Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

Pojedine banke u BiH su utvrdile odnedavno novi cjenovnik za podizanje gotovine kako u drugim bankama, tako i na bankomatima, stoga nemojte se iznenaditi. Informišite se prije plaćanja računa ili podizanja gotovine u banci, na bankomatu ili pošti.

Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

U BH Pošti pojasnili su kako plaćanje računa bankovnom karticom u BH Pošti nije moguće, a podizanje novca za plaćanje računa se tretira kao podizanje gotovine, o čemu su korisnici obaviješteni putem obavještenja (naljepnice) na šalterima pošta.

"Podizanje gotovine na šalterima BH Pošte se vrši na POS terminalima Raiffeisen Bank. BH Pošta ne naplaćuje od korisnika nikakvu naknadu za podizanje gotovine. Naknadu za podizanje gotovine utvrđuje matična banka izdavalac kartice i istu banka skida sa kartičnog računa korisnika", kazali su u BH Pošti,  pojašnjavajući kako je za korisnike kartica Raiffeisen Bank, banka od 01.02.2016. godine utvrdila novi cjenovnik za podizanje gotovine, ne samo na šalterima BH Pošte već i šalterima- bankomatima drugih banaka u zemlji i inostranstvu, o čemu je korisnike kartica Raiffeisen Bank obavijestila putem izvoda distribuiranih u januaru 2016. godine.

NLB Banka od 16.11.2015. godine ima važeću tarifnu uslugu. Svi korisnici ove banke, kao i oni koji žele to postati ili plaćati putem ove banke mogu se informisati u banci o tarifnim uslugama ili na web stranici banke. Prema ovim tarifama naknada za isplatu gotovine – bankomati i šalteri drugih banaka u BiH i inostranstvu iznosi 2,5% min. 6,00 KM, isplata gotovine – bankomati i šalteri banaka unutar NLB Grupe je bez naknade, plaćanje robe i usluga u POS mreži je bez naknade, izdavanje potvrda o plaćanju preko WEB E-Bank, SMS E-Bank i M-Bank servisa na zahtjev korisniki iznosi 5,00 KM jednokratno.

Prema raspoloživim i javnim podacima banke cijene u platnom prometu za uplata gotovine i prenos sredstava sa računa na račun u okviru Banke iznose 1,00 KM, putem žiro kliringa za naloge do 200,00 KM  - 1,5 KM, ostala plaćanja nostro nalogom sa šifrom plaćanja BEN i SHA 0,6% od iznosa, min 10,00 KM po doznaci...

Prema zvaničnom cjenovniku Procredit banke, a koji važi od 01.01.2016. godine i koji se možete pogledati na zvaničnoj stranici banke provizija za povlačenje gotovine sa bankomata u inostranstvu iznosi 2,5% minimalno 10 KM. Provizija za povlačenje gotovine sa bankomata (druga banka u BiH) 2,5% min 10 KM, Provizija za povlačenje gotovine sa bankomata (PCB u Makedoniji, Srbiji, Kosovu i Albaniji) iznosi dvije KM. Provizija za povlačenje gotovine sa bankomata ProCredit Bank je dvije KM. Inače, navedene usluge se naplaćuju po pomenutim cijenama u okviru Charge kartice. Također kod ove banke jedna od novina jeste da za gotovinsko plaćanje unutar Banke plaćate  5,00 KM po transakciji.

Jedna od naših sagovornica kaže nam kako je nedavno ostala zatečena kada su joj na Procredit banci tražili da plati dodatnih 5,00 KM za gotovinsko plaćanje (plaćanje uplatnicom) unutar banke, znači korisnik usluge kojem je kaže plaćala imao je uredno otvoren račun na pomenutoj banci. 

Amina Maglajlija iz Službe Komunikacija, marketing i komunikacija UniCredit Bank za Akta.ba kaže: "Kada su u pitanju usluge unutarnjeg platnog prometa za fizičke osobe, naknada za transakciju za nalog unutar Banke iznosi 1,80 KM. Naknada za transakciju za plaćanje prema drugim bankama do 10.000,00 KM iznosi 2,00 KM, dok se naknada u visini od 4,00 KM plaća za transakciju prema drugim bankama preko 10.000 KM", dodaje Maglajlija.

 Svi detalji o tarifi naknada za fizičke osobe dostupni su na web stranici UniCredit Bankhttps://www.unicredit.ba/ba/stanovnistvo/tarife_naknada.html

UniCredit Bank svim svojim klijentima pruža mogućnost obavljanja platnog prometa i putem elektronskih usluga (Internet bankarstva i Mobilnog bankarstva). Elektronske usluge UniCredit Bank pomažu klijentima da se prilagode novom i ubrzanom načinu života, te oni mogu platiti račune jednostavno i komotno, neovisno o radnom vremenu poslovnica Banke i bez trošenja vremena na čekanje u redovima.

"Naknade za platni promet u KM putem elektronskih usluga su do 70% jeftinije od naknada za platni promet u KM koje se izvršavaju na šalteru Banke.Dodatno napominjemo da postoji razlika ukoliko se plaćanje vrši unutar ili izvan banke, odnosno uvijek je jeftinije plaćanje unutar banke."

 

Oznake: NLB Banka dd , ProCredit Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank,
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!