Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 1 

"Neki slikari sunce pretvaraju u žutu mrlju. Drugi žutu mrlju pretvaraju u sunce." 

- Pablo Picasso

Kupovina na rate nije novost na tržitu, kao niti odobravanje popusta u maloprodaji. Međutim, upotreba kreditnih kartica i mogućnosti automatiziranog obračuna za izvršene kupovine na rate, putem kreditnih kartica, prednost su za sve tržišne učesnike: korisnike kreditnih kartica, maloprodaju i bankarstvo. Zašto?

Jedna od mogućnosti jeste u organiziranju partnerskih promotivnih kampanja (maloprodaje i banke), pri čemu se odobrava kupovina sa popustima, za plaćanje na rate, od strane prodajnih mjesta, a na taj način korisnici kreditnih kartica bez kamate i naknade (uz popust u trgovini) mogu ostvariti uštede pri kupovini npr. tehničkih uređaja, prazničnih poklona ili drugih roba (usluga).

Rabat/popust2 je umanjenje prodajne cijene koju prodavatelj odobrava kupcu ukoliko kupac kupi određenu količinu robe ili zadovolji određene uvjete. Pri tome se pojam rabata veže uz veleprodaju, a pojam popusta uz maloprodaju. Osnovna razlika između odobravanja popusta u maloprodaji u odnosu na veleprodaju jeste u tome što se popust u maloprodaji može odobravati samo prilikom kupoprodaje i to prema unaprijed poznatim i javno iskazanim uvjetima (uz cjenik). Svi kupci moraju biti u mogućnosti kupiti robu po istim uvjetima.

Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

Korisnik kreditne kartice samo na osnovu toga što posjeduje ovaj bankarski produkt, za razliku od ostalih potrošača koji ne koriste kreditne kartice, ostvaruje pogodnost u obliku odgovarajućeg popusta za partnersku prodajnu mrežu trgovaca. Na taj način banka(e) u suradnji sa partnerskom prodajnom mrežom trgovaca zajedno nastoje potaknuti svoje klijente (korisnike kreditnih kartica) da koriste pogodnosti u vidu: sniženja, rasprodaje, promotivnih akcija ili tzv. 'last minute' ponude.

Ovaj oblik promotivnih aktivnosti može biti sezonskog karaktera (npr. ljetnje/zimkse rasprodaje, praznične kupovine) ili kontinuirana aktivnost ( npr. programi lojalnosti). Pri tome, korisnici kreditnih kartica mogu, ali ne moraju, koristiti samo jednu ili više različitih popusta, a što zavisi od raspoloživog kreditnog limita i načina ugovaranja kupovine na rate ( kraći ili duži periodi otplate).

Ukoliko na kvalitetan način obavljaju vlastite kupovine na rate, putem kreditnih kartica, korisnici kreditnih kartica mogu napraviti i vlastiti program ušteda i npr. za sve ostvarene popuste pri kupovini na rate izdvojiti „obračunati“ popust do pune cijene kupovine na poseban štedni račun i na taj način pratiti ukupno ostvarene uštede u vlastitom kućnom budžetu. Ovo je smo jedan od primjera, kako se pri racionalnom upravljanju kućnim budžetom, uz pogodnosti koje pruža kupovina na rate sa kreditnim katicama, može mjeriti konkretna pogodnost koju su za svoje klijente kreirali banka(e) u suradnji sa partnerskom prodajnom mrežom trgovaca.

Slijedeća pogodnost kupovine na rate sa kreditnim karticama jeste nabavka „vrijednijih“ uređaja i druge kućanske opreme, bez potrebe da klijent banke koristi potrošački kredit i ispunjava sve potrebne obrasce i procedure banke koji su propisani za potrošačke kredite. Dakle, na brz i jednostavan način klijenti banke korištenjem pogodnosti kreditnih kartica za kupovinu na rate mogu zadovoljiti svoje potrošačke potrebe koje su ranije zadovoljavali uz korištenje „klasičnog“ potrošačkog kredita u banci.

           

Koje su koristiti (prednosti) kupovine na rate putem kreditne kartice?

