Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

JP Elektroprivreda BiH i Telemach potpisali su Ugovor o saradnji za korištenje niskonaponskih stubova u vlasništvu JP Elektroprivreda BiH za razvoj Telemach širokopojasne mreže.

U skladu sa propisima EU za omogućavanje bržeg razvoja širokopojasnog pristupa, Direktive 2014/61/CE, koja se odnosi na korištenje postojeće infrastrukture trećih strana, JP Elektroprivreda BiH i Telemach dogovorili su uslove Ugovora koji omogućavaju siguran kontinuitet i unapređenje koegzistencije električne i širokopojasne infrastrukture na istim stubovima niskonaponske infrastrukture.

Ugovor predviđa stroge sigurnosne procedure i zajednički nadzor i održavanje vlastitih mreža i donosi direktnu korist za JP Elektroprivreda BiH, razvoj konkurentnosti telekomunikacijskog tržišta i za građane BiH.

Na Kliker.ba uporedite ponude svih ponuđača telefonskih i internet usluga - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

Kompanija Telemach će JP Elektroprivreda BiH uplatiti 4,22 miliona KM kao naknadu za korištenje u proteklom periodu, a za buduće korištenje dogovoreni su uslovi u skladu s najboljom regionalnom i evropskom praksom.

"Zadovoljstvo mi je da je ovaj proces završen sa najboljim ishodom, kako za JP Elektroprivreda BiH, tako i za kablovske i telekom operatere. Nakon što nam se inicijalno obratio Telemach, shvatili smo važnost rješavanja ovih dugogodišnjih problema, koji su naslijeđeni iz vremena bivših uprava JP Elektroprivreda BiH i ranijih vlasnika kablovskih operatera. Mi smo angažovali naše najbolje ljude na ovom projektu, sa zadatkom da detaljno analiziraju situaciju i predlože najbolje rješenje. Telemach je već jedan od naših velikih kupaca i bio je vrlo strpljiv i profesionalan partner tokom cijelog procesa. Ovaj sporazum garantuje učinkovitije i sigurnije korištenje niskonaponskih stubova od timova za održavanje JP Elektroprivreda BiH i Telemacha, čime predstavlja novu vrijednost za obje kompanije i građane BiH", kazao je Bajazit Jašarević, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH.
Dodao je da sporazum donosi i značajan novi izvor prihoda za JP Elektroprivreda BiH, te da je kompanija spremna da pod istim uslovima ponudi ovakav sporazum svim zainteresiranim stranama. Neki drugi kablovski i telekom operatori su već izrazili interese u tom pravcu i Jašarević je izrazio nadu da će uskoro započeti saradnja i sa njima.
Željko Batistić, direktor Telemach-a istkao je važnost potpisanog ugovora.

"Ovo je vrlo važan korak za brži razvoj širokopojasne infrastrukture u BiH.Naši investitori, KKR i EBRD su u nekoliko navrata istakli važnost primjene fer odnosa i transparentnosti, kao i oslanjanje na EU standarde, kao preduslove za svoje velike kapitalne investicije u širokopojasnu infrastrukturu BiH, kao jedne od najznačajnijih infrastruktura za ekonomski razvoj. Telemach je već uložio više od 200 miliona dolara u širokopojasnu infrastrukturu BiH i predstavlja najveću investiciju SAD-a u zemlji. Rješavanjem ovakvih složenih i dugotrajnih pitanja, partneri poput JP Elektroprivreda BiH pokazuju široj međunarodnoj zajednici investitora da je BiH dobro mjesto za strana ulaganja. Telemach očekuje da, u skladu sa EU regulativom, svi vlasnici infrastrukture pogodne za razvoj širokopojasnog interneta, pod istim uslovima ponude fer i transparentne sporazume prema zainteresiranim kablovskim i telekom operaterima u zemlji" - istakao je Batistić.
Ian Brown, direktor EBRD za Bosnu i Hercegovinu je rekao daje oduševljen zbog konačnog potpisivanja Ugovora o korištenju niskonaponskih stubova za razvoj širokopojasne infrastrukture u BiH.

"Ovaj sporazum postavlja jednake uslove za sve kablovske i telekom operatere u BiH za njihova ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu, uz korištenje infrastrukture treće strane i igra važnu ulogu u poboljšanju širokopojasnog pristupa velike brzine, a time i važan doprinos ekonomskom razvoju", istakao je Brown.

Oznake: Telemach,
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!