Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

BH Telecom će od 1. januara 2015. godine primjenjivati nove cijene, kreirane prvenstveno prema odredbama Pravila o modelu rebalansa cijena govornih telefonskih usluga u BiH 67/12, koje je 13. novembra 2012. usvojilo Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije u BiH, ali i prema tržišnim zahtjevima i poslovnim ciljevima BH Telecoma.

Izmjene i dopune Cjenovnika se odnose na cijene: fiksnih telefonskih usluga, mobilnih telefonskih usluga, usluga pristupa Internetu, te usluga Toptim, TopInternet, Lnet, Multimedijalnih paketa /usluga i usluga BH Mobile mreže – usluga pristupa mobilnoj mreži za prenos podataka.

Za fiksnu telefonsku uslugu će se od 1.1.2015. primjenjivati:
sniženje cijene pristupne takse za fiksni telefonski priključak, sniženje cijene poziva prema mobilnoj mreži BH Telecoma, sniženje cijene poziva sa javnih telefonskih govornica prema mobilnim mrežama u BiH, sniženje cijene međunarodnog telefonskog saobraćaja (pozivi prema zemljama iz Zone II i Zone III).

Za mobilnu telefonsku uslugu i prijenos podataka putem mobilne mreže će se od 1.1.2015. primjenjivati sniženje cijene poziva/CSD saobraćaja prema fiksnoj mreži BH Telecom

Usluge fiksne javne telefonske mreže - cijene od 1.1.2015.

Telefonski priključak - Cijena prvog fiksnog broja/priključka za fizička i pravna lica sa uračunatim PDV-om – 23,40 KM.

Cijene razgovora/poziva prema brojevima mobilne mreže BH Telecoma, po minuti razgovora (00-24 sata)- iznosit će 0,20 KM, dok će prema prema brojevima fiksnih mreža drugih operatora u BiH (geografska i negeografska 070 numeracija), 00-24 sata – iznositi 0,061 KM (*cijene sa uračunatim PDV-om).

Za pretplatnike tarifnih paketa Phone i BizPhone cijena razgovora/poziva prema brojevima mobilne mreže BH Telecoma, po minuti (00-24 sata) je 0,20 KM, sa PDV-om, dok su prema brojevima fiksnih mreža drugih operatora u BiH:

za telefonske priključke/pakete: Phone15 i BizPhone30 – 0,061 KM, a za telefonske priključke/pakete Phone25 i BizPhone50 – 0,046 KM;
Za ISDN BRA priključke/pakete: ISDN BRA Phone8 i ISDN BRA BizPhone20 - 0,061 KM, a za ISDN BRA Phone23 i ISDN BRA BizPhone50 - 0,046 KM (sve cijene su sa uračunatim PDV-om).

Cijena razgovora/poziva prema kratkim brojevima drugih operatora – 0,061 KM, sa PDV-om, po minuti, i to prema brojevima:

  • Prijava smetnji u mreži TS (1275),
  • Prijava smetnji u mreži Logosofta (1320),
  • Prijava smetnji u mreži Telemach (12730) i Info centar Telemach (1430);
  • dakle prema kratkim brojevima komercijalnih službi –iznosi 0,061 KM, sa PDV-om, po minuti, i to prema brojevima: 12xx, 13xx, 15xx i Brza pošta (1417).

Kada su u pitanju usluge mobilne telefonske mreže cijene razgovora/poziva za paket mini 15, sa PDV-om, po minuti unutar BH Mobile mreže – 0,23 KM, prema fiksnoj mreži BH Telecoma- 0,20 KM, prema drugim fiksnim mrežama u BiH -0,22 KM, prema drugim mobilnim mrežama u BiH - 0,28 KM.
Zatim, pozivi unutar grupe-za korisničke grupe od 5 do 15 pretplatničkih brojeva – 0,14 KM, unutar grupe-za korisničke grupe sa 16 i više pretplatničkih brojeva -0,09 KM, te pozivi prema naj broju- 0,07 KM.

Cijena pristupa xDSL Internet mreži od 1. januara 2015. iznosi 11,70 KM sa PDV-om za korisnike koji posjeduju fiksni priključak BH Telecoma na zahtijevanoj lokaciji jednokratno za pakete net2G,netFlat5, netFlat10 i netFlat15, dok za one koji ne posjeduju fiksni priiključak iznosi 35,10 KM(ranije 46,80 KM).

Cijena za pakete netFlat25, netFlat50, netFlat Pro, netFlat Pro Silver, netFlat Pro Gold iznosi 23,40 KM sa PDV-om za korisnike sa fiksnim priključkom na zahtijevanoj lokaciji, a 46,80 KM za korisnike bez fiksnog priključka (ranije 58,50).

Pristup Internetu putem mobilne mreže koštat će 0,22 KM CSD saobraćaja po minuti sa PDV-om, prema fiksnoj mreži BH Telecoma 0,20 KM, prema drugim fiksnim mrežama 0,22 KM, te prema drugim mobilnim mrežama unutar BiH 0,34 KM.

U slučaju Toptim usluge za pozive mobilnih Toptim članova bez uključenog tarifnog paketa cijena poziva unutar Toptim mreže iznosi 0,00 KM, prema BH Mobile mreži 0,20 KM, prema fiksnoj mreži BH Telecoma 0,20 KM, prema drugim fiksnim mrežama u BiH 0,21 KM, prema drugim mobilnim mrežama u BiH 0,23 KM, pozivi prema Naj broju 0,10 KM, prema Virtual On-Net broju 0,00 KM i prema Toptim Partner broju 0,00 KM.

Pristup multimedijalnom paketu usluga Moja TV je 11,70 KM jednokratno sa PDV-om je 11,70 za korisnike koji posjeduju fiksni priključak na zahtijevanoj lokaciji, a 35,10 za korinsike koji ne posjeduju priključak BH Telecoma na zahtijevanoj lokaciji.

Oznake: BHTelecom,
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!