Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
 • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
 • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
 • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
 • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 1

"Pred skrivenim blagom niko ne skida šešir."

- Njemačka poslovica 

Imati informaciju u pravo vrijeme je jedno od pravila finansijski odgovornog odlučivanja. Internet alati omogućavaju da blagovremeno saznamo korisne informacije i na vrijeme donesemo potrebne finansijske odluke. Imati pravu informaciju, u pravo vrijeme, znači da kvalitetnije možete upravljati finansijskim rizikom.

Finansijskim rizicima izloženi su svi: fizička i pravna lica, mali i veliki poslovni subjekti, nacionalne i globalna ekonomija. Naime, u 21. stoljeću tzv. informacijskom dobu, finansijski tokovi znatno se brže odvijaju jer se sve više u privatnom i poslovnom životu koriste internet alati.

Zato je veoma važno: prvo, imati informaciju o tome da su nam internet alati za finansijsko odlučivanje dostupni, a zatim izabrati odgovaraće proizvode/usluge primjenom odgovarajućih internet alata u finansijskom odlučivanju.

Na Kliker.ba uporedite ponude svih ponuđača telefonskih i internet usluga - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>


Financijski rizik 2 (engl. financial risk, njem. Finanzrisiko) predstavlja rizik kod fiksnih troškova financiranja (rizik da se ostvarenim financijskim rezultatom neće pokriti kamate na dugove poduzeća) i/ili rizik koji proizlazi iz stupnja zaduženosti poduzeća (rizik da poduzeće neće biti u mogućnosti vratiti dug). Stupanj rizika se povećava usporedo sa stupnjem zaduženosti poduzeća.

Informacija 3  je rezultat obrade, manipulacije i organiziranja podataka na način koji dodaje znanje primatelju. Drugim riječima, to je kontekst u kojem su podaci uzeti. S pojmom informacija susrećemo se u najraznovrsnijim situacijama, od uporabe u svakodnevnom životu do one u specijaliziranim znanstvenim područjima. Ona predstavlja osnovno obilježje informacijskog doba. 


Finansijsko odlučivanje nije jednostavan zadatak

Prije donošenja konačne finansijske odluke potrebno je izvršiti odgovarajuće istraživanje tržišta i to konkretnih tržišnih potreba i načina zadovoljavanja tih potreba na tržištu izborom odgovarajućeg produkta/usluge.
Primjena internet alata je od velike pomoći pri tome. Internet alati koji se koriste u finansijskom odlučivanju imaju poseban značaj za savremeno finansijsko odlučivanje jer omogućavaju uporedivost različitih finansijskih ponuda za istovjetne tržišne potrebe.

Ukoliko su finansijski parametri, za istovjetnu tržišnu potrebu, uporedivi na pregledan i jasan način, to je znak da će finansijski donesena odluka na ovaj način biti zasnovana na racionalnim elementima odlučivanja. Neracionalan način finansijskog odlučivanja znači da niste u mogućnosti uporediti različite finansijske elemente za istovrsnu tržišnu ponudu, te finansijsku odluku donosite npr. najjednostavninijm izborom finansijski najpovoljnije ponude.
Ovo može biti finansijski isplativo ukoliko se kratkoročno zadovoljava konkretna potreba.


Međutim, za dugoročno zadovoljavanje konkretne potrebe, finansijski rizik najpovoljnije ponude može biti znatno veći sa protekom vremena. Stoga je neophodno da se za dugoročne finansijske odluke kreira odgovarajuću npr. mjesečni ili godišnji budžet, te da se uporedba različitih finansijskih ponuda vrši na osnovu mjesečno planiranog budžeta za ulaganje u konkretan produkt/uslugu. Na taj način izbjegava se finansijska neizvjesnost za npr. neplanirane troškove pri nabavci dodatnih funkcionalnosti produkta/usluge.

Bez obzira da li je riječ o donošenju odluka u domenu ličnih finansija ili finansijskom upravljanju za poslovne potrebe, neophodno je da se proces finansijskog odlučivanja zasniva na planskom pristupu u upravljanju ograničenim resursima. Pod ograničenim resursima ne podrazumijevam samo finansijske resurske, nego sve resurse, a to znači  vremenske i druge resurse. Informacija koja nam je potrebna za donošenje adekvante finansijske odluke, jedan je od resursa.

