Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

Kamatne stope na kredite preduzećima u regionu su najniže u BiH, dok su, s druge strane, najviše kada su u pitanju stambeni krediti.

Pokazala je to analiza Centralne banke BiH koju je obavila na osnovu podataka centralnih banaka zemalja u regionu o prosječnim ponderisanim kamatnim stopama na kredite i depozite nefinansijskim preduzećima i stanovništvu, izvještava Slobodna Bosna.

Analizom su, osim BiH, obuhvaćene Srbija, Hrvatska i Makedonija, a u svim kategorijama su upoređivane isključivo kamate na kredite sa valutnom klauzulom vezanom za evro. U analizi su korišćeni najsvježiji podaci iz jula 2014. godine i nisu uzete varijacije tokom vremena koje mogu biti značajne iz mjeseca u mjesec.

Kada su u pitanju krediti nefinansijskim preduzećima, analiza je pokazala da je nivo kamatnih stopa ujednačen u regionu. U BiH je najniža prosječna kamata za kratkoročna zaduženja od 6,5 odsto, dok je kod dugoročnih kredita na drugom mjestu sa kamatom od 7,5 odsto. U obje kategorije najvišu kamatu ima Srbija.

      

S druge strane, stambeni krediti u BiH su najskuplji u regionu. To je posebno izraženo kod dugoročnih zaduženja na koja kamata dostiže 8,1 odsto, dok je kod kratkoročnih kredita kamatna stopa takođe najviša i iznosi 6,2 odsto. U obje kategorije najniža kamata je u Hrvatskoj.

    

BiH se nalazi u zlatnoj sredini po visini kamata na kratkoročne namjenske i gotovinske kredite, dok na dugoročna zaduženja u ovoj kategoriji ima najnižu kamatnu stopu od osam odsto.

    

Kada su u pitanju depoziti, najviše kamate nude banke u Hrvatskoj i BiH. Štedišama u BiH na raspolaganju je najviša kamata u regionu na depozite sa rokom oročenja dužim od godine i iznosi 3,2 odsto.

      

Kod depozita sa rokom oročenja do godine BiH i Srbija dijele drugu poziciju sa prosječnom kamatom od 1,8 odsto, a u toj kategoriji najbolji prinos stanovništvu nude banke u Hrvatskoj sa kamatom od 2,2 odsto.

     

BiH zauzima drugu poziciju po visini kamate na depozite nefinansijskih preduzeća, iza Hrvatske. Kamata na depozite sa rokom oročenja do godine u BiH iznosi 2,1 odsto, a na period duži od godinu 3,08 odsto.

U Centralnoj banci BiH kažu da je upoređivanje kamatnih stopa u različitim ekonomijama veoma komplikovano, a da postoje dva osnovna razloga za to.

- Visina kamatnih stopa umnogome zavisi od monetarne politike u svakoj zemlji, odnosno od referentne kamatne stope koju diktira domaća centralna banka, te od visine inflacije i fluktuacije deviznog kursa, što ima značajan direktni uticaj na visinu nominalnih kamatnih stopa. Drugi problem se odnosi na različite metodologije koje se primjenjuju pri izračunavanju prosječnih kamatnih stopa.

Zbog toga su u ovom slučaju posmatrane kamatne stope koje su vezane za evro i stoga ne bi trebalo da budu pod uticajem različitih domaćih monetarnih uslova - objasnili su u Centralnoj banci BiH.

Oznake:
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!