Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 

 

„Dokazi koji zvekeću imaju naročitu moć uvjeravanja.“

- Erazmo Roterdamski

Finansijska industrija, zahvaljujući inovativnim IT alatima, postaje sve dinamičnija i raznovrsnija pri pružanju usluga. Banke i druge konvencionalne finansijske institucije, nisu više jedini ili dominantni tržišni akteri koji kreiraju promjene u oblasti finansijskog poslovanja i pri upotrebi digitalnih valuta u svakodnevnom poslovanju i životu, općenito. Više je razloga zašto se globalni trendovi u ovoj oblasti nedovoljno 'brzo' primjenjuju i u BH praksi. To ne znači da će globalni trendovi 'zaobići' BH tržište. Pri tome je potrebno pravovremeno izvršiti prilagodbe, sukladno relativno 'novim' trendovima i koristiti prednosti inovativnih finansijskih alata, koji su aktualni na globalnom tržištu.bržeg, ugodnijeg i efikasnijeg plaćanje roba i usluga.

Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

 

Šta je P2P način plaćanja?

P2P način plaćanja omogućava bilo kome ko ima e-mail adresu da pošalje novac nekome drugome ko također ima e-mail adresu. PayPal je vrsta „klijent-klijentu (peer-to-peer, P2P)“ usluga, gdje se PayPal korisnički račun najlakše uspoređuje sa tekućim ili žiro računom kod bilo koje banke. Najčešće se uz takav račun koristi određena debitna ili kreditna kartica. PayPal razlikuje tri vrste računa:

- Osobni račun koji se koristi za osobne, nekomercijalne, potrebe i to najčešće za slanje novca.

- Premier račun koji se koristi u privatne svrhe, za primanje i slanje novaca.

- Poslovni račun koji koriste poslovni subjekti, slično kao i premier račun, ali uz određene razlike. 

 

      

 

Prednosti bankarskih usluga za P2P plaćanja

Ukoliko banke žele ostati konkurentne na tržištu digitalnog novca, potrebno je da su prednosti P2P plaćanja, pravovremeno omogućene i korisnicima bankarskih usluga. Povećana upotreba mobilnih uređaja omogućilo je mnogim korisnicima finansijskih usluga da vrše pretraživanja najboljih pružalaca P2P usluga, koji mogu zadovoljiti njihove potrebe.

Budući da P2P plaćanja, na globalnoj razini, rastu gotovo 25% na godinu, brojne su kompanije koje žele ponuditi vlastita rješenja korisnicima, koji žele brzo i lako vršiti digitalna plaćanja. U ovim uvjetima, sasvim je logično pitanje: Koje su prednosti korištenja bankarskih u odnosu na nebankarske pružatelje usluga za P2P plaćanja? Najznačajnije prednosti bankarskih usluga za P2P plaćanja su:

1. Jednostavnost je očigledan razlog i prednost bankarskih usluga za P2P plaćanja, jer nema potrebe da korisnik bankarskih usluga vrši kreiranje 'novog' računa na nekoj drugoj platformi odnosno nema potrebe za prijenosom novca između više vlastitih računa.

2. Sigurnost je također posebno važna kada je riječ o finansijskim transakcijama, pri čemu korisnik bankarskih usluga nema potrebu da deponira novac korištenjem usluga treće strane, koja može ili ne mora pružiti istu kvalitetnu uslugu i zaštitu privatnosti kakva pružaju banke putem vlastitih sistema za P2P plaćanja.

3. Naknade mogu biti različite, a pojedine banke za korisnike svojih usluga imaju naknade koje se značajno mogu razlikovati od naknada za plaćanje preko trećih strana, što je potrebno provjeriti prije izbora načina P2P plaćanja (korištenjem bankarskih usluga za P2P plaćanje ili usluga treće strane za P2P plaćanje).

 

Globalni trendovi pri P2P plaćanju

Prema procjenama analitičara, očekuje se da će do 2020. razmjena novca (slanje novca jedne osobe drugoj odnosno P2P) dosegnuti 20% ukupne vrijednosti ovog finansijskog segmenta u sklopu bankarskog i finansijskog tržišta. Očekuje se da će godišnja stopa rasta iznositi 27,2 % (CAGR 2016. – 2021.), što će rezultirati ukupnim iznosom od 169 milijuna dolara u 2021., a očekivani broj korisnika do 2021. će biti 184,5 milijuna.

Obim platnih transakcija iz konvencionalnih finansijskih kanala platnog prometa premješta se na P2P platforme, a ovi trendovi će se nastaviti i u narednom periodu. Pri tome je potrebno da se posebna pažnja obrati na potrebe milenijskih korisnika finansijskih usluga. Prema informacijama Bank of America, 68% P2P transakcija vrše milenijski korisnici, pri ćemu ovi korisnici P2P koriste za plaćanje stanarine, komunalnih usluga, za brigu o obitelji i darove. Nadalje, Bank of America priopćila je kako je 180.000 malih preduzeća koristilo tu uslugu otkad im ih je učinila dostupnima.

Na koji način se prednosti P2P plaćanja koriste na globalnom tržištu, najbolje svjedoči primjer Vise i Revoluta koji se temelji na dugoročnoj predanosti Vise da u suradnji sa fintech kompanijama omogući fleksibilne, prilagodljive i jednostavne finansijske usluge svojim korisnicima. Jednim pritiskom prsta, korisnici mogu odmah poslati i zatražiti novac bez naknade i podijeliti račun u restoranima i kafićima s bilo kojim korisnikom Revoluta u svijetu. 


 

Zaključak

P2P plaćanja nisu novitet, ukoliko se u obzir uzme činjenca da su prve ovakve finansijske transakcije izvršene prije 30-tak godina. Novitet, pri P2P plaćanju, je da sve više različitih i specijaliziranih platformi preuzima 'ulogu' posrednika pri izvršavanju finansijskih transakcija koje vrše pojedinci međusobno.

Najbolji pokazatelj za to je i trend da društvene mreže, kao što je to npr. Facebook, kao jednu od pogodnosti za svoje korisnike omogućavaju i usluge P2P plaćanja. Messenger P2P plaćanja unutar Facebooka, Apple Pay Cash, Google novčanik i druge usluge usmjerene na uređaje pokušavaju iskoristiti mobilnu upotrebu kako bi postali primarna P2P usluga i izbor za korisnike svojih usluga.

Milenijski korisnici (finansijskih) usluga, P2P plaćanja posmatraju kao na rastući dio svog digitalnog finansijskog 'novčanika', a svaki bit im je postao jednako važan kao i sam novac. Ovi suvremeni kupci nisu spremni prihvatiti slabiju kvalitetu usluga, ukoliko na tržištu mogu pronaći pružaoce usluga koji adekvatnije zadovoljavaju njihove suvremene potrebe. Najbolji pokazatelj za to su primjeri da se npr. plaćanje komunalnih usluga, kao minimalno 4 i više transakcija, zahvaljujući pojedinim P2P platformama za plaćanje može izvršavati i kao 1 transakcija, pri čemu se znato smanjuju troškovi naknada za krajnje korisnike. O ovim i drugim pogodnostima, koje P2P platforme za plaćanje omogućavaju svojim korisnicima, potrebno je da u narednom periodu posebnu pažnju posvete, kako banke, tako i (budući) pružaoci usluga P2P plaćanja na BH tržištu.


 

1 SoftConsulting s.p. Tuzla,Trg slobode 16 ( BIT Centar), 750000 Tuzla, e-mail: [email protected]

 

Oznake:
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!