Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 1 

"Srce sadrži bogatstvo, a novčanik samo novac." 

- Ruska poslovica


Zamjenski kredit jedan je od mnogobrojnih produkata iz bankarske ponude. Uobičajeno je da se zamjenski kredit koristi za tzv. „zatvaranje“ kredita u trenutnoj banci i/ili u drugim bankama, leasing kućama i MKO, a da se nova finansijska sredstva iz odobrenog zamjenskog kredita prenose na transakcijski račun klijenta, uz odgovarajući maksimalni iznos „slobodnih“ sredstava npr. 30% od iznosa ukupno odobrenog zamjenskog kredita može se koristiti za druge finansijske obaveze (potrebe) klijenta.

Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

Sa druge strane, kada se klijent (korisnik kredita) suoči sa problemom u otplati kredita banka može, kao jedno od potencijalnih rješenja, ponuditi klijentu mogućnost reprograma (postojećeg) kredita, ako za to postoje objektivni razlozi kao što su npr. gubitak posla, smrtni slučaj i druge nepredviđene okolnosti koje su bitno uticale na izvršenje trenutnih finansijskih obaveza klijenta (korisnika kredita). 

  

Reprogram2 postojeće kreditne obveze podrazumijeva otplatu te iste kreditne obveze po novom planu otplate. S druge strane kod refinanciranja se ugovara novi kredit, kojim se zatvaraju postojeće finansijske obveze. Reprogramiraju se kreditne obveze koje dužnici neuredno otplaćuju. Refinanciraju se kreditne obveze koje dužnici još uvijek uredno otplaćuju.

Može izgledati da korištenjem zamjenskog kredita klijent vrši restrukturiranje kredita i/ili drugih postojećih finansijskih obaveza, ali to ne mora biti uvijek slučaj. Naime, korisnik zamjenskog kredita ne mora imati finansijske ili druge „otežavajuće“ okolnosti prilikom otplate postojećih finansijskih obaveza (rate kredita), nego može imati potrebu za npr. smanjenjem visine troškova za kamatu po ranije odobrenom (dugoročnom) kreditu, ukoliko je na tržištu trenutna kamatna stopa niža od ugovorene kamatne stope za postojeće (dugoročne) finansijske obaveze npr. ugovorena fiksna kamatna stopa za postojeći (dugoročni) kredit je viša u odnosu na trenutnu ponudu (dugoročnih) kredita na tržištu.

U slučaju da klijent (korisnik kredita) sa bankom dogovori reprogram kredita uobičajeno je da se vrši produženje roka otplate kredita sa ciljem npr. smanjenja rate kredita, uvođenje grejs perioda odnosno moratorija i drugi izmjenjeni uslovi kreditiranja. Uobičajeno je da reprogram kredita banke vrše samo „svojim“ klijentima, a iznimno i za dugovanja klijenta u drugim bankama i/ili finansijskim institucijama. Reprogramiranjem kredita banke dobivaju dužnike koji uredno otplaćuju mjesečnu ratu kredita odnosno na ovaj način banke nastoje da u dogovoru sa klijentom (korisnikom kredita) riješe kašnjenja u naplati potraživanja ili preduhitre takve situacije.

Ukoliko klijent (korisnik kredita) zna da će imati probleme u otplati mjesečne rate, potrebno je da na vrijeme obavi razgovor u banci odnosno da ne dođe u situaciju da kasni sa otplatom mjesečne rate ili da se „nagomilaju“ neplaćene rate kredita. Reprogram se, obično, odnosi na kredite čiji je rok otplate duži od godinu dana, ali nekada se može i više kratkoročnih kredita ( npr. dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu i/ili mjesečna rata za revolving kartice i drugi kratkoročni krediti) objediniti u jedno, novo, kreditno zaduženje sa dužim periodom otplate odnosno manjom mjesečnom ratom.

Pri reprogramu kredita potrebno je da klijent (korisnik kredita) podnese zahtjev za reprogram, kao što je to slučaj i kod odobravanja „redovnog“ kredita. Prilikom odobrenja zahtjeva za reprogam banka vrši cjelokupnu kreditnu analizu klijenta (korisnika kredita), a podneseni zahtjevi u većini slučajeva budu i odobreni ukoliko klijent (korisnik kredita) ispunjavaju predviđene uvjete za reprogram kredita.

Zaključak

Zamjenski kredit je potrebno koristiti na „isplativ“ način. To znači da je postojeće kreditne obaveze potrebno zamjeniti sa novim kreditom, pod povoljnijim uslovima (npr. niža kamatna stopa ili manja mjesečna rata) vodeći računa da korisnik kredita ne dođe u situaciju da uslijed prezaduženja, u dužem vremenskom periodu, bude u potrebi da vrši reprogram kredita. Korišenje zamjenskog kredita treba da ima određenu namjenu odnosno nenamjensko korištenje zamjenskog kredita samo da bi klijent (korisnik kredita) došao do novih ili većih kreditnih sredstava ne bi trebalo biti trajno opredjeljenje koje će postati finansijska navika za kontinuiranim zaduživanjem klijenta (korisnika krdita), kao jedino mogućim oblikom upravljanja osobnim finansijama.

Reprogramom kredita klijent (korisnik kredita) treba prvenstveno da postigne urednost otplate postojećih finansijskih obaveza. To je moguće postići ukoliko klijent (korisnik kredita) promijeni istovremeno i trenutne (finansijske) navike odnosno reprogram kredita treba biti „olakšica“ u prevazilaženju trenuntih i neplaniranih okolnosti, a nikako „trajno“ rješenje za korisnika kredita.

Bez obzira da li se koristi zamjenski kredit ili se vrši reprogram kredita cilj korisnika kredita je da otplati postojeće kreditne obaveze i posveti se racionalnijem upravljanju osobnim finansijama. Upravljanje osobnim finansijama, bez kreditnih zaduženja, može izgledati kao „nemoguće“ rješenje korisnicima kredita koji su svoje finansijske obaveze „naučili“ da izvršavaju isključivo korištenjem kredita. Međutim, postepeno smanjivanje mjesečne rate kredita i preusmjeravanje dijela mjesečnih prihoda na neki od štednih računa klijenta može biti jedan od načina na koji će korisnik kredita postepeno mijenjati svoje finansijske navike i postići kvalitetnije upravljanje osobnim finansijama.

Kako promijeniti postojeće finansijske navike odnosno prijeći iz pozicije korisnika kredita u poziciju štediše, svaki klijent banke bi trebao da se konsultuje u „matičnoj“ banci. Osobni bankari bi trebali biti u mogućnosti da kreiraju adekvatan finansijski plan za svakog klijenta, koji želi da na kvalitetniji način upravlja sa osobnim finansijama. Na takav način banke će u vlastitom kreditnom portfelju imati više zamjenskih kredita, a manje će biti u prilici da sa klijentima dogovaraju uvjete za reprogam kredita.


[1] SoftConsulting s.p. Tuzla,Trg slobode 16 ( BIT Centar), 750000 Tuzla, e-mail: [email protected]
[2] Izvor: https://www.progreso.hr/blog/kredit-za-refinanciranje/ 
 
Oznake:
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!