Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

Sa 27. februarom na snazi je novi obračun putarine kod registracije putničkih motornih vozila koja imaju ugrađen plin.

Do sada su vozila sa ugrađenim plinom plaćala jednaku naknadu kao i sva druga vozila. Novim pravilnikom naknada za putarinu prilikom registracije automobila sa ugrađenim plinom povećana je više nego dvostruko.

 Na Kliker.ba uporedite ponude svih ponuđača - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

Međutim, kod građana su se javile dileme da li nadležne policijske stanice ispravno tumače novu uredbu. Putarina se određuje množenjem osnovne naknade od 30 KM s korektivnim faktorom koji zavisi od zapremine automobila izražene u kubnim centrimetrima. Tako se za vozilo do 2000 ccm zapremine bez plina godišnja naknada izračunava tako što se 30 KM (osnovna naknada) pomnoži s korektivnim faktorom 2,0 te u konačnici naknada iznosi 60 KM.

Za automobil iste zapremnine s ugrađenim plinom putna naknada iznosi 136,80 KM a taj iznos dobija se sabiranjem naknade koja se plaća za automobil bez plina (30x2=60KM) i naknade koja se plaća za automobil s ugrađenim plinom, a koja se dobija množenjem osnovne naknade u iznosu od 30 KM sa korektivnim faktorom za automobile sa ugrađenim plinom koji iznosi 2,56 (30x2,56=76,8).

Pojedini građani smatraju kako policijske stanice na ovaj način pogrešno izračunavaju naknadu te da im istu naknadu naplaćuju dva puta, što je suprotno zakonskim propisima.
Prema njihovom tumačenju, trebalo bi samo osnovnu naknadu od 30 KM pomnožiti s korektivnim faktorom za takva vozila od 2,56 i u konačnici vlasnicima naplatiti 76,8 KM.

Iz Ministarstva prometa i komunikacija Federacije BiH pojasnili su kako policijske stanice ne griješe i da je ispravna metoda da se osnovna naknada za automobile bez plina sabira s naknadom za automobile s plinom.

Oznake:
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!