Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

Investiciono-komercijalna banka Zenica, koja je odnedavno pod kontrolom ASA Finance i povezanih društava iz ASA grupacije, ima namjeru pripojiti privredni subjekt Moja banka.

IKB banka namjerava postati pravni sljednik preuzimanjem prava i obaveza Moje banke, čime će postati univerzalni sukcesor pripojene banke. 

Prema mišljenju Konkurencijskog vijeća BiH datog na zahtjev Moje banke, u slučaju spajanja dvije banke ne postoji obaveza podnošenja prijave koncentracije. Još prilikom preuzimanja IK banke, Damir Ferović, direktor ASA Finance-a, kazao je da je cilj konsolidacija bankarskog sektora i stvaranje jake domaće banke. On je posebno istakao sinergijske učinke koji će se ostvariti ovom saradnjom. 

Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

Spajanjem dvije banke nastat će banka koja će imati aktivu od oko 425 miliona KM, kreditni portfolio od oko 240 miliona KM, te depozite od 335 miliona KM

ASA Finance je većinski vlasnik Moje banke sa ukupno 59,97% vlasničkog udjela, a sa ZIF-om Prevent Invest posjeduje 65,49% vlasništva, dok u Investicono-komercijalnoj banci Zenica ima 37,36% učešća ili zajedno sa ZIF-om 53,64%.

Oznake: Moja Banka,
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!