  1. Plaćanje na rate bez kamate i naknade do 24 mjeseca. Ovo je osnovna prednost koju banka(e) odobravaju svojim klijentima, ali koju korisnici kartica ne koriste uslijed nedostatka znanja ili informacija o mogućnostima i načinu plaćanja na rate, jer je uobičajeno da se za „klasične“ potrošačke kredite obračunavaju odgovarajuće naknade i kamate.
  2. Popust na kupovinu na rate. Banka(e) u suradnji sa partnerskom prodajnom mrežom trgovaca odobravaju popuste za korisnike kreditnih kartica jer se na taj način povećava ukupni promet na (BH) tržištu, a da se pri tome ne povećavaju troškovi kupovine na rate jer se pri izvršavanju transkacija sa kreditnim karticama koristi automatizirani sistem obračuna i kreditiranja putem POS prodajne mreže.
  3. Pogodnost za svačiji ukus. POS prodajna mreža omogućava da u procesu kupovine na rate učestvuje veći broj malobrodajnih lanaca i trgovina sa širokim spektrom potrošačkih produkata i usluga. Na taj način, korisnici različitih vrsta kreditnih kartica ( npr. MC/Visa Clasic, MC/Visa revolving i Zlatna MC/Visa kartica) mogu koristiti pogodnosti koje su povezane sa njihovim konkretnim kupovnim i potrošačkim navikama i željama.
  4. Popisi prodajnih mjesta trgovaca i programi lojalnosti. Trgovci (maloprodaja) je zainteresirana da ostvari veći promet u svojim objektima, a da pri tome sačuvaju lojalne kupce na način da kupovine koje imaju „značajniju“ vrijednost kupci mogu sebi priuštiti na brz i jednostavan način (kupovinom na rate). Tu pogodnost im omogućavaju banka(e) koje za svoje korisnike kreditih kartica zaključuju ugovore sa trgovcima sa mogućnošću plaćanja na rate i na taj način kreiraju dodatne pogodnosti (popuste) za kupce u maloprodaji putem odgovarajućih programa lojalnosti tj. zajedničkih promotivnh kampanja sa mrežom prodajnih mjesta trgovaca.
  5. Olakšana otplata za odabrane kupovine. Neplanirane nabavke u domaćinstvu (npr. nabavka dotrajalih kućanskih uređaja) jednostavnije se mogu izvršiti ukoliko klijent banke koristi kreditnu karticu, jer tada ne mora podnositi zahtjev za npr. potrošački kredit i odlaziti u banku, nego može direktno na prodajnom mjestu ( koji je zaključio ugovor sa bankom o prodaji na rate) obaviti transakciju i dogovoriti uvjete plaćanja na rate. Na taj način, banka sa prodajnom mrežom trogovaca je izvršila sve potrebne „ugovorne“ obaveze, pri dogovaranju otplate na rate za korisnika kreditne kartice, koji svojim potpisom na obrascu sa POS terminala daje saglasnost za kupovinu na rate odnosno zaključuje „potrošački“ kredit putem kreditne kartice.

Kupovina na rate, putem kreditnih kartica, ima brojne prednosti.

Navedene su samo neke od prednosti koje korisnicima kreditnih kartica omogućavaju bezbroj različitih mogućnosti pri kreiranju vlastitih otplatnih planova za zadovoljavanje vlastitih potrošačkih potreba. Iako su podognosti brojne, preporučava se oprez pri planiranju kupovina odnosno da korisnici kartica budu u mogućnosti sa vlastitim primanjima pravovremeno otplatiti sve ugovorene kupovine na rate putem kreditnih kartica.

Ukoliko se pravilno i planski upotrebljavaju kreditne kartice, za kupovinu na rate, moguće je da krajnji potrošači (korisnici kreditih kartica) ostvare značajne uštede, te na taj način obraduju sebe i svoje najmilije sa nekim prigodnim poklonom za praznike ili druge slične obiteljske prilike.


[1] SoftConsulting s.p. Tuzla,Trg slobode 16 ( BIT Centar), 750000 Tuzla, e-mail: [email protected]
[2] Izvor: https://burza.com.hr/portal/odobravanje-popusta-u-trgovini/3801 
Oznake: NLB Banka dd ,
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!