Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

 Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 

 “Čovjek stavlja svoj potpis na svaki predmet koji dodirne.”

- Ivan Cankar

Digitalna era postavlja sve više izazova za banke budućnosti. Prije godinu dana, u tekstu Banke budućnosti- izazovi digitalnog doba posmatran je značaj digitalne transformacije i digitalizacije poslovnih procesa u bankarstvu, sa aspekta aktualnih trendova u bankarstvu i sa aspekta potreba suvremenih klijenata – korisnika bankarskih usluga.

Banke budućnosti, osim što će klijentima omogućavati više različitih usluga putem digitalnog bankarstva, nastojati će da kontinuirano vrše transformaciju poslovnih procesa ka „potpunoj“ digitalizaciji vlastitog poslovanja. Jedan od izazova, sa kojim će se na putu digitalne transformacije, suočiti BH banke je i primjena naprednog elektroničkog potpisa.

Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

Elektronički potpis2 podrazumijeva skup podataka u elektroničkom obliku, pomoću kojih se vrši identifikacija korisnika i provjera vjerodostojnosti potpisanog elektroničkog dokumenata. Za elektroničko potpisivanje dokumenata potrebno je imati digitalne certifikate, te aplikacijsko rješenje koje će omogućiti implementaciju potpisa na dokumente. Dodatna vrijednost potpisanog elektroničkog dokumenta postiže se primjenom naprednog elektroničkog potpisa3.

Napredni elektronički potpis ima istu pravnu snagu kao vlastoručni potpis i otisak pečata na papiru, ako je izrađen u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom potpisu, a povezan je isključivo s potpisnikom te ga nedvojbeno identificira.

             

Biometrija kao tehnologija već se dulje koristi u bankama diljem svijeta. Upotreba biometrije u bankarskom sektoru definitivno je najprisutnija na polju kontrole pristupa, no razvojem mobilnih aplikacija glas će ubrzo postati vrlo bitno sredstvo biometrijske identifikacije. Otisak prsta je najčešće korištena biometrijska tehnologija u bankarskom sektoru. Koristi se u mnogim granama bankarske industrije kao što su transakcije, sigurnost pristupa mrežama, kontrola pristupa, evidencija radnog vremena.

Potpis je jedan od najstarijih oblika identifikacije i predstavlja neinvazivan sustav identifikacije koji je univerzalan i vrlo jednostavan za sve korisnike, pa nema potrebe za učenjem i treningom za korištenje tehnologije. U elektronskoj uporabi potpisa kao biometrijske matrice uređaj prati; brzinu, pritisak, akceleraciju i ritam pisanja korisnika. To je i relativno pogodna tehnologija za uporabu u danas rastućem tržištu tablet-računala.

Prema Deloitteovom istraživanju (CEE Top 500 2016: Era digitalne transformacije), 90% banaka vjeruje da digitalna transformacija ima velik utjecaj na bankarski sektor i ostvarene rezultate. S druge strane, 95% banaka tvrdi da su definirale jasnu viziju i strategiju za vlastitu digitalnu transformaciju. Deloitteovi testeri u šest koraka prošli su potpuno korisničko iskustvo: prikupljanje informacija, otvaranje računa, prvi koraci za korisnike, svakodnevno korištenje uslugama, širenje odnosa te na kraju zatvaranje računa. Analiza je pokazala da je 13% analiziranih funkcionalnosti prisutno u oko 80% banaka. Te se funkcionalnosti većinom odnose na osnovne usluge kao što su transfer ili pružanje informacija o glavnim proizvodima banke. S druge strane, više od 30% promatranih funkcionalnosti bilo je jedinstveno za manje od 20% banaka.

