Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 1 

"Clara pacta boni amici – Čist računduga ljubav."
- Latinska izreka

 Vjerovatno ste nekada kupili svoj prvi automobil i trebali ste informaciju o obaveznom osiguranju vozila. Možda ste se obratili nekoj osobi od povjerenja: članu obitelji, prijatelju, radnom kolegi kako bi ste saznali: Šta je sve potrebno učiniti kako bi Vaš motorni ljubimac i Vi bili osigurani na vrijeme?
Možda niste željeli nikoga zamučavati sa Vašim „problemom“, nego ste samostalno pokušali prikupiti sve potrebne informacije putem interneta? Ali, tu je za Vas nastao novi „problem“. Trebali ste pročitati sve zakone koji reguliraju ovu oblast, jer bezbjednost u saobraćaju je veoma važna i zakonski uređena oblast, a Vi samo želite da bezbjedno putujete sa Vašim novim ljubimcem. Zatim ste morali pregledati trenutne ponude Osiguravajućih društava, te saznati da postoji više različih mogućnosti koje su predviđene za obavezno osiguranje vozila. U nastojanju da Vam pomognemo, kreirali smo za Vas i prvi tekst sa savjetima iz ove oblasti, a sa ciljem da budete blagovremeno informirani o različitim mogućnostima i prednostima obaveznog osiguranja vozila.

Na Kliker.ba uporedite ponude svih ponuđača osiguranja - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

Svi vlasnici odnosno korisnici motornih vozila dužni su prema zakonu sklopiti policu osiguranja od odgovornosti za štete prema trećim osobama. Vožnja motornim vozilom predstavlja potencijalnu opasnost, uslijed koje trećim osobama možemo prouzročiti: smrtne posljedice, tjelesne ozljede, narušenje zdravlja uništenje ili oštećenje stvari.

              

Izračunajte približnu cijenu registracije Vašeg vozila i pronađite nabolju ponudu

Jedna od prednosti portala kliker.ba je i mogućnost da putem interneta i kalkulatora izračunajte približnu cijenu registracije Vašeg vozila odnosno postaviti on-line upit za više Osiguravatelja, a kako bi ste izbarali najbolju ponudu koja je u skladu sa Vašim potrebama i planiranim budžetom za obavezno osiguranje vozila odnosno kako bi ste unaprijed, godišnje, mogli planirati troškove registracije Vašeg vozila. Besplatno zatražite pismenu ponudu od minimalno 3 različita Osiguravajuća društva. Potrebno je da ponudu Osiguravatelja dobijete u pismenoj formi, a kako bi ste mogli uporediti različite naknade koje postoje pri obaveznom osiguranju vozila i to ne samo za iznos premije godišnjeg osiguranja, nego i za ostale troškove/takse kao što su to: vlasnička knjižica, saobraćajna dozvola, tehnički pregled vozila, registarske tablice, stiker, putarina, zaštita okoliša, ekologija, porez na imovinu itd., kao i i „neobavezni“ ali poželjni troškovi kao što su to: zeleni karton, usluge BIHAMK-a itd. 

Tražite račun i uplatnice za sve troškove pri plaćanju obaveznog osiguranja vozila

Kada ste izabrali najbolju ponudu, te obavili sve formalnosti u Osiguravajućem društvu odnosno izvršili plaćanje ukupnih troškova registracije Vašeg vozila, obavezno tražite i račun za izvršeno plaćanje odnosno sve uplatnice za troškove koje je u Vaše ime uplatilo Osiguravajuće društvo. Zašto? Ukoliko ste zadovoljni sa izvršenim uslugama obaveznog osiguranja vozila, a Vaše privatno vozilo kao npr. poduzetnik koristite u poslovne svrhe, tada račun o obaveznom osiguranju vozila možete, uz odgovarajuću dokumentaciju, priložiti kao Vaše (poslovne) troškove. Nadalje, ukoliko na bilo koji način niste zadovoljni sa Osiguravateljem, tokom godišnjeg trajanja perioda registracije, npr. u slučaju da nastupi neki nesporazum pri isplati naknade štete i sl., Osiguravajuće društvo može od Vas tražiti pismeni (formalni) dokaz o urednoj uplati svih troškova registracije i slično.

Pohvalite Vašeg Osiguravatelja, kada ste zadovoljni izvršenim uslugama

Vlasnik vozila tj. zadovoljan klijent treba biti posvećen uspješnom odnosu sa svojim Osiguravateljem. Tokom perioda trajanja osiguranja, vjerovatno ćete imati više različitih pitanja za Vašeg Osiguravatelja kao što su: npr. Šta je sve potrebno učiniti, ukoliko u roku od 30 dana ne izvršite ponovnu registraciju vozila, a kako ne biste, eventualno, platili kaznu za kašnjenje?

Postoje i druge nedoumice koje, kao vlasnik vozila, možete imati u slučaju npr. eventualnih šteta koje su nastale trećim osobama itd., a koje Osiguravatelj kao dio profesionalnih obaveza, po osnovu poštovanja zakona u ovoj oblasti, bolje poznaje od „prosječnog“ korisnika Osiguranja tj. vlasnika vozila. Nadalje, kao vlasnik vozila kod Osiguravatelja imate i mogućnost da koristite bonus na policu osiguranja do 50%, tokom obnavljanja registracije, ili neke druge pogodnosti koje za svoje (lojalne) klijente obezbjeđuju Osiguravatelji. Današnji način komunikacije putem npr. društvenih mreža ili web stranice Osiguravatelja omogućava Vam da svoja pitanja, sugestije, prijedloge, ali i pohvale uputite i pismenim putem tj. putem interneta.

Na žalost Osiguravatelji u BiH, kao dio finansijskog sektora, ne koristi još uvijek mobilne aplikacije ili Viber platformu za komunikaciju sa (lojalnim) klijentima, kao što to primjenjuje bankarski sektor u BiH. Ali, zato su Osiguravajuća društva u BiH obezbjedila besplatne telefone koje možete koristi kako bi ste imali prave informacije – u pravo vrijeme odnosno bili zadovoljni klijenti.

Pismeno tražite dodatne informacije ili uputite pritužbe za eventualne nesporazume

Kao vlasnik vozila, možete smatrati da je neko Vaše pravo iz oblasti obaveznog osiguranja vozila narušeno ili biti nezadovoljni načinom izvršavanja usluga Osiguravatelja, ali pri tome ne zaboravite da ste i Vi obavezni da se blagovremeno informirate tj. da pismenim putem tražite dodatne informacije tokom trajanja godišnje registracije vozila. Ukoliko i nakon dobijenih dodatnih informacija smatrate da Osiguravatelj ne poštuje svoje obaveze, u skladu sa zakonskim propisima, odnosno uskraćuje Vam pravo na potrebne informacije kako bi ste Vi poštovali zakonske propise, na većini web stranica Osiguravatelja imate mogućnost da putem interneta, ali i na drugi način, uputite Vašu formalnu (zvaničnu) pritužbu.

Na žalost, Osiguranja u BiH zbog trenutnog načina rada koji nije digitalizovan, kao što je to slučaj sa uslugama u BH bankarstvu, imaju veliki broj klijenata sa različitim potrebama i ne mogu svim klijentima udovoljiti na „pravi“ način - npr. online ugovaranje registracije vozila i sl. To ne znači da klijenti nisu adekvatno usluženi, nego da imaju sve veću potrebu za različitim vrstama informacija iz oblasti obaveznog osiguranja vozila kao što je npr. kalkulator za izračun cijene registracije vozila koji postoji kod Osiguravatelja samo za kasko osiguranje, ali ne i za osiguranje odgovornosti za motorna vozila odnosno autoodgovornost. Učestvovati u saobraćaju znači preuzeti odgovornost na sebe.

Voziti odgovorno znači poštovati zakonske propise, te druge učesnike u saobraćaju. Zato je obaveza vlasnika motornog vozila, da u slučaju nedovoljnog poznavanja zakonskih propisa, blagovremeno traži pismenu informaciju od Osiguravatelja odnosno pismeno uputi pritužbu za eventualne nesporazume, a koji mogu nastati uslijed nepoznavanja/nepoštivanja važećih zakonskih propisa.

Ovo su samo neke od informacija koje su važne za „prosječnog“ poznavaoca zakonskih propisa iz oblasti obaveznog osiguranja vozila odnosno vlasnika vozila. S obzirom da postoje i drugi zakonski propisi npr. Zakon o fiskalnim sistemima gdje Osiguravajuća društva nisu obveznici ovog zakona, te stoga Osiguravatelji klijentima ne mogu ispostaviti fiskalni račun, nego je potrebno da to bude faktura ili račun na memorandumu Osiguravajućeg društva i u propisanoj formi tj. ovjeren i potpisan od strane ovlaštenih lica Osiguravatelja ili npr.

Zakon o zaštiti potrošača kojim je regulirano da potrošač (klijent, kupac) ima pravo: na informiranost, da bude saslušan i zastupan, naknadu štete i kompenzaciju itd., u slučaju da ne postoji mogućnost sporazumnog rješavanja nastale problematike iz oblasti obaveznog osiguranja vozila, vlasnik vozila može potražiti i profesionalnu podršku u oblasti zaštite vlastitih prava po osnovu svih važećih zakonskih propisa u BiH, a u slučaju značajnih finansijskih i drugih štete koje se ne mogu sporazumno riješiti sa trenutnim Osiguravateljem i u okviru ugovorene police osiguranja.  


[1] SoftConsulting s.p. Tuzla,Trg slobode 16 ( BIT Centar), 750000 Tuzla, e-mail: [email protected] 

Oznake:
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!