Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!
 
 

Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 1 

 

"Ako nemate precizan cilj, nećete iskoristiti sav svoj potencijal.“
Zig Ziglar


Ukoliko, kao lojalni klijenti, koristite usluge: banaka, osiguravajućih društava, telekom operatera i drugih poslovnih organizacija, tada želite biti nagrađeni za ukazano, dugogodišnje, povjerenje, ali i pri tome postići vlastite ciljeve npr. zadovoljenje finansijske ili druge potrebe sa kvalitetnom uslugom.

Direktni marketing se može promatrati kao komunikacijski odnos, odnosno oblik marketinškog poslovanja u kojem se direktno prodaje ili kupuje roba/usluge ili se pak odmah može dobiti odgovor na pitanje: Da li se i zašto ne može kupiti ili prodati roba/usluge?

Kupci i prodavci takvim načinom marketinškog poslovanja štede vrijeme i prostor, tako da se ovaj oblik poslovne komunikacije smatra racionalnim.

Programi lojalnosti
jedan su od promotivnih alata direktnog marketinga. Pri tome se za postizanje personalnog odnosa sa kupcem, na osnovu bitnih informacija o Vašim individualnim karakteristikama, koje se nalaze u bazama podataka, kreiraju odgovarajući programi lojalnosti odnosno banke, osiguravajuća društava, telekom operateri i druge poslovne organizacije mogu da na kvalitetniji način riješe Vaše konkretne „probleme“, ali i da dodatno nagrade Vaše, dugogodišnje, ukazano povjerenje.

Više je različitih načina na koje može biti nagrađeno ukazano povjerenje lojalnih kupaca npr. mogu biti pokriveni troškovi za pregled i dijagnostika u trudnoći, troškovi poroda i drugi zdravstveni troškovi, gdje na taj način osiguravajuća društva preuzimaju potpunu brigu za Vaše zdravlje, ukoliko ste zaključiti odgovarajuću polisu osiguranja.

Nagrada, za ukazanu dugogodišnju vjernost pri izboru odgovarajućeg paketa usluga, može značiti i slijedeće pogodnosti: korištenje usluga bez ograničenja, prenošenje jedne pogodnosti na člana obitelji, preporuka prijatelja za hitan pregled i drugo.

Ukoliko kao vjerni klijent želite, primjenom postojećih pogodnosti izvršiti proširenje korištenja pogodnosti iz programa lojalnosti, tada možete npr. pojedinačno osiguranje promijeniti u porodično osiguranje, tako da polisa osiguranja glasi na sve članove Vaše porodice.

Ukoliko pravovremeno želite da koristite pogodnosti koje, kroz promotivne aktivnosti zasnovane na programima lojalnosti, kreiraju za Vas osiguravajuća društva, tada bez dodatnih priprema za zimsku i skijašku sezonu 2015./2016. možete uživati u Vašem boravku u prirodi tokom zimovanja.

Banke, osiguravajuća društva, telekom operateri i druge poslovne organizacije, nastoje da vjerne klijente iznenade sa pravim poklonom - u pravo vrijeme, jer znaju da ćete se upravo zbog toga odlučiti za ponovnu kupnju odnosno odabir usluga izvršiti kod ponuđača sa kojim ste prethodno ostvarili uspješnu suradnju.

Ove aktivnosti se izvršavaju sa ciljem da se kroz direktni marketing, sa lojalnim kupcima, postigne visok stepen međusobne povezanosti.

Postizanjem međusobne i kvalitetnije povezanosti sa vjernim kupcima pružaoci usluga žele blagovremeno da saznaju buduće potrebe vjernih kupaca, a zatim da kreiraju nove produkte koji će biti prilagođeni Vašim budućim potrebama npr. digitalna ponuda telekom operatera može biti obogaćena sa novim kanalima koji su u skladu sa željama vjernih kupaca.

Angažovanjem vjernih kupaca putem npr. društvenih mreža mogu se pravovremeno utvrditi Vaše buduće potrebe. Na taj način poslovne organizacije, tokom cjelokupnog procesa kreiranja produkata/usluga i modela nagrađivanja vjernosti kupaca, žele da postignu kvalitetnije usluživanje i zadovoljavanje Vaših potreba.

„Bezuslovna“ vjernost kupaca, nije primarni cilj direktnog marketinga i programa lojalnosti. Cilj programa lojalnosti i prikladnih pogodnosti koje se pri tome kreiraju je da se, zajedno, sa lojalnim kupcima pronađu uslovi koji će omogućiti istovremeno postizanje Vaših ciljeva, ali i postizanje poslovnih ciljeva organizacije koja pruža konkretnu uslugu npr. banke omogućavaju da se platne kartice koriste, tokom zimovanja, na prodajnim mjestima i bankomatima, ne samo u BiH, nego i u inostranstvu, ali sa različitim naknadama za ove usluge.


[1] SoftConsulting s.p. Tuzla,Trg slobode 16 ( BIT Centar), 750000 Tuzla, e-mail: lejla.softic@savjetnik.ba

[2] Izvor: http://limun.hr/main.aspx?id=9829&Page=3    

 

 

 

Oznake:
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!