← Nazad Ponuda:

Osiguranje za doživljenje sa odloženim osiguranjem za slučaj smrti - Wiener osiguranje


0 na osnovu 0 kometara
Pošalji upit za ponudu.

Šta podrazumijeva program osiguranja za doživljenje sa odloženim osiguranjem za slučaj smrt?
To je program koji se sastoji dvije cjeline. Prva cjelina se odnosi na period štednje tzv. period odloženosti, dok se druga cjelina u svoj program uključuje osiguranje života kada Vi sami procijenite da že Vam biti potrebno.
Sami određujete ukupan broj godina i dužinu trajanja pojedinačnih cjelina.

Kome je namijenjen program osiguranja za doživljenje sa odloženim osiguranjem za slučaj smrti?
Program je namijenjen svim licima bez obzira na godine starosti i zdravstveno stanje. Znači po ovom programu mogu se osigurati sva lica koja prema uslovima Osiguravača kojim se osiguravaju uvećani rizici, ne bi mogli biti osigurani, ali uz ugovaranje perioda odloženosti koji je godinu dana kraći od trajanja osiguranja.

Koje su prednosti ovoga programa?
Vaše godine starosti više nisu prepreka za sklapanje ovakvog ugovora o osiguranju, istovremeno ste oslobođeni plaćanja premije u poslednjoj godini trajanja osiguranja.
Osiguranje ne prestaje da traje iako poslednju godinu osiguranja imate GRATIS.

USLOVI OSIGURANJA
Maksimalna pristupna dob  65 godina
Maksimalna dob isteka osiguranja  75 godina
Minimalno trajanje osiguranja  za lica mlađa od 14 godina  - 6 godina
  za lica starija od 14 godina  - 10 godina
Minimalna godišnja premija  200 EUR
Osiguranje ima štedni karakter. 

   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!