Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

AG (RBI) ostvarila je dobit prije oporezivanja u iznosu od 624 miliona eura, što predstavlja rastod 24 procenta odnosno 122 miliona eura na godišnjoj osnovi.

Dok je uslijed pada neto prihoda od kamata, prihod iz redovnog poslovanja ostao za 15 procenata niži od prošlogodišnjeg, smanjenje neto rezervisanja za potencijalne kreditne gubitke za 28 procenata i manji jednokratni efekti u odnosu na prethodnu godinu (npr. izdvajanja u skladu sa Zakonom o poravnanju u Mađarskoj) osigurali su pozitivan trend dobiti prije oporezivanja.
Dobit poslije oporezivanja porasla je za 67 procenata na godišnjoj osnovi, te iznosi 432 miliona eura.

Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

Konsolidovana dobit ostvarena u posmatranom periodu iznosi 378 miliona eura što predstavlja
uvećanje za 68 procenata odnosno 152 miliona eura.U izvještajnom periodu u opticaju je bilo prosječno 292,4 miliona dionica (u istom periodu prošle godine: 282,7 miliona). Zahvaljujući tome ostvarena je zarada po dionici od 1,29 eura.
„Unatoč značajnjim negativnim jednokratnim efektima u trećem kvartalu, poslovni rezultati ostvareni u prvih devet mjeseci bolji su od očekivanih.
Ovogodišnji troškovi restruktuiranja bit će manji od inicijalno očekivanih. Uzimajući to u obzir, revidirali smo svoju prognozu, te očekujemo malu konsolidovanu dobit na nivou 2015. godine. Naročito sam zadovoljan pozitivnim rezultatima ostvarenim u Srednjoj Evropi, te dobrim rezultatom naše banke mreže u Rusiji, a koji je postignut uprkos teškim privrednim okolnostima. Posljednjih mjeseci došlo je do stabilizacije situacije u Ukrajini.
Bez obzira na ove općenito ohrabrujuće pokazatelje, nastavljamo sa intenzivnom realizacijom našeg strateškog programa"
, izjavio je Karl Sevelda, generalni direktor RBI. 

Neto prihod od kamata opao za 14 procenata Neto prihod od kamata opao za 14 procenata

Prihod iz redovnog poslovanja umanjen je za 12 procenata na godišnjoj osnovi, odnosno 477 miliona eura te iznosi 3.660 miliona eura. Navedeno je prvenstveno posljedica značajnih valutnih fluktuacija (posebno ruske rublje i ukrajinske hrivnje).

U prvih devet mjeseci 2015. godine zabilježen je pad neto prihoda od kamata od 14 procenata, odnosno 399 miliona eura na godišnjem nivou, što je ovu stavku dovelo na iznos od 2.495 miliona eura. Uslijed valutnih efekata, neto prihod od kamata u Rusiji umanjen je za 133 miliona eura, a u Ukrajini za 81 milion eura. Kašnjenja u otplati kredita u Aziji rezultirala su smanjenjem neto prihoda od kamata za 49 miliona eura. Pored toga, uslijed kontinuirano niskih kamatnih stopa na tržištu, neto prihod od kamata u Poljskoj opao je za 49 miliona eura.
Posmatrano na nivou Centrale Grupacije, neto prihod od kamata manji je za 45 miliona eura što je prvenstveno posljedica manjeg prihoda od kamata na derivate.

Opći administrativni troškovi umanjeni za 9 procenata

U poređenju sa istim periodom prošle godine, opći administrativni troškovi umanjeni su za 194 miliona eura i iznose 2.101 milion eura. Unatoč tome, koeficijent trošak/prihod porastao je za 1,9 procentnih poena i iznosi 57,4 procenta, a što se može pripisati padu neto prihoda od kamata.

Neto rezervisanja za potencijalne kreditne gubitke smanjena za 28 procenata

U poređenju sa istim periodom prošle godine, neto rezervisanja za potencijalne kreditne gubitke manja su za 28 procenata, odnosno 300 miliona eura, tako da ista iznose 783 miliona eura. Pomenuto je rezultat smanjenja pojedinačnih rezervisanja za kreditne gubitke za 243 miliona eura, tj. na iznos od 811 miliona eura.

Opći koeficijent kapitala Tier 1 (fully loaded) iznosi 10,8 procenata osi 10,8 procenata 

Ukoliko se zanemare prelazna rezervisanja utvrđena u skladu sa Propisom o zahtjevima za kapitalom, opći koeficijent kapitala tier 1 (fully loaded) iznosi 10,8 procenata (uključujući polugodišnje rezultate).


 Raiffeisen Bank International AG (RBI) svojim domaćim tržištem smatra kako Austriju, u kojoj je vodeća komercijalna i investicijska banka,tako i Srednju i Istočnu Evropu (SIE). Njene supsidijarne banke posluju na 15 tržišta diljem regiona. Pored navedenih banaka, Grupacijaobuhvata i druge pružatelje finansijskih usluga na polju leasinga, upravljanja imovinom, spajanja i akvizicija.Više od 52.700 uposlenika pruža usluge za oko 14,8 miliona klijenata putem blizu 2.800 poslovnica uglavnom raspoređenih unutarSrednje i Istočne Evrope.RBI je potpuno konsolidovani supsidijar Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB indirektno posjeduje oko 60,7 procenataukupnih dionica RBI-a, dok su preostale dionice u slobodnom opticaju. Dionice RBI-a kotiraju na Bečkoj berzi. RZB je centralna institucijaaustrijske Raiffeisen bankarske grupacije, najveće bankarske grupacije u toj zemlji. RZB djeluje kao centrala cjelokupne RZB grupacije, atime i RBI-a. 

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina je supsidijarno lice Raiffeisen Bank International AG, jedne od vodećih banaka u Srednjoj i Istočnoj Evropi te Austriji. Osnovana 1992. godine, danas je jedna od vodećih banaka u Bosni i Hercegovini. Preko 1.400 zaposlenika Banke putem 94 poslovnice pruža usluge za oko 500.000 klijenata. Mnogobrojna, kako domaća, tako i međunarodna priznanja, kao što su priznanja renomiranih magazina Global Finance, Euromoney te The Banker, potvrda su uspješnog poslovanja Banke. Investiranje u nove tehnologije, iskusno i educirano osoblje koje se stalno usavršava, naglasak na individualnom pristupu klijentu, te uvođenje novih, savremenih proizvoda i usluga predstavljaju glavne faktore konkurentnosti Raiffeisen banke na bosanskohercegovačkom tržištu. Raiffeisen grupu u Bosni i Hercegovini, pored Raiffeisen banke, čine, Raiffeisen INVEST, Raiffeisen CAPITAL, Raiffeisen LEASING, te RL ASSISTANCE. Raiffeisen grupacija preko 125 godina kombinuje ostvarenje finansijskog uspjeha sa društveno odgovornim poslovanjem, pri čemu ekonomska, ekološka i društvena odgovornost čine jednu cjelinu, slijedeći osnovne principe društvene solidarnosti, samopomoći i održivosti koje je uspostavio Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Oznake: Raiffeisen Bank,
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!