da kupite stan/kuću putem kredita, prvo dobro razmislite koliki dio svojih mjesečnih primanja možete da izdvajate za plaćanje rata. Ovo je izuzetno važno, jer od visine iznosa koji možete da odvojite od zarade na duži period zavisi i iznos kredita koji bi bilo razumno uzeti. 

Kreditni kalkulator će Vam pomoći da saznate koji iznos kredita i koliku ratu možete sebi da priuštite, ova mogućnost na servisu Kliker.ba je informativnog karaktera. Pravu informaciju o tačnoj cijeni kredita, kao i o visini mjesečnih obaveza, tražite od banke za koju se opredjelite. 

Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

Okvirni iznos kredita trebalo bi da vam posluži da steknete jasnu predstavu o tome koje su vaše realne mogućnosti, tj. do kojeg iznosa možete da platite nekretninu, a da pri tom ne preopteretite svoj porodnični budžet.  

Sada kada znate iznos kredita i rate, obiđite banke koje u svojoj ponudi imaju stambene kredite i raspitajte se o uslovima pod kojima ih odobravaju, tj. visini kamatne stope, da li je fiksna ili promjenljiva, po kojem kursu se obračunava kredit, koliko iznose troškovi obrade kredita i sl. Raspitajte se o dužini trajanja i postupku odobrenja kredita i zatražite obrazac Osnovni elementi kredita i spisak dokumentacije koju je potrebno priložiti za dobijanje kredita. 

Kamatna stopa, kao jedan od najvažnijih elemenata ugovora o stambenom kreditu, može biti promjenljiva ili fiksna, zbog čega je potrebno da se opredjelite za onaj model koji odgovara vašim sklonostima ka preuzimanju rizika.

Budući da pronalaženje odgovarajuće nekretnine i prikupljanje potrebne dokumentacije podrazumijeva dodatne troškove koji nisu zanemarljivi, potrebno je da na vrijeme obezbijedite sredstva za plaćanje ovjere dokumentacije, kursne razlike, premije osiguranja, i dr. 

Raspitajte se koje troškove možete da smanjite. Na primjer, ako se kredit osigurava troškovi premije osiguranja mogu se umanjiti tako što ćete dati veće učešće i sl.  

Nakon pažljivog razmatranja uslova pod kojima banke nude stambene kredite, odaberite onu banku koja nudi uslove koji najviše odgovaraju vašim potrebama i tražite prijedlog ugovora kako biste se detaljnije upoznali sa svim ugovornim obavezama. Prijedlog ugovora treba da sadrži sve elemente kao i ugovor i banka je u obavezi da vam ga uruči na vaš zahtjev. 

Prije potpisivanja ugovora, pitajte sve što vam nije jasno a odnosi se na ugovorni odnos i uslove pod kojima se odobrava kredit. Ne potpisujte ugovor ako smatate da uslovi iz ugovora nisu prihvatljivi i ako prethodno niste razumjeli koje sve obaveze preuzimate na sebe.  

Pri potpisivanju ugovora banka je u obavezi da vam, uz ugovor, uruči Pregled bitnih elemenata kredita i Plan otplate kredita. 

Nakon zaključenja ugovora, vodite računa o svojim obavezama i nastojte, ukoliko ste u prilici, da i dodatno umanjujete svoje dugovanje putem prijevremene otplate dijela glavnice, jer ćete na taj način umanjiti ne samo visinu rate već i ukupan iznos kamate koji plaćate na kredit.

Pored toga, redovnim servisiranjem obaveza gradite dobru kreditnu historiju koja je veoma važna kada odlučite da se ponovo zadužite kod iste ili druge banake.

Oznake: Krediti,
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!