Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

Skupštine dioničara Bor banke i Privredne banke Sarajevo usvojili su odluke o pripajanju ove dvije banke čime će nastati snažnija banka koja će zadržati naziv Privredna banka Sarajevo i čija aktiva će iznositi 56 miliona KM.

Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

U zajedničkom saopštenju Privredne i Bor banke se navodi se da će ova nova domaća banka srednje veličine biti spremna da izdrži sve veće pritiske regulatora, ali i konkurencije.
Privredna banka Sarajevo će se pripojiti Bor banci sa prenosom svoje imovine i obaveza, bez provođenja postupka likvidacije, a Bor banka će preuzeti prava i obaveze.

Cilj banke je dostići pet odsto udjela na tržištu BiH u odnosu na dosadašnji 3,5 i četiri odsto udjela.
Banka koja će zapošljavati 125 radnika nudiće kvalitetne usluge ukazujući da se domaći kapital vođen pravom vizijom može nositi sa konkurencijom.
Dioničari obje banke su dali saglasnost za uspješno pripajanje, a na ovom projektu su bile angažovane tri revizorske kuće "Revik" iz Sarajeva, "Deloitte" Zagreb i "Deloitte" Sarajevo.

 

Oznake: Privredna banka Sarajevo dd ,
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!