Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 1 

"Jedina stvar koju ne možete reciklirati je vrijeme." 

- Anon

Za poslovanje u 21. stoljeću sve više je povezana upotreba suvremenih online (internet) alata i digitalnih tehnologija. Brojne su prednosti primjene online (internet) alata u mnogim djelatnostima, pa tako i u bankarstvu pri npr. apliciranju za kredit. Osnovna prednost primjene online (internet) alata je ušteda, prvenstveno, vremenskih resursa klijenta koji iz udobnosti svog doma može u odgovarajućem terminu izvršiti brojne online transakcije npr. plaćanje računa, apliciranje za kredit itd.
Da li će klijenti koristiti prednosti koje im omogućavaju banke, zavisi od stepena informatičke pismenosti u jednom društvu, ali i ponude bankarskih usluga putem online (internet) alata.

Elektronsko bankarstvo2 definiše skup raznovrsnih načina izvođenja finansijskih transakcija upotrebom informacione i telekomunikacione tehnologije. Elektronsko bankarstvo je brz, efikasan i pouzdan sistem koji omogućava da se putem Interneta pristupi banci nezavisno od vremena rada banke: 24 časa dnevno, sedam dana u nedjelji.
Kada se govori o internet bankarstvu podrazumijevaju se dva oblika rada. Takozvani on-line bankarski servis zahtijeva instalaciju softvera na »klijentu«, odnosno na PC-ju korisnika, pa se naziva i »softverski baziran«. Bez tog softvera korisnik ne može da radi. Internet bazirano bankarstvo – podrazumijeva pristup bankarskom servisu sa bilo kojeg kompjutera koji se konektuje na Internet, od kuće, sa posla ili sa putovanja.

Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

Prilikom korištenja online aplikacije za kredit, trenutni i budući, klijenti mogu se prijaviti preko internetske stranice banke gdje se mogu upoznati sa uslovima korištenja kredita, pregledati aktuelne kamatne stope i tarife naknada za kredit odnosno saznati sve potrebne pogodnosti prije popunjavanja online aplikacije za kredit.
Na taj način klijenti imaju mogućnost da samostalno, ali jednostavno i brzo, izračunaju ratu kredita odnosno izaberu odgovarajuće pogodnosti koje banka nudi pri online apliciranju za odgovarajuću vrstu kredita.

Od posebnog značaja za klijenta je to što je proces popunjavanja online aplikacije znatno brži i jednostavniji u odnosu na popunjavanje zahtjeva za kredit na tzv. klasični način (u papirnoj formi), jer je online aplikacija kreirana tako da klijent, kroz nekoliko koraka (faza popunjavanja online obrasca za kredit na internet stranici banke), može dio željenih opcija izabrati odnosno dio podataka i informacija unijeti u predviđena polja online aplikacije za kredit.

Pri tome je obezbjeđena i online podrška, gdje klijent može kroz odgovarajuću tzv. chat formu postaviti pitanja i dobiti potrebne odgovore za eventualne nedoumice tokom procesa online apliciranja za kredit. Važno je istaknuti da, pri online apliciranju za kredit, klijent obavlja samo jednu posjetu poslovnici banke i to prilikom preuzimanja novčanih sredstava odobrenog kredita odnosno potpisivanja ugovora za kredit.

Osim uštede vremenskih resursa, pri online apliciranju za kredit, klijenti mogu koristi i odgovarajuće finansijske pogodnosti kao što su npr. 50% niža naknada za obradu kreditnog zahtjeva putem online aplikacije, povrat jedne rate kredita koju klijenti sami izaberu ili odgođeno plaćanje glavnice do 6 mjeseci na početku otplate kredita.

Sigurnost pri izvršavanju online (internet) transakcija, ali i sigurnost pri odobravanju online aplikacije za kredit može biti jedna od nedoumica klijenata. Klijenti trebaju znati da je sigurnost online apliciranja za kredit odnosno sigurnost izbora adekvatnog načina kreditiranja obezbjeđena od strane banke, te da klijenti treba da se informišu samo o odgovarajućim uvjetima kreditiranja i pogodnostima kredita za koji žele da apliciraju, a zatim da slijede upute za popunjavanje online aplikacije za kredit.

                                                        

Zašto se „isplati“ klijentima da online apliciraju za kredit?

  1. Procedure su jednostavnije i brže jer se sva komunikacija odvija elektronski odnosno klijent ne treba da utroši dragocjeno vrijeme kako bi posjetio poslovnicu banke i podnio „klasični“ zahtjev za kredit sa ostalom pratećom dokumentacijom.
  2. Pogodnosti za klijenta su brojne: od vrste kredita kojeg će klijenti da koriste do konkretnih finansijskih olakšica npr. 50% manja naknada za odobravanje kredita putem online aplikacije.
  3. Ukoliko klijenti nauče da primjenjuju online aplikaciju za kredit, kao jedan od mogućih načina izvršavanja finansijskih transakcija putem interneta, to znači da i druge slične finansijske transakcije mogu uspješno izvršavati primjenom online (internet) alata i na taj način klijenti mogu ostvariti finansijske i druge pogodnosti za osobni (kućni) budžet, ali i uštedu vremena.
  4. Posjeta poslovnici banke primjenom online aplikacije za kredit, odnosno pri isplati kredita može biti kvalitetnije iskorištena i to na način da se klijent konsultuje u banci o drugim mogućim prednostima primjene online alata putem banke u upravljanju osobnim finansijama.
  5. S obzirom da klijent popunjavanjem online aplikacije za kredit komunicira sa bankom elektronskim putem, u slučaju da klijentu ne bude odobren kredit pod uvjetima koje je samostalno izabrao, banka će ga o tome obavijestiti putem emaila odnosno predložiti će klijentu drugi, odgovarajući, kreditni proizvod koji je u skladu sa finansijskim mogućnostima i potrebama klijenta, a na osnovu opredjeljenja klijenta u online aplikaciji za kredit.

Da li će se klijenti opredijeliti da koriste prednosti online aplikacije za kredit?

Ukoliko klijenti žele da budu učesnici u primjeni suvremenih trendova, u 21. stoljeću, onda će biti spremni da i svoje kreditne i druge finansijske transakcije izvršavaju putem online (internet) alata, ali i da prepoznaju finansijske i druge pogodnosti koje im omogućava upotreba online (internet) aplikacije za kredit i elektronsko bankarstvo.

Banke sve više promoviraju upotrebu online (internet) alata u svom poslovanju, jer na taj način mogu izgraditi kvalitetnije poslovne odnose sa klijentima odnosno pravovremeno imati na raspolaganju neophodne podatke, kako bi klijentima omogućile efikasno, brzo i jednostavno zadovoljavanje njihovih finansijskih potreba za kreditima, ali i drugim bankarskim uslugama (produktima) primjenom online (internet) alata.


[1] SoftConsulting s.p. Tuzla,Trg slobode 16 ( BIT Centar), 750000 Tuzla, e-mail: [email protected]
[2] Izvor: https://sr.wikipedia.org/wiki/Elektronsko_bankarstvo
Oznake: Raiffeisen Bank,
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!