Kontinuirano unapređnje i transformacija pozadinskih procesa sa ciljem postizanja veće učinkovitosti i kvalitete usluga suština je transformacije digitalnog bankarstva. Pretpostavka uspješne digitalizacije izvan banke tj. prema klijentima je optimizacije internih procesa i inovativni način rada sa klijentima. U tom smislu, banke u susjednoj Hrvatskoj već su počele sa uvođenjem kvalificiranih certifikata za fizičke osobe koji im omogućuju potpisivanje digitalnih dokumenata putem naprednog elektroničkog potpisa. Na taj način klijentima je omogućeno da ugovore bilo koju uslugu putem interneta ili mobitela, bez potrebe dolaska u poslovnicu, a jedna od prvih usluga koje klijenti mogu realizirati je ugovaranje gotovinskih kredita.

Uvođenje elektroničkog potpisa posljedica je i iznimnog rasta korištenja online kanala Zagrebačke banke u posljednjih nekoliko godina. Uslugu m-zaba za građane danas aktivno koristi više od 153.000 korisnika koji mjesečno izvrše pola milijuna transakcija vrijednih pola milijarde kuna. Prema predviđanjima, do 2018. će ih u banci biti oko 300.000, što znači da će tu uslugu koristiti trećina klijenata Zabe.

Većina banaka prilikom online ugovaranja kredita samo dio procesa je omogućavala da se izvršava preko interneta, dok je za potpisivanje ugovora ipak bilo potrebno doći u poslovnicu banke. Primjenom naprednog elektroničkog potpisa koji je ekvivalent vlastoručnom potpisu i ima istu pravnu snagu kao i vlastoručni potpis za fizičke osobe, a vlastoručni potpis osobe ovlaštene za potpisivanje i otisak pečata za pravne osobe, stvara se pretpostavka da klijent može putem interneta obaviti sve aktivnosti, bez potrebe dolaska u poslovnicu banke. Dakle, osnovna prednost uvođenja e-potpisa je mogućnost ugovaranja svih usluga banke iz bilo kojeg mjesta i u bilo koje vrijeme, bez potrebe dolaska u poslovnicu radi potpisivanja dokumenta.

U uvjetima kada čak 90 % ljudi vjeruje da su u slučaju složenijih bankovnih usluga, kao što je uzimanje kredita, osobna interakcija i komunikacija licem-u-lice ključni za uspostavu povjerenja u uslugu, te u konačnici u samu banku, implementacija e-potpisa za sve usluge banke, bez potrebe dolaska u poslovnicu radi potpisivanja dokumenta, može izgledati neostvarivo. Digitalno bankarstvo, u narednom periodu, ne treba shvatiti kao kraj bankovnih poslovnica, nego prije svega kao nadopunu postojećih bankarskih metoda, sa ciljem zadovoljavanja potreba i zahtjeva klijenata budućnosti.

Implementacija digitalnih trendova u BH bankarstvu, na način kako se to dešava u susjedstvu, biće moguća uspostavljanjem Ureda za akreditaciju i nadzor certifikacijskih tijela BiH, a što se može očekivati da će se realizirati u bliskoj budućnosti. Uvođenjem e-potpisa u značajnoj mjeri će se povećati stepen učinkovitosti i optimizacija internih procesa u bankarstvu. Na taj način stvoriti će se odgovarajući preduvjeti za kreiranje dodatnih finansijskih pogodnosti za klijente pri korištenju svih bankarskih usluga bez potrebe za dolaskom u poslovnicu banke.

Nastavak digitalne transformacije poslovanja, u smislu implementacije naprednog elektroničkog potpisa u BH bankama, obezbjediti će njihovu veću konkurentnost na tržištu, uz istovremeno ispunjenje očekivanja klijenata, koji se sve više koriste prednosti digitalnog bankarstva. 


[1] SoftConsulting s.p. Tuzla,Trg slobode 16 ( BIT Centar), 750000 Tuzla, e-mail: [email protected]

[2] Izvor: http://www.fina.hr/Default.aspx?art=10737

[3] Izvor: http://www.fina.hr/default.aspx?sec=960

Oznake:
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!