Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

AO plus je osiguranje koje vozaču pruža pravo na naknadu štete za tjelesne povrede i kada je skrivio nezgodu.

U suprotnom, vozač koji uzrokuje prometnu nezgodu nema pravo na naknadu štete za tjelesne povrede temeljem police autoogovornosti.

AO plus je dodatno osiguranje za vozača koje se može ugovoriti na polici autoodgovornosti.

Premija osiguranja za AO Plus zavisi od iznosa premije osnovnog osiguranja AO i kombinacije koju odaberete:

AO plus osiguranjem vozač, koji sam skrivi prometnu nezgodu, dobiva naknadu:

  • Kombinacija 1: svota pokrića 50.000 KM pripadajući troškovi sahrane do 6.000 KM, premija 10% od iznosa premije osnovnog osiguranja AO.
  • Kombinacija 2: svota pokrića 30.000 KM pripadajući troškovi sahrane do 3.600 KM, premija 6% od iznosa premije osnovnog osiguranja AO.
  • Kombinacija 3: svota pokrića 20.000 KM pripadajući troškovi sahrane do 2.400 KM, premija 4% od iznosa premije osnovnog osiguranja AO.

Uz minimalnu nadoplatu osnovne premije AO osigurajte vozača – osobu koja je uvijek u vozilu!

Oznake:
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!