← Nazad Ponuda:

GBH11 - Grawe osiguranje dd


0 na osnovu 0 kometara
Pošalji upit za ponudu.

Karakteristike tarife GBH11

  • Kod tarife životnog osiguranja GBH11 pokriće je u toku trajanja osiguranja uvijek jednako ugovorenoj osiguranoj sumi.
  • U slučaju doživljenja osiguranja osiguranik dobija jednu cijelu ugovorenu osiguranu sumu sa pripadajućom dobiti. 
  • U slučaju prirodne smrti osiguranika u toku trajanja osiguranja korisnici osiguranja dobijaju jednu cijelu ugovorenu osiguranu sumu sa pripadajućom dobiti do tog trenutka. U slučaju smrti osiguranika usljed nezgode korisnici osiguranja dobijaju jednu cijelu ugovorenu osiguranu sumu sa pripadajućom dobiti do tog trenutka.
     

Naknada za slučaj doživljenja

Korisniku osiguranja se za slučaj doživljenja isplaćuje :
• cjelokupna suma životnog osiguranja i
• cjelokupna dobit ostvarena po isteku osiguranja

Isplata naknade se po želji ugovarača osiguranja isplaćuje jednokratno ili u vidu rente. 

   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!