Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

“S obzirom na okruženje i nepovoljan poslovni ambijent, Banka je u 2013. godini ostvarila dobre poslovne rezultate”, kazao je na 35. sjednici Skupštine dioničara direktor Almir Šahinpašić.

Danas je u NLB Banci d.d., Tuzla održana 35. sjednica Skupštine dioničara Banke. Dioničari su usvojili Izvještaj o poslovanju Banke za 2013. godinu sa izvještajem internog i vanjskog revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2013. godinu. Donesena je i Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna za 2013. godinu i rasporedu dobiti.

»S obzirom na okruženje i nepovoljan poslovni ambijent, Banka je u 2013. godini ostvarila dobre poslovne rezultate koji se ogledaju u povećanju bilansne sume i kapitala, ostvarenju pozitivnog finansijskog rezultata, rastu nebankarskih depozita i smanjenju uzetih kredita, održavanju odgovarajuće likvidnosti, devizne usklađenosti i stope adekvatnosti kapitala, te smanjenju operativnih troškova«, istakao je direktor Banke Almir Šahinpašić.

Sa 31.12.2013. godine Banka je dostigla nivo ukupnih depozita nebankarskog sektora od 634 miliona KM, koji su u odnosu na 31.12.2012. godine veći za 20 miliona KM. Štednja je porasla za 37 miliona KM ili 10%. Ovi izvori već godinama imaju stalnu tendenciju rasta, što je potvrda dobre poslovne politike i povjerenja klijenata u NLB Banku.

U cilju povećanja profitabilnosti, Banka je nastojala izvore usmjeriti u plasmane nebankarskom sektoru. Stanje plasmana nebankarskom sektoru sa 31.12.2013. godine iznosi 621 milion KM i predstavlja blagi rast u odnosu na 2012. godinu. Operativni troškovi manji su za 4% u odnosu na prošlu godinu i u okviru su planskih veličina.

Dobit iz 2012. godine je usmjerena na jačanje kapitala, te je Banka 2013. godinu završila sa ukupnim kapitalom u iznosu od 80,6 miliona KM.  Stopa adekvatnosti kapitala je iznosila 15,1% i bila je veća je od zakonske i ciljne stope. Banka je u 2013. godini pozitivno poslovala ostvarivši bruto finansijski rezultat u iznosu od 4,8 miliona KM.
   
Takođe, na sjednici Skupštine Banke je usvojen i Poslovni plan Banke za period od 2014. do 2018. godine, kojim će Banka, nastojeći da zadovolji potrebe svojih klijenata, uvažavajući tržišne okolnosti i unapređujući ponudu finansijskih proizvoda i usluga, obezbijediti nastavak uspješnog poslovanja, što potvrđuju dobri poslovni rezultati i realizacija planskih veličina i u 2014. godini. 

Oznake: NLB Banka dd ,
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!