← Nazad Ponuda:

Za slučaj smrti i doživljenja s dodatnim osiguranjem za slučaj smrti zbog nesretnog slučaja - Croatia osiguranje dd


0 na osnovu 0 kometara
Pošalji upit za ponudu.

Ovo osiguranje podrazumijeva isplatu dvostruke osigurane svote za slučaj smrti uslijed nezgode.

Individualno osiguranje

Ugovaratelj sklapa osiguranje života za jednu osobu sa ili bez liječničkog pregleda. Ugovorena osigurana svota za život isplaćuje se po doživljenom isteku ugovorenog trajanja osiguranja ili u slučaju smrti osiguranika za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju.

Uzajamno osiguranje

Kod uzajamnog osiguranja života uzajamno se osiguravaju dvije osobe (supružnici, braća i sestre, roditelji i djeca, poslovni suradnici...). Na polici osiguranja života navedena su dva osiguranika na čiji se život odnosi osiguranje i od čijeg doživljenja ili smrti ovisi isplata ugovorene osigurane svote. Korisniku za slučaj doživljenja isplaćuje se ugovorena osigurana svota uvećana za dobit po isteku ugovorenog trajanja osiguranja, ako su oba osiguranika doživjela istek.

Ako su korisnici za slučaj doživljenja ujedno i osiguranici tada im se isplaćuje ugovorena osigurana svota i dobit u jednakim dijelovima. Korisniku za slučaj smrti isplaćuje se ugovorena osigurana svota uvećana za dobit ako je smrt jednog od osiguranika nastupila tijekom ugovorenog trajanja osiguranja, čime prestaje osiguranje.

Uz ovo osiguranje može se sklopiti i dopunsko osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (dopunska nezgoda) uz osiguranje života koje pokriva rizike:

 • trajni invaliditet zbog nesretnog slučaja
 • dnevna nadoknada za liječenje u bolnici zbog nesretnog slučaja.

Uz ovo osiguranje može se sklopiti i dopunsko osiguranje teško bolesnih stanja (TBS) uz osiguranje života koje pokriva rizike najtežih bolesti.

 • ishemičnu bolest srca
 • srčani infarkt
 • moždani udar
 • multiplu sklerozu
 • Parkinsonovu bolest
 • Alzheimerovu bolest
 • AIDS
 • kronično zatajenje bubrežnih funkcija
 • zatajenje jetre
 • ankilozantni spondilitis
 • reumatski artritis
 • zloćudne bolesti (rak)

Osigurana svota za dopunsko osiguranje teško bolesnih stanja može biti jednaka ili manja od osigurane svote za slučaj doživljenja po polici osiguranja života, ali ne veća od 60.000,00 EUR.

Dopunsko osiguranje teško bolesnih stanja moguće je ugovoriti za pristupne dobi od navršene 14. godine života pa sve do završetka kalendarske godine u kojoj je osigurana osoba navršila 55 godina života.

   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!