← Nazad Ponuda:

ZDRAVSTVENA OSIGURANJA - Wiener osiguranje


0 na osnovu 0 kometara
Pošalji upit za ponudu.

Zdravstveno osiguranja obuhvata: putničko zdravstveno osiguranje i dopunsko zdravstveno osiguranje:

Putničko zdravstveno osiguranje obezbjeđuje osiguravajuće pokriće za neposrednu medicinsku pomoć kao posljedicu iznenadne bolesti ili pretrpljenog nesrećnog slučaja osiguranog lica dok se nalazi u inostranstvu.

Osigurati se mogu samo zdrava lica za vrijeme puta i boravka u inostranstvu starosti do 70 godina.

Osiguranje se zaključuje na osiguranu sumu od  15.000 €, 30.000 € i 35.000 €, u zavisnosti od volje osiguranika.

Osiguranje turista, izletnika, sportista i ostalih se može zaključiti kao:

• pojedinačno, kada polisa glasi na ime i prezime osiguranika,

• porodično, kada polisa glasi na sve članove porodice (otac, majka i djeca do navršene 21-e   godine starosti) i

• grupno, kada se osigurava 10 i više lica sa priloženim spiskom svih članova grupe uz polisu.

Osiguranje biznismena i radnika kada idu na službena putovanje može se zaključiti kao:

• pojedinačno, kada polisa glasi na ime i prezime osiguranika,

• grupno, kada se osigurava 2 do 9 lica sa priloženim spiskom svih članova grupe uz polisu.

Obezbijeđeni su posebni popusti za grupna i kolektivna putovanja u inostranstvo.

Asistenske usluge u inostranstvu za naš račun pruža Vam naš partner:

Mondial Assistance GmbH, Mariahilfer Strase 20, 1070, Vienna, Austria

Tel: 0043 1 525 03 6529. 

Dopunskim zdravstvenim osiguranjem obezbijeđeno je osiguravajuće pokriće za slučaj težih bolesti i posljedica težih bolesti kao i za slučaj hirurške intervencije kao posljedice bolesti ili nesretnog slučaja. 

   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!