Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

Osiguranjem štitimo sebe, svoju porodicu i imovinu u slučaju da nešto krene po zlu. Na taj način se osiguravate od posljedica neočekivanih događaja.

Osigurati se može:

- Osoba od rizika nesreće, bolesti ili povrede;
- Imovina za slučaj prirodnih nepogoda, požara, krađe i sl.

Na Kliker.ba uporedite ponude svih ponuđača osiguranja - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

Zaključivanjem ugovora o osiguranju, ugovarate rizik od kojeg želite da se zaštite.
Za to plaćate određenu naknadu tj. premiju osiguranja. U slučaju da se desi osigurani rizik, osiguravač će Vam isplatiti naknadu koju ste ugovorili.
To znači da ugovorom određujete i rizik od kojeg se osiguravate, iznos premije i iznos naknade.

Prilikom eventualne naplate može se zahtijevati samo ono što je pokriveno polisom osiguranja. Treba voditi računa da prilikom odabira osiguranja, ono pokriva što se želi zaštiti, te u slučaju da se desi osigurani slučaj, iznos naknade iz osiguranja odgovara Vašim potrebama.

Prilikom odabira osiguranja:

  1.  Razmislite šta želite osigurati! Može se osigurati imovina, život, zdravlje, finansije itd
  2. Pronađite najpovoljnijeg osiguravača. Istražite više ponuda, uporedite premije i raspitajte se šta polisa tačno osigurava.
  3. Dobro pročitajte sve stavke ugovora. Tražite pojašnjenje ugovornih odredbi koje nisu jasne. 
  4. Budite iskreni prilikom davanja podataka. Ukoliko ne date tačne odgovore, osiguravač može steći pogrešnu predstavu o riziku koji preuzima i može odbiti Vaš zahtjev za isplatu štete.

Na Kliker.ba uporedite ponude svih ponuđača osiguranja - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>
Oznake: Osiguranje,
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!