Zato je korištenje internet alata i kreiranje baze sa finansijskim i drugim parametrima neophodnim za finansijsko odlučivanje veoma važno za donošenje dugoročno isplativih finansijskih odluka.  Ukoliko znamo da je svaka finansijska odluka, u stvari određena finansijska investicija, tada bi smo trebali da znamo kako da upravljamo finansijama (osobnim i poslovnim), a da to ne utiče negativno na naše emocije.  

U ljudskoj prirodi je da se osjeća pozitivno, sretno i uspješno ukoliko ima finansijski stabilno okruženje za život i rad. Novac je potreban za svakodnevno izmirivanje tekućih obaveza, ali i za dugoročno ulaganje npr. u obrazovanje. Ukoliko želimo imati kvalitetne poslovne i osobne reacije, neophodno je da svoje finansijske i druge obaveze izmirujemo na vrijeme i u skladu sa ugovorenim uvjetima razmjene.

Svaki izostanak kontinuiranog upravljanja sa finansijama dovodi do određenih nestabilnosti: tržišnih ili osobnih.

Stvaranje finansijski nestabilnog okruženja dovodi obično do dodatnih i po pravilu neplaniranih finansijskih troškova npr. zatezne kamate i sl. Zato da bi se izbjegle sve potencijalno negativne okolnosti, neophodno je da u svojim budžetima (lične i poslovne finansijske) predvidimo i odgovarajuće finansijske rezerve za neplanirane tržišne i druge okolnosti.

Da li će finansijske rezerve biti posmatrane kao uštede tekućeg perioda finansiranja, investicije u nekretnine i/ili pokretnu imovinu ili druge odgovarajuće oblike ulaganja (ne)finansijskih resursa, zavisiti će prije svega od izabranog načina na koji vršimo finansijska ulaganja i opredjeljenja do kojeg stepena se želimo izložiti odgovarajućim finansijskim i tržišnim rizicima.    

Preporuke za finansijsko odlučivanje i upravljanje ličnim i poslovnim finansijama: 

 1. Finansije jesu bitan, ali nisu presudan faktor za uspjeh i stabilnost.
 2. Nedostajuće finansije možete pronaći na tržištu, ali će od Vašeg izbora zavisiti koliko uspješno ćete oploditi uloženi (ne)finansijski kapital.
 3. Rizici su uvijek prisutni, zato je neophodno imati alternativni plan za upravljanje finansijskim i dugim rizicima.
 4. Vrijeme je jedan od faktora uticaja na Vaše finansijske odluke. 
 5. Kvalitetnija ponuda finansijskih i drugih produkata/usluga neće biti istovremeno i cjenovno najpovoljnija ponuda. Zato je potrebno definirati kriterije finansijskog odlučivanja.
 6. Investirati vlastiti ili tuđi kapital podrazumijeva isti stepen odgovornosti pri upravljanju investicijskim ciklusom.
 7. Informacija ima i svoju tržišnu vrijednost, a internet alati su kreirani kako bi korisnici mogli imati prave informacije u pravom trenutku.
 8. Finansijsko odlučivanje bez prethodnog istraživanja tržišta, anali tržišnih informacija i finansijskog planiranja nije racionalno odlučivanje, nego na emocijama zasnovano odlučivanje koje „ima svoju cijenu“.
 9. Finansijska snaga i finansijska sigurnost dvije su različite finansijske kategorije, ali se obje zasnivaju na povjerenju da će dogovoreno biti i izvršeno na način kako je to dogovoreno.
 10. Povjerenje 4 u poslovnom odnosu je potrebno opravdati urednim izmirivanjem obaveza. To je najsigurniji put za finansijski isplativo odlučivanje.


1 SoftConsulting s.p. Tuzla,Trg slobode 16 ( BIT Centar), 750000 Tuzla, e-mail: [email protected]  
2 Izvor: http://limun.hr/main.aspx?id=9901&Page   
3 Izvor: http://hr.wikipedia.org/wiki/Informacija 
4 Op.a Riječ kredit potječe od latinske riječi “kredo”, “credere” i “creditum”,što znači vjera, vjerovati i kredit.  http://www.bankovni-krediti.com/povijest-kredita
Oznake:
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!