Pojmovnik

U ovoj rubrici ćete pronaći često korištene pojmove banka, osiguranja, telekoma i
internet provajdera.

Pored definicije pojmova cilj nam je pojasniti ih tako da postanu svima razumljivi i jasni.

Pronađite Vama zanimljive u abecednom redu ili putem tražilice ispod.

Lista će se redovno dopunjavati a u slučaju da ne pronađete traženi pojam pišite
nam na [email protected], mi ćemo ga uvrstiti i pojasniti.
Finansije
Kamata

To je naknada za korištenje tuđih zamjenjivih, pokretnih stvari, najčešće novca. 

Visina ove naknade odmjerava se prema visini glavnice i trajanju njenoga korištenja. (vidi pojam Glavnica)

Kamate se često nazivaju i civilnim ili građanskopravnim plodovima (za razliku od prirodnih plodova) jer se stiču na osnovi postojanja nekog građanskopravnog odnosa. Ne predstavljaju kamate davanja u obavezama različitim od glavnice, ili u radu, kao ni davanja koja nisu odmjerena po trajanju korištenja, već paušalno.
Po osnovu nastanka, kamate se dijele na zakonske (usurae legales) i ugovorne (usurae conventionalis).

Zakonske kamate imaju svoj temelj u zakonskoj normi kojom se dužniku nameće, uz podmirenje glavnice, i obaveza na kamate. Najpoznatiji primjer zakonskih kamata jesu zatezne kamate. 

Ugovorne su kamate naknada za korištenje tuđeg novca ili drugih zamjenjivih stvari, određena ugovorom. Osnova ugovornih kamata najčešće je ugovor o zajmu. Stopu ugovorne kamate utvrđuju ugovorne strane, s tim da ne smiju prekoračiti granicu utvrđenu zakonom. 

Diskontne kamate predstavljaju odbitak na koji dužnik ima pravo ispuni li novčanu obavezu prije roka, tako da se od iznosa duga odbije iznos kamate za vrijeme od dana isplate do dana dospjelosti; 

U finansijama to je cijena upotrebe tuđih novčanih sredstava. Kamate su svota novca koju je dužnik po kreditu obvezan platiti u nekom vremenu – obično u godini dana. Godina dana u njemačkoj i francuskoj praksi obuhvata 360 dana, a u engleskoj 365. 

Mjesec u njemačkoj praksi znači 30 dana, a u engleskoj i francuskoj praksi to je broj dana u kalendaru.← Nazad
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!