Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

Croatia osiguranje BiH zainteresovano je za akvizicije i strateška partnerstva, izjavio je Ivan Luburić, direktor Croatia osiguranja Mostar, u intervjuu za Svijet osiguranja, izdanje za BiH.

Croatia osiguranje BiH, uz podršku vlasnika, fokusirano je na dugoročan razvoj kompanije kroz strateške inicijative - razvoj i širenje interne prodajne mreže, ali i ostalih kanala prodaje, digitalizaciju poslovanja te redizajn postojećih i razvoj novih proizvoda koji osiguravaju specifične tržišne niše. Zanimaju nas i akvizicije i strateška partnerstva, kazao je Luburić.

Croatia osiguranje u Bosni i Hercegovini ostvarilo je u 2016. godini 46,8 mil KM premije, od čega se 39,4 KM odnosi na premiju neživotnih osiguranja, a 7,4 mil. KM na premiju životnih osiguranja. U odnosu na 2015., ostvarena premija porasla je za više od 8 posto.

Ostvarena je dobit od 2,6 miliona KM, a u skladu sa planovima vlasnika, nastavljena je rekonstrukcija i reorganizacija poslovanja koja će, prema riječima Luburića, u narednom razdoblju rezultirati digitalizacijom poslovanja i drugim ambicioznim potezima.

Na Kliker.ba uporedite ponude svih ponuđača osiguranja - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

U prva dva mjeseca drutšvo je ostvarilo 6.699.098 KM premije. Luburić naglašava da je evidentan pad broja polica autoodgovornosti početkom 2017. godine kod većine tržišnih aktera.

Komentirajući fragmentiranost tržišta i pojavu novih igrača, Luburić navodi da je svaka nova konkurencija dobrodošla ako doprinosi razvoju tržišta.
Razvoj tržišta u trenutku ulaska novih aktera bi se trebao ogledati u porastu nove vrijednosti na tržištu, u rastu novih vrsta osiguranja, novih ili drugačijih kanala prodaje i privlačenja klijenata novim proizvodima i kvalitetom usluge, ukoliko se strateški odrede za dugoročnost poslovanja, ističe Luburić.

Dodaje kako je dugoročno ppotrebno zajednički na niovu industrije raditi na podizanju kvalitete u vanjskoj prodajnoj mreži, naročito kroz sisteme edukacija i licenciranja.

Oznake: Croatia Osiguranje,
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!