Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 1 

"Mudrost je kćerka iskustva."
- Leonardo da Vinci

Postoji više različitih načina da se izabere „pravi“ kredit. Ponude bankarskih institucija su veoma primamljive, ali pri tome ne treba zanemariti niti pogodnosti koje, na BH tržištu, svojim klijentima pružaju mikro kreditne fondacije.

Promotivni slogani banaka nastoje potaknuti klijente da, uz odgovarajući kredit, ostvare svoje snove. Banke na BH tržištu klijentima obećavaju savršeno „skrojen“ Blic gotovinski kredit sa promotivnim sloganom Gdje je 2+2=4 ili klijente pozivaju da koriste Zamjenski kredit sa promotivnim sloganom

Posložite vlastite finansije

U kreativnosti ne zaostaju niti domicilne mikro kreditne fondacije koje klijente pozivaju sa primamljivim sloganima: Plaža vas čeka, Svoj dom uredi i energiju uštedi itd.

Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

Zajedno mudriji promotivni je slogan kojim online portal kliker.ba poziva klijente da uporede više različitih ponuda kredita na BH tržištu, kao i da sagledaju uslove i karakteristike kredita prije nego se odluče za izbor „pravog“ kredita. U kategoriji finansijskih usluga online portal kliker.ba je klijentima obezbjedio, na jednom mjestu, preko 1.000 aktuelnih ponuda domicilnih finansijskih institucija.

Glavni zadatak online portala kliker.ba je korisnicima olakšati i pomoći u izboru najbolje kupovne odluke, u skladu sa njihovim potrebama i mogućnostima. Ovaj jedinstveni servis na jednom mjestu, brzo, jednostavno, svima dostupno i besplatno, nudi bazu aktuelnih kreditnih ponuda. Sve ponude na jednom web servisu omogućavaju klijentima jednostavna poređenja i rangiranja glavnih karakteristika kredita, a kako bi klijenti bili u mogućnosti izabrati „pravi“ kredit za vlastite potrebe.
Posjetioci online portala kliker.ba koji redovno „tragaju“ za posebnim ponudama mogu u rubrici Akcije pronaći izdvojene ponude koje su često ograničenog trajanja, posebnih uslova sadržaja, količina ili cijena usluga. Prijavom na newsletter klijenti osiguravaju sebi podsjetnik koji nudi najaktuelnije ponude i informacije vezane za svijet ne samo bankarstva, nego i osiguranja, telefonije i televizije.

     

Odaberi – Uporedi - Kontaktiraj

Kako bi klijent mogao izabrati „pravi“ kredit u bazi aktuelnih kreditnih ponuda, potrebno je da unese osnovne parametre kao što su: Traženi iznos kredita, Otplatni period i Vrsta kredita, a zatim da izborom opcije Prikaži dostupne ponude kreira automatiziranu listu Rezultata. Iz dobijene liste rezultata, klijent može da odabere i detaljno uporedi do 4 ponude. Uz prezentirane uslove svih kreditnih ponuda u listi rezultata Izdvojena je i posebno označena kreditna ponuda koja se preporučava klijentu kao „najbolji“ izbor. Nakon što je klijent izvršio upoređivanje svih kreditnih ponuda i izbor željenog kredita, Besplatno može zatraži ponudu odnosno unijeti osobne podatke, te na taj način ostvariti online kontakt sa nadležnom osobom u banci ili mikrokreditnoj fondaciji.

Trošak kredita

Trošak kredita klijent može saznati i iz promotivnog materijala banke odnosno mikrokreditne fondacije, ali kako bi izabrao „pravi“ kredit potrebno je da samostalno uporedi trošak kredita iz više različitih promotivnih ponuda kredita. Kako bi se proces pronalaska aktuelnih kreditnih ponuda i njihovog međusobnog upoređivanja olakšao klijentima, ali i kako bi se klijentima objezbjedilo da uporede trošak kredita između više „sličnih“ kreditnih ponuda online portal kliker.ba je obezbjedio sve potrebne informacije i kreirao automatiziranu mogućnost Izdvojene tj. preporučene ponude za klijenta.

Da li kamatne stope na kredite „padaju“?

Ukoliko klijent trenutno ne treba kredit, ali želi imati informaciju da li kamatne stope na kredite trenutno „padaju ili rastu“, korištenjem prednosti online portala kliker.ba klijent se može blagovremeno informirati o trenutnoj ponudi kredita i aktuelnim kamatnim stopama na BH tržištu.

Ukoliko za izabranu vrstu kredita npr. Zamjenski kredit klijent unese npr. Traženi iznos 20.000 KM sa Otplatnim periodom 2 godine na online portalu kliker.ba kreira se lista sa cca 16 Rezultata. Iz kreirane liste rezultata klijent može utvrditi da je trenutna kamatna stopa na kredit u bankama u rasponu od 4.49 % do 10 %, kao i da je Izdvojena ponuda sa kamatnom stopom 7.49 %. Ovo je samo jedan primjer, kako klijent može na brz i jednostavan način pregledati trenutno stanje na tržištu i utvrditi da li kamatne stope „padaju ili rastu“ odnosno donijeti odgovarajuću odluku o izboru „pravog“ kredita za vlastite potrebe.

Kako izabrati “pravi“ kredit?

Navedene su neke od mogućnosti koje klijenti mogu koristiti kada žele da izaberu „pravi“ kredit putem online portala kliker.ba. Izabrati „pravi“ kredit koji u cijelosti zadovoljava finansijske potrebe klijenta, kada postoji „velika“ ponuda različitih vrsta kredita, na BH tržištu, ne bi trebao biti „težak“ zadatak. „Velika“ ponuda različitih kredita, koji se promoviraju na BH tržištu, može klijentima biti dodatno opterećenje pri izboru „pravog“ kredita.

„Pravi“ kredit ne mora uvijek biti finansijski najpovoljniji kredit, ali princip racionalnosti pri donošenju finansijskih odluka obavezuje klijenta da razmotri i trošak kredita, kao jedan od uvjeta kreditiranja. Ukoliko klijent izabere „pravi“ kredit, isključivo posmatrajući ukupni trošak kredita, a pri tome zanemari npr.vremenski period u kojem će kreditna sredstva biti na raspolaganju klijentu, može „propustiti“ uspješnu realizaciju vlastitiog „sna“ zbog kojeg se klijent opredjelio da aplicira za kredit.

Kada klijenti blagovremeno izvrše prikupljanje informacija o aktuelnoj ponudi kredita na BH tržištu, te uporede sve uvjete iz prikupljenih ponuda, izbor „pravog“ kredita biti će jednostavan zadatak za klijente. Svaki klijent (korisnik kredita) kada se blagovremeno informira, može pronaći vlastiti „kroj“ za kredit koji mu savršeno pristaje. Pri izboru „pravog“ kredita klijenti treba da vode računa da ne osjećaju „opterećenje“ u osobnim finansijama, nego da pravovremeno poslože svoje finansije u skladu sa osobnim primanjima.

„Mudro pozajmljujte“ promotivni je slogan međunarodne kampanje za finansijsku edukaciju klijenata, koja preporučava da korisnik kredita sa oprezom i posebnom pažnjom pristupa procesu apliciranja za kredit i izboru „pravog“ kredita. Mudro pozajmiljivati podrazumijeva da se, pri izboru „pravog“ kredita, klijent opredijeli za onaj kredit koji bez problema može i da otplati u ugovorenom roku.


[1] SoftConsulting s.p. Tuzla,Trg slobode 16 ( BIT Centar), 750000 Tuzla, e-mail: [email protected] 

Oznake:
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!