Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

Regulatorna agencija za komunikacije objavila je Odluku o usklađivanju cijena usluga mobilne telefonije čime bi trebalo doći do znatnijeg pojeftinjenja usluga koje pružaju telekom operateri.

Ovom odlukom usluge telekom operatera moraju biti usklađena sa cijenama identičnih usluga operatera u regionu.
Odluka, a samim tim i jeftinije usluge, stupit će na snagu 01. juna, odnosno 01. jula ove godine.

Četiri ključne mjere

Između ostalog, telekom operaterima se nalaže da svim korisnicima izjednače cijene za pozive iz mobilne mreže prema drugim fiksnim mrežama sa cijenama poziva iz mobilne mreže prema vlastitoj fiksnoj mreži.

U sklopu svih postpaid i prepaid tarifnih paketa, cijene poziva iz mobilne mreže prema fiksnim i mobilnim mrežama u inostranstvu ne mogu biti veće od graničnih cijena korištenja govorne usluge u međunarodnom saobraćaju definisanih članom 13. Pravila 67/2012 o modelu rebalansa cijena govornih telefonskih usluga u BiH;

U skladu postpaid i prepaid tarifnih modela u kojima postoji naplata uspostave poziva primjene ili obračunska jedinica 1 sekunda ili ukinu naplate uspostave poziva. Uspostava poziva se izuzetno može naplaćivati za bonus minute koje korisnik dobija u okviru: paketa koji uključuju neograničen saobraćaj (Flat paketi), tarifna opcija, tarifnih paketa koji uključuju besplatne vikend minute i slično;

Za prepaid korisnike trajanje računa nakon nadopune računa iznosom 10,00 KM i više, mora vrijediti najmanje 90 dana od nadopune (u periodu od 90 dana korisniku omogućiti dolazne i odlazne pozive).

Svim operaterima, ali i drugima koji pružaju usluge telefonije i interneta, RAK je naredio da cijene koje nude korisnicima uvijek iskazuju sa uključenim PDV-om.

Na Kliker.ba uporedite ponude svih ponuđača telefonskih i internet usluga - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

Ustanovljeno da bh. građani plaćaju skuplje usluge

RAK je prije donošenja ove odluke uradio opsežnu analizu stanja na tržištu u proteklih nekoliko godina.

Zaključeno je da ne postoji dovoljna konkurencija, a RAK navodi da postoje znakovi oligopolnog ponašanja tri dominantna operatera.

Sva tri telekom operatera imaju slične ponude, a broj prelazaka iz jednog telekoma u drugi kod korisnika je vrlo rijedak tako da operateri imaju stabilno tržište.

Analizom cijena ustanovljeno je da bh. telekom operateri imaju znatno skuplje usluge, posebno u domenu srednjih i velikih korisnika.

Prosječan cijena korpe usluga za srednje korisnike (65 odlaznih poziva i 50 SMS poruka) u regionu je 25,44 KM, dok su u BiH cijene bile sljedeće: m:tel 26,5 KM, HT Eronet 29,3 i BH Telekom 35 KM.

Prosječna cijena korpe usluga za velike korisnike (140 odlaznih poziva i 55 SMS poruka) u regionu iznosi 38,6, dok su cijene u BiH sljedeće: m:tel 44,7, HT Eronet 44,23 i BH Telecom 58,1.

Cijena usluga za male korisnike (30 odlaznih poziva i 33 SMS poruke) bile su jednake ili nešto manje u BiH nego u regionu.

Zaključeno je da se u maju u proceduru uputu i akt kojim bi operateri morali ujednačiti cijene poziva iz fiksne mreže prema drugim fiksnim mrežama i drugim mobilnim mrežama tako da budu na nivou cijena poziva prema vlastitoj fiksnoj i mobilnoj mreži.


Oznake: BHTelecom, HT Eronet, m:tel,
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!