Kliker.ba je svjestan da je bezbjednost Vaših ličnih podataka u vezi sa upotrebom našeg portala veoma bitna. Zaštitu Vaših podataka shvatamo veoma ozbiljno. Prema tome, želimo da znate koje podatke zadržavamo a koje odbacujemo. Sa ovakvom izjavom privatnosti, želimo Vas obavijestiti o našim bezbjednosnim mjerama i zaštiti ličnih podataka korisnika portala.

Sakupljanje podataka

Naš portal možete koristiti bez otkrivanja vaših ličnih podataka. Niste obavezni da ponudite svoje lične podatke kao uslov da biste koristili portal. Kada koristite naš portal, pohranjujemo podatke na naše servere iz različitih bezbjednosnih razloga. Takvi podaci mogu podrazumijevati ime vašeg internet provajdera, web stranicu koju ste iskoristili da biste se povezali na naš portal, web stranice koje ste posjetili sa našeg portala i Vašu IP adresa. Takve podatke povremeno koristimo u statističke svrhe, ali osiguravamo anonimnost svakog pojedinca tako da se osoba ne može idetificirati. a.

Sakupljanje i procesuiranje ličnih podataka

Lične podatke sakupljamo samo ukoliko ih vi ponudite nama, kroz registraciju, popunjavanje formulara ili e-mailova, kao dio naručivanja proizvoda ili usluge, upite ili zahtjeve o materijalima koji su naručeni i slične situacije u kojima odlučujete da podatke ostavite nama.

Vaši lični podaci neće biti distribuirani od strane nas ili naših agenata trećoj strani na upotrebu u bilo kojem obliku, osim ukoliko nemamo Vaše izričito odobrenje ili smo u zakonskoj obavezi da tako postupimo.

Zadržaćemo kontrolu i odgovornost nad upotrebom bilo kakvih ličnih podataka koje nam dostavite. Neki od ovih podataka se mogu čuvati ili procesuirati u kompjuterima koji su locirani unutar naše jurisdikcije (kao što su Njemačka), čiji se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od jurisdikcije u kojoj živite. U takvim slučajevima, osiguraćemo odgovarajuću zaštitu da bi procesor podataka u datoj državi održavao zaštitu podataka koja je ekvivalentna onoj koja se primjenjuje u državi u kojoj živite.

Svrha upotrebe

Podaci koje sakupljamo imaju jedinu svrhu dostavljanja zahjevanih informacija, proizvoda ili usluga ili u druge svrhe za koje ste dali odobrenje, osim ukoliko Zakon propisuje drugačije.

Pravo pristupa i ispravki

Imate pravo da pregledate i izmjenite bilo koje lične podatke koji su pohranjeni u našem sistemu za koje vjerujete da su zastarjeli ili netačni.

Pravo otkaza

U svakom trenutku imate pravo da povučete svoj pristanak na upotrebu svojih ličnih podataka u budućnosti. 

Zadržavanje podataka

Lične podatke zadržavamo onoliko koliko je potrebno da bismo pružili uslugu koju ste zatražili ili za koju ste dali pristanak, osim u slučaju kada Zakon propisuje drugačije.

Upotreba Cookie-sa

Na nekim web stranicama, takozvani Cookies-i se koriste da bi se unaprijedila efikasnost pojedinačne upotrebe web stranice. Cookies-i su identifikatori koje naš web server može da pošalje Vašem računaru da bi identificirao kompjuter koji se koristi tokom sesije. Većina pretraživača je postavljena tako da automatski prihvata Cookies-e. Pored toga, možete deaktivirati njihovo pohranjivanje ili podesiti pretraživač tako da Vas obavijesti prije nego što se Cookies-i pohrane na Vaš kompjuter.

Bezbjednost

Kliker.ba koristi tehničke i organizacione mjere opreza da bi zaštitili podatke od manipulacije, gubitka, uništenja ili pristupa neautorizovanih osoba. Bilo koje lične podatke koje Vi ponudite kliker.ba će biti pod enkripcijom da bi bila spriječena bilo kakva zloupotreba od strane trećih lica.    
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!