Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

Direktorica BamCard-a Alma Ahmić i članica Uprave Vakufske banke Elma Zukić predstavili su danas novu uslugu PINviaSMS koja će klijentima omogućiti da putem SMS poruke dobiju PIN i informaciju o mogućnostima preuzimanja nove ili zamjenske bankovne kartice.

Usluga je za sve klijente besplatna, a zbog sigurnosti klijent prilikom prvog pristupa bankomatu vrši izmjenu PIN-a. 

Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

“Projekat PINviaSMS se odnosi na implementaciju tehničke infrastrukture za dostavljanje PIN-ova putem SMS-a. Sve veća upotreba mobitela i pojačana zabrinutost o sigurnosti dostave PIN-ova putem pošte potakla je Bamcard da istraži nove kanale dostavljanja PIN-a krajnjim korisnicama, klijentima banaka koje personaliziraju svoje kartične proizvode u Bamcardu. PINviaSMS je naprednije rješenje koje omogućava Banci dostavu PIN-a sigurno na mobilne telefone putem SMS-a.” izjavila je Alma Ahmić, direktorica BamCard-a.

PINviaSMS je inovativna usluga i podrazumijeva elektronsku distribuciju PIN koda, direktno vlasniku kartice na mobilni telefon putem SMS-a, na način da klijent svojim potpisom u Banci kod preuzimanja kartice inicira slanje PIN-a i može se smatrati mnogo sigurnijim načinom distribucije od slanja PIN-a putem pošte.

“Vakufska banka konstantno radi na unapređenju svojih proizvoda i usluga. Implementacijom ovog projekta želimo ubrzati svoje poslovanje, te našim klijentima olakšati proces zaprimanja PIN-a i kartice. Ova nova usluga na tržištu će omogućiti klijentima sigurno, jednostavno i pouzdano korištenje naših usluga.” izjavila je Elma Zukić, član Uprave Vakufske banke.

Za vlasnike kartica, PIN primljen putem SMS-a je daleko praktičniji nego PIN koji zaprimaju putem konvencionih kanala. To se ogleda u činjenici da je isporuka PIN-a odmah, bez obzira na to gdje se vlasnik kartice trenutno nalazi, dok je isporuka PIN-a putem pošte zahtijevala fizičku prisutnost na adresi. Na ovaj način kartice se mogu aktivirati brže i vremenski razmak između zaprimanja kartice i PIN-a (što može biti i do 10 dana) je eliminisan.

BamCard ističe da je proizvod vrlo dobro prihvaćen na tržištu i da su u fazi implementacije rješenja sa još nekoliko Banaka u BiH, te se u isto vrijeme zahvaljuje Vakufskoj banci koja je prepoznajući potrebe svojih klijenata prva pružila uslugu PINviaSMS.

Oznake: Vakufska banka dd ,